لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت عمل آوري بتن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت عمل آوري بتن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

موضوعاتي که در اين پروژه به آنها خواهيم پرداخت:

۱٫ تعريف عمل آوري بتن و تاثير رطوبت و حرارت در فرايند عمل آوري

۲٫ عوامل موثر در مراقبت از بتن

۳٫ روش هاي عمل آوري بتن

۴٫مدت زمان عمل آوري

۵٫کنترل کفايت عمل آوري

اسلاید ۲ :

تعريف عمل آوري بتن:

عمل آوردن فرايندي ا ست که طي آن از افت رطوبت بتن جلوگيري شده و دماي بتن در وضعيت رضايتبخشي حفظ مي شود . عمل آوردن بتن تأثيري بسزايي روي ويژگيهاي بتن سخت شده ، از جمله کاهش نفوذپذيري و مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن دارد . در اين تعريف دو کلمه کليدي وجود دارد که براي درک بهتر اهميت عمل آوري مي با يد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.

اسلاید ۳ :

 
تاثير رطوبت
در صورت تبخير آب موجود در بتن به خصوص در نواحي سطحي ، عمل هيدراتاسيون بتن متوقف مي شود که در اصطلاح کارگاهي به آن سوختن بتن مي گويند.
با خشک شدن بتن در آن انقباض(جمع شدگي) به وجود مي آيد. بنابر اين اگر خشک شدن در هنگامي رخ دهد که مقاومت بتن ناچيز است، در آن ترک بوجود مي آيد.به علاوه از آنجايي که خشک شدن ابتدا در سطح بتن بوجود مي آيد، در سيمان لايه سطحي هيدراتاسيون رخ نداده و بعد از خشک شدن، همانند يک لايه پودر در سطح بتن در مي آيد که هيچ گونه مقاومتي براي يکپارچه نگه داشتن دانه هاي سطحي ندارد.

اسلاید ۴ :

خشک و مرطوب شدن متوالي مي تواند باعث صدمات بيشتري نسبت به حالت عدم عمل آوري گردد.

اسلاید ۵ :

تاثير حرارت
حرارت بتن در حين واکنش هاي شيميايي آبگيري(هيدراتاسيون)، تاثير مهمي بر سرعت افزايش مقاومت دارد.
درجه حرارت هاي نزديک به نقطه انجماد آب ، گيرش و يا سخت شدن بتن را به تاخير مي اندازند ويا به صفر مي رسانند. در صورتي که درجه حرارت پايين تر از نقطه انجماد باشد، آب درون بتن يخ ميزند وچون حجم يخ بزرگ تر از آب معادل در حالت مايع است، ساختار بتن شکسته شده و بعد از ذوب يخ، هيچ گونه مقاومتي نخواهد داشت.از طرف ديگر، اگر دماي بتن بيش از ۳۲ درجه سانتيگراد باشد، خطر بزرگي وجود دارد که آب مخلوط بتن به سرعت تبخير شود که جايگزين کردن اين آب تبخير شده به سختي امکان پذير است و نياز به زمان مراقبت طولاني تري براي هيدراتاسيون  کامل دارد.به همين علت مسايل مربوط به مراقبت بتن در هواي گرم بيشتر از مسايل مربوط به هواي سرد است.

اسلاید ۶ :

 فرايندهاي عادي عمل آوري بتن بايد در درجه حرارت هاي بين ۱۰ تا ۲۷ درجه سانتي گراد صورت گيردکه با حضور دايمي رطوبت سطحي، بتن به صورت مرطوب نگه داشته شود.
وقوع ترک هاي سطحي بتن در روز هاي گرم تابستان محتمل است زيرا واکنش هاي گيرش سريع تر رخ داده و حرارت داخلي به علت هيدراتاسيون باعث انبساط داخلي بزرگ تري نسبت به انبساط سطحي مي شود.

اسلاید ۷ :

عمل آوردن از مفاهيم سه گانه مراقبت، محافظت، و پروراندن، تشکيل يافته است. مراقبت به مجموعه تدابيري گفته مي شود که باعث شود سيمان موجود در بتن به مدت کافي مرطوب نگه داشته شود ، به طوري که حداکثر ميزان آبگيري آن چه در لايه هاي سطحي دانه ها وچه در حجم آنها صورت پذيرد.
محافظت به مجموعه تدابيري اطلاق مي شود که مانع اثر نامطلوب عوامل بيروني ، مانند شسته شدن به وسيله باران يا آب جاري، سرد شدن سريع يا يخبندان، لرزش، ضربه و مشابه آنها، بر روي بتن جوان مي شوند.
 منظور از پروراندن بتن، تسريع گرفتن و سخت شدن آن به کمک حرارت مي باشد.
 عبور و مرور کارگران بر روي قطعات بتني تازه ريخته شده ، حداقل تا ۲۴ ساعت بعد از اتمام بتن ريزي، به هيچ وجه مجاز نيست ، پيمانکار بايد تدابير لازم را در اين موارد براي عبور و مرورکارگران فراهم نمايد.

اسلاید ۸ :

عوامل مؤثر در مراقبت از بتن      
                            
عواملي نظير سرعت باد، ميزان تبخير سطحي، دماي مخلوط بتن هنگام ريختن، رطوبت محيط و دماي آن ، عواملي مي باشند که روي يکديگر اثر متقابل خواهند داشت . چنانچه ميزان تبخير سطحي بيش از ۱ کيلوگرم بر متر مربع در ساعت باشد، پيمانکار بايد تدابير لازم را براي جلوگيري از تبخير اتخاذ نمايد. تبخير بيش از ميزان فوق الذکر، باعث به وجود آمدن ترکهاي خميري در سطح بتن خواهد شد. سرعت آبگيري سيمان با تغيير دما تغيير مي کند ، به طوري که در ۱۰ درجه سلسيوس ، سرعت
آبگيري بسيار کند و در ۱۰۰ درجه سلسيوس ، بسيار سريع است و اصولاً در دماي پايين تر از ۱۰ درجه سلسيوس، عمل گيرش اوليه دچار اختلال مي گردد .                                                                            

اسلاید ۹ :

در دماي کمتر از ۵ درجه خصوصاً حدود صفر درجه سلسيوس، گيرش دچار اختلال شديد شده و سرعت آن بسيار کم مي شود . دماي بتن در فاصله زماني گيرش اوليه ، تحت تأثير عواملي نظير دماي محيط، گرماي آزاد شده طي فرآيند آبگيري سيمان، و بالاخره دماي اوليه مصالح متشکله بتن مي باشد . تبخير آب مخلوط بتن يا آب به کار رفته براي مراقبت از بتن باعث سرد شدن سطح بتن مي شود.

اسلاید ۱۰ :

روش هاي عمل آوري بتن

عمل آوردن بتن معمولاً به يکي از ۳ روش زير صورت مي پذيرد:

 عمل آوردن با آب به صورت پيوسته يا متناوب براي مرطوب نگه داشتن سطح بتن.

 عمل آوردن با پوشينه هاي مراقبت نظير کاغذهاي نفوذناپذير و پوششهاي نايلوني از پلي اتيلن يا ترکيبات عمل آورنده.  
 
عمل آوري تحت حرارت زياد و بخار