لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر افزايش بهره وري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر افزايش بهره وري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

عوامل موثر در بهره وري سازمانها

الف) عوامل داخلي:

مجموعه عواملي هستند كه تحت كنترل سازمان بوده و سازمان مي تواند با بكارگيري تكنيك ها و روشهاي مديريتي روي آنها تاثير گذارد.

كه به دو دسته عوامل سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم مي گردند.

ب) عوامل خارجي:

-مجموعه عواملي هستند كه تحت كنترل سازمان نبوده و عوامل خارج از سازمان باعث پيدايش آنها هستند.

-نكته مهم در خصوص عوامل خارجي اين است كه اين عوامل تغييراتش براي كليه سازمانها يكسان است و سازمانهاي موفق با بررسي و پايش اين عوامل، موفقيت خود را تضمين مي كنند.

 

اسلاید ۲ :

الف) عوامل داخلي:

۱- عوامل سخت افزاري مانند:

محصول از طريق: طراحي بهتر، گسترش تحقيق و توسعه، بازاريابي و فروش با در نظر گرفتن كميت، كيفيت، زمان و هزينه مناسب.

ماشين آلات و تجهيزات از طريق: تعميرات و نگهداري خوب و بموقع، استفاده موثر و مطلوب تر از ظرفيت آنها، توجه به نحوه بهره برداري، دوام و عمر آنها،نوآوري، هزينه ، سرمايه گذاري، گسترش ظرفيت ها و برنامه ريزي توليد

تكنولوژي

مواد و انرژي از طريق: بهره گيري از مواد و ارائه، محصول مفيد با مصرف انرژي كمتر در واحد محصول، انتخاب مواد اوليه مناسب و صحيح و با كيفيت مطلوب، كنترل ضايعات، بالابردن كيفيت مواد اوليه با استفاده از فرآيندهاي اوليه و آماده سازي مواد اوليه، فرآيندهاي اصلي توليد، بهبود وضعيت انبارداري و گردش موجوديها.

 

اسلاید ۳ :

الف) عوامل داخلي: (ادامه)

۲- عوامل نرم افزاري مانند:

افراد از طريق: ايجاد زمينه هاي مشاركت، توجه به رفتارهاي انساني، حذف برخوردها و موانع ارتباطي، رعايت استاندارد عملكرد و تلاش در بهبود آن، توجه به رضايت از نوع كار و شغل ، مهم و پراهميت و سودمند نشان دادن كار.

سازمان و سيستم ها از طريق: وحدت فرماندهي، واگذاري مسئوليت ها، نظارت و كنترل، تقسيم كار و ايجاد هماهنگي.

روشهاي كار ازطريق: جابجاي نيروي انساني، ابزار، محلهاي توليد، مواد، ماشينهايي كه مورد استفاده قرار مي گيرند.

روشهاي مديريت شامل: سياستهاي نيروي انساني، ايجاد مشاغل، برنامه ريزي، نظارت ، هزينه ها و منابع سرمايه اي ، روشهاي كنترل.

 

اسلاید ۴ :

ب) عوامل خارجي: 

۱- عوامل ساختاري شامل:

-تغييرات اقتصادي، كشاورزي، تكنولوژي، رقابتي

-تحقيقات و توسعه، تكنولوژي و كاربرد روشهاي تازه، فنون جديد، محصولات جديد.

-تحرك اقتصادي ، مالي، حضور در بازار رقابت، منابع انساني، زير بناهاي اقتصادي، نوآوري و اختراعات

-تغييرات اجتماعي و جمعيتي

۲- منابع طبيعي شامل نيروي انساني، زمين ، سوخت و مواد خام.

۳- دولت شامل عملكرد و مقررات دولتي، حمل  و نقل ، ارتباطات ، انرژي، محيط زيست، يارانه، اقدامات مالي و ارزي.

اسلاید ۵ :

عوامل موثر در بهره وري نيروي انساني:

۱- انگيزش

۲- روابط مديريت و نيروي كار

۳- بهسازي و آموزش نيروي انساني

۴- سيستم پرسنلي مناسب

۵- ساختار سازماني و سيستمهاي كارآمد

۶- ضرورت اصلاح فضاي كار

۷- راهبرد هاي مديريتي مناسب

۸- استفاده بهينه از منابع

۹- تحقيق و توسعه

اسلاید ۶ :

Work shop (1)
2 مورد از عواملي كه در بهره وري نيروي انساني در فضاي كسب و كار ايران موثرتر ميباشد را تحليل نمائيد%

اسلاید ۷ :

مدل موري اينسورث و نيويل اسميت:

P=RC .C.E.V (Pf .Rw)

P= عملكرد. ميزان اهدافي كه تحقق يافته اند

RC= وضوح  نقش. درجه روشن بودن وظايف و مسئوليتها

C= شايستگي. توانائيهاي لازم براي مديريت كردن

E= محيط. درجه مساعد بودن محيط و حمايت عملي عوامل محيطي از تلاش براي  تحقق اهداف سازمان.

V= ارزشها. نظام ارزشي حاكم بر محيط، مكانيزم هدفگذاري، نظام تصميم گيري سازمان، مديران و كاركنان

Pf= تناسب ترجيحي. تا چه حد افراد شغلشان را بر مشاغل ديگر ترجيح داده و مي دهند.

Rw = پاداش. درجه كارآمدي سيستم پاداش دهي سازمان

اسلاید ۸ :

ب) مدل هرسي و گلداسميت:

P=f (A.C.H.I.E.V.E)

P= عملكرد

A= توانايي. قدرت به انجام رساندن توفيق آميز يك تكليف

C= وضوح. روشني در درك پذيرش نحوه كار، محل و چگونگي انجام آن.

H= حمايت سازماني. حمايتي كه كارمندان براي تكميل كردن اثربخشي كار به آن نياز دارند.

I= انگيزه. شور و شوق و تمايل به انجام تكليف

E= ارزيابي. سازه و كار قضاوت در رابطه با چند و چون انجام كار

V= اعتبار. مناسبت، قانونمندي و مشروع بودن تصميم مدير

E= محيط. مجموعه عوامل موثر برون سازماني

اسلاید ۹ :

عوامل بلند مدت موثر بر بهره وري:

-ايجاد و توسعه محصولات جديد

-معرفي روش هاي توليد جديد

-كشف منابع جديد

-يافتن كانالهاي جديد بازاريابي

-عقلايي كردن ساخت اقتصادي و بهره وري

اسلاید ۱۰ :

عوامل موثر بهره وري در ژاپن:

در يكي از گزارش هاي مربوط به بررسي هاي بهره وري كه از سوي وزارت كار در ژاپن منتشر شده است عوامل موثر بر بهره وري به شرح زير دسته بندي شده است:

-نحوه استقرار تجهيزات و پرسنل

-مهارت نيروي كار

-كيفيت مواد