لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت غسل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت غسل قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویرمیباشد —-

اسلاید ۱ :

غسلهای واجب هفت مورد است

جنابت

حیض

نفاس

استحاضه

میت

مس میت

غسلی کهبه واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود

اسلاید ۲ :

عوامل جنابت

جماع

بیرون آمدن منی ، درخواب یا بیداری ،کم یا زیاد ، با شهوت یابی شهوت ، با اختیاریا بی اختیار

اسلاید ۳ :

چیزهایی که بر جنب حرام است

رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا…

اسامی مبارکه پیامبر و امامان علیهم السلام به احتیاط واجب حکم اسمخدا را دارد

رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبی اگر چه ازیک در داخل وازدر دیگرخارج شود

توقف در مساجد دیگر ، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شودیا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد

احتیاط واجب آن  است که در حرم امامان هم توقف  نکند

گذاشتن چیزی در مسجد

اسلاید ۴ :

چیزهایی که بر جنب  مکروه است

 

 

*خوردن و آشامیدن .{ با وضو این کراهت بر طرف می شود}

*خواندن بیش از هفت آیه از قرآن .

*رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خطهای قرآن.

*همراه داشتن قرآن .

*خوابیدن .{ولی با وضو کراهت بر طرف می شود}

*رنگ کردن مو به حنا و مانند آن.

*مالیدن روغن. { انواع کرمها به بدن}

*جماع بعد از احتلام .

اسلاید ۵ :

غسل جنابت 

*غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می شود ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.

*لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کنم و اگر فقط به قصد قربت یعنی : انجام فرمان خداوند عالم غسل کند کافی است.

*غسل چه واجب باشد چه مستحب به دو قسم ترتیبی و ارتماسی انجام می شود.

اسلاید ۶ :

غسل ترتیبی 

اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته چنانچه از طرف چپ باشد ، شستن همان مقدار کافی است و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن مقدار ، دوباره طرف چپ را بشوید و اگر سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار ، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.

اسلاید ۷ :

احکام غسل کردن 

*در غسل ارتماسی باید بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است.

*اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند غسل باطل است ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود مثل توی گوش و بینی واجب نیست.

*جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن:

شستن آن لازم نیست ولی احتیاط در شستن است.

اسلاید ۸ :

*چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است باید بر طرف کند و اگر پیش از آن که یقین کند بر طرف شده غسل نماید ، غسل او باطل است.

*در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می شود بشوید ولی موهای بلند :

*احتیاط {واجب } در شستن آنهاست.

بهجت : {شستن } موهای بلند لازم نیست.

اسلاید ۹ :

*اگر شک کند غسل کرده یا نه ، باید غسل کند ولی اگر بعد از غسل شک کند که غسل او درست بوده یا نه ، لازم نیست دوباره غسل نماید.

*اگر در بین غسل جنابت حدث اصغر ( مثل ادرار ) از او سر بزند :

امام:غسل باطل نمی شود.

فاضل، خامنه ای :غسل را تمام کند بعد وضو بگیرد.

بهجت، مکارم : غسل را از سر شروع کند و برای نماز و کاری که وضو نیاز دارد ، وضو بگیرد.

اسلاید۱۰ :

*کسی که چند غسل بر او واجب است می تواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد یا آنها را جدا جدا انجام دهد.

*کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد ولی با غسلهای دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

مکارم : با هر غسلی می توان نماز خواند و وضو واجب نیست ، جنابت یا غیر آن ، واجب یا مستحب ولی احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد.