لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت فارسي عمومي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت فارسي عمومي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هدفهاي آموزشي

nهدف همه درسها آنست كه دانشجو بتواند

nبا آثار ادبي فارسي كه بخش مهمي از ميراث فرهنگي دوران اسلامي- ايراني است و در ساختن هويت فرد ايراني سهمي عمده دارد آشنا شوند

nلغات و تركيبات به كار رفته در هر متني را معني كنند

nخوانده‌هاي خود را به نثر و زبان امروزي بيان كنند

nدر صورت نياز و امكان به اصل كتابها و مقاله‌ها مراجعه كنند

اسلاید ۲ :

nبه بينندگان آفريننده را

n نبيني مرنجان دو بيننده را

nص۱- ب ۵

اسلاید ۳ :

تمثيل

nتوانا بود هر كه دانا بود

nزدانش دل پير برنا بود

nص ۱۴

اسلاید ۴ :

nمينوي مشاغلي چون: رياست كتابخانه ملي – رياست تعليمات عاليه وزارت فرهنگ – رايزني فرهنگ ايران در تركيه – استادي دانشگاه تهران – عضويت پيوسته در فرهنگستان ادب و هنر – مسئوليت علميه – بنياد شاهنامه فردوسي داشته است

nص ۳

اسلاید ۵ :

nتهيه فهرست نسخ خطي فارسي كتابخانه چستربيتي (در دوبلن – ايرلند )از خدمات مهم مينوي در خارج از كشور بود

nص ۳

اسلاید ۶ :

nمينوي ديوان ناصرخسرو را با همكاري دكتر مهدي محقق تصحيح كرده است

nص ۳

اسلاید ۷ :

nمصنَفات بابا افضل كاشاني را با همكاري دكتر يحيي مهدوي تصحيح و چاپ كرد

nص۳ 

اسلاید ۸ :

nكليله و دمنه – نوروزناه خيام -عيوم الحكمه ابن سينا – سيرت جلال الدين نينكبرني – وقف نامه ربع رشيدي از آثار تصحيح شده اوست

nص ۳

اسلاید ۹ :

گوش پشت استعاره از آسمان خميده

nجزين بي گناهي كه اين گوش پشت

nمرا بر كشيد و به زودي بكشت

nص  ۱۱- ب ۱۱

اسلاید ۱۰ :

باد سرد كنايه از آه كشيدن

nنشست از بر رخش رستم چو گرد

n پر از خون رخ و لب پر از باد سر

nص ۱۲ -ب ۵۹