لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت فاز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت فاز قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

معرفی:

nفاز

nفاز به حالت یک ماده گفته می‌‌شود.

nمنظور از فاز در فیزیک زاویه می‌باشد.

اسلاید ۲ :

به قسمتی همگن (هموژن) و مشخص از یک ماده که در آن خواص فیزیکی و ساختار شیمیایی بصورت پیوسته       (نه گسسته) تغییر کند، فاز گفته می‌شود.

اسلاید ۳ :

هر فاز توسط مرزهای حقیقی از فازهای مجاور خودش جدا می‌‌شود که در این مرزها خواص بصورت گسسته تغییر می‌کنند.

لازم نیست که این بخش قابل تمایز ماده یکپارچه(پیوسته) باشد. مثلاً یک مایع پخش شده در داخل یک مایع دیگر نیز یک سیستم دوفازی به وجود می‌آورد.

اسلاید ۴ :

گازهای بطور کامل در یکدیگر حل می‌شوند بنابراین همواره تک‌فاز به حساب می‌آیند.

همگن بودن یک فاز به معنای وجود ترکیب شیمیایی معین و دقیق نیست زیرا تغییر ترکیب (به صورت پیوسته) مثلاً در محلو‌ل‌های مایع یا جامد ویژگی همگن بودن آنها را به هم نمی‌زند.

اسلاید ۵ :

اختلاف خواص در فازها

فازهای مختلف از لحاظ ترکیب شیمیایی، ساختار بلوری و یا حالت ماده با یکدیگر اختلاف دارند.

اسلاید ۶ :

نمودار فازی

استفاده از نمودارهای فازی یک روش متداول برای ثبت اطلاعات مربوط به فازهای مواد و استفاده از آنهاست. یک نمودار تعادل فازی، نمایش گرافیکی داده‌هاست که اطلاعات مهمی را در مورد ترکیبات تکی یا چند جزئی بدست می‌دهد.

اسلاید ۷ :

اطلاعات موجود در نمودار فازی

nدمای ذوب هر ترکیب خالص

nمیزان کاهش دمای ذوب هنگام ترکیب دو یا چند ماده

nوجود و میزان حلالیت در محلول‌های جامد

nاثر دما بر روی میزان حلالیت

nدمای استحاله‌های پلی‌مورفیک

nوجود مایعات (مذاب‌هایی) که در یکدیگر حل نمی‌شوند (ناحیه‌ی عدم امتزاج)

اسلاید ۸ :

نمودارهای تک جزئی (تکی)

       این نمودارها پایداری فازی مواد خالص را نشان می‌دهند. متغیرهای موجود رد این نمودارها: دما، فشار و حجم هستند. پس ۳ متغیر در این نمودارها وجود دارد. یک نمونه از این نمودارها در شکل ۱ نشان داده شده است.

اسلاید ۹ :

تک‌جزئی با تصویر کردن این نمودار سه‌بعدی بر روی یکی از صفحات مختصات دکارتی، می‌توان یک نمودار صفحه‌ای بدست آورد. گرچه در این حالت مقداری از اطلاعات موجود در نمودار از دست می‌رود ولی بررسی آن بر روی کاغذ ساده‌تر می‌شود. که معمولاً از نمودار P-V یا P-T به این منظور استفاده می‌شود.