لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی وارتباطات موثر درسازمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی وارتباطات موثر درسازمان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

         سعی درتغییر فرهنگ،کاری است بیهوده،                    زیرا درباطن ،نرمش ناپذیر،سخت،سفت، کند حرکت وبنیانی ناشکستنی دارد. برای اثر گذاری درفرهنگ، چنانچه میتوانید ،نقاط بحرانی آنرا شناسائی ودرحل مشکلات آن تلاش کنید.

اسلاید ۲ :

 

 • واژه ای که همه چیزرا به آن نسبت میدهیم
 • مقصر همه موضوعات رافرهنگ میدانیم
 • فرهنگ برای ما موضوعی کلی است که تعریفی درست ازآن نداریم
 • فرهنگ ازنظر ما ،ناهنجاری ونابسامانی همه موضوعات میباشد
 • مبداءایراد، درفرهنگ ایرانی {از دیگران انتقاد کردن ونق زدن میباشد}
 • فرهنگ درزبان ما به واژه ای دهان پرکن تبدیل شده که گویا درزمان ایراد ،گوینده ،خود،از جامعه مبراست
 • همواره فرهنگ پایین تررا به سخره گرفته میشود و فرهنگ بالاتررا ملاک خود قرار میدهیم (این قصه سر دراز دارد)…

اسلاید ۳ :

 

 • خاستگاه فرهنگ ،تاریخ وجغرافیاست
 • فرهنگ درقالب بحث تخصصی ،اواسط قرن۱۹ توسط دانشمندان مردم شناس ظهور یافت و ،یکی از مبانی علوم رفتاری، انسان شناسی وازرشته های فرعی آن انسان شناسی فرهنگی است .
 • فرهنگ به معنای ارزش مشترک میان اشخاص یا حتی جاه طلبی گروه است
 • فرهنگ مترادف باتمدن شکل گرفته ومجموعه ای از آثار مشترک ویا مفرد فکری،دانش ها،سنن می باشد.
 • فرهنگ ،ارزش ها،رفتارهاوعقایدجامعه بشری است.

اسلاید ۴ :

 • فرهنگ اجتماعی است ،همواره درجمع شدن انسانها نقش دارد.وانتقال کیفیت زندگی گروهی از یک نسل به نسل دیگراست.
 • فرهنگ ،آموختنی است،ولی غریزی است ،اماذاتی نیست.
 • فرهنگ الگوهای رفتار یک جامعه است وچنانچه نتواند زندگی افراد رابهبود بخشد،از برآوردن آرمانهای عالی حیات نیزناتوان است
 • وقتی فرهنگ یک جامعه رو به اضمحلال است ،یعنی پیشرفت آن جامعه به افول نزدیک میشود.

اسلاید ۵ :

 • سازمان همیشه از انسانها تشکیل میشود
 • سازمان فرایندی نظام یافته از روابط متقابل ،برای دست یافتن به اهداف معین است،این روابط را میتوان نظم داد
 • افراددرسازمان دارای اهدافی فردی وسازمانی مشخص میباشند.
 • ساختار سازمانی،فعالیتها،سلسله مراتب،هدف ها وروابط متقابل ،سازمان رابه جامعه و فرد منعکس مینماید.

اسلاید ۶ :

 • استنباط مشترک اعضا وسازمان میباشد.
 • فرهنگ وسازمان رفتارمتضاد دارند،زیراسازمان جهت نظم وترتیب تلاش میکند،درحالی که فرهنگ فاقدنظم است.سازمان به مانند جسم ،نمایان است ولی فرهنگ همچو روح نامرئی است.سازمان جهت کنترل فرهنگ تلاش میکنیدولی فرهنگ تحت کنترل نیست
 • فرهنگ سازمانی موضوعی جدید درادبیات مدیریت ، وادگارشاین استاددانشگاه ( ام آی تی ) یکی از اثر گذاران تئوری آن میباشد.شاین میگوید :اگر فرهنگ را هدایت نکنید ،فرهنگ شماراهدایت میکند
 • فرهنگ سازمانی ازیک طرف مرکزثقل باورهای سازمانی ،ودرزمان تغییرات ،مانعی عظیم برای مدیران تکنوکرات میباشد

اسلاید ۷ :

 • فرهنگ سازمانی عملکرد را اندازه گرفته، زیربناهای سازمان، انتظارات ،محفوظات جمعی ومعانی موجود دریک سازمان رانشان میدهد. بروزنشانه های شکست درسازمان یعنی نوبت به تغییرات فرهنگی رسیده
 • فرهنگ سازمانی شکل شما نزد جامعه است
 • فرهنگ سازمانی سبک رهبری سازمان، روش هاوسطوح کلاسیک رده هارانشان میدهد.
 • فرهنگ سازمانی همواره در معرض قضاوت واقع میشود میزان قضاوت درمورد یک فرهنگ،میزان هماهنگی آن باوظایف سازمان است .
 • تازمانی که سازمان،درانجام وظایف خود موفق است ،یعنی فرهنگ بوجود آمده مناسب است

اسلاید ۸ :

 • فرهنگ تعيين كننده مرز سازماني است
 • نوعي احساس هويت به پيكراعضاي سازمان تزريق مي كند.
 • فرهنگ در افراد ،نوعي تعهد نسبت به سازمان ایجاد میکند
 • فرهنگ موجب ثبات و پايداري سيستم اجتماعي سازمان

     مي گردد

 • فرهنگ به عنوان يك عامل كنترل به حساب مي آيد.
 • درواقع فرهنگ سازمانی،اموزشی اجباری است که فرد تازه وارد امور مرئی و نامرئی سازمان را دریافت مِی نماید.

اسلاید ۹ :

بيشترسازمانهاي بزرگ داراي فرهنگ حاكم و تعدادي فرهنگهاي فرعي هستند.

فرهنگ حاكم نمايانگر ارزشهاي اصولي است كه اكثريت اعضاي سازمان تابع آن میباشند

 فرهنگهاي فرعي در سازمانهاي بزرگ به وجود مي ‌آيند و بازتابي از مسئله ها و   تجربه ها و… میباشند .

     تحقيقات نشان داده كه اثرات فرهنگي علمي از فرهنگ سازماني بيشتر است آلماني هايي كه در واحد آي بي ام در مونيخ مشغول به كار میباشند، بيشتر تحت تأثير فرهنگ آلماني قرا مي گيرند و فرهنگ حاكم بر شركت آي بي ام اثرات كمتري بر آنها دارد

اسلاید ۱۰ :

 • ۱-خلاقیت ونوآوری فردی وگروهی
 • ۲-ریسک پذیری
 • ۳-هدایت
 • ۴-حمایت مدیریت
 • ۵-یکپارچگی
 • ۶-کنترل
 • ۷-ساختار پاداش
 • ۸- نحوه ارتباط سازمانی