لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت فشار خون و تأثیر آن بر ضربان قلب بیماران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت فشار خون و تأثیر آن بر ضربان قلب بیماران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه:

هدف این پروژه بررسی و مقایسه ی فشار خون و تأثیر آن بر ضربان قلب و بیماری های قلبی بیماران بخش زنان بیمارستان قمر بنی هاشم می باشد با بررسی های انجام شده می توان نتیجه گرفت که آیا فشار خون بر میزان ضربان قلب و بیماری های قلبی ناشی از آن تأثیر دارد، و تفکر عمومی مبنی بر این که فشار خون بالا و یا پایین می تواند عامل سکته های قلبی و مرگ باشد درست است یا خیر.

اسلاید ۲ :

این پروژه با تهیه داده ها از بیمارستان آغاز گشت. در این رابطه داده ها جمع آوری شد و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، در این بررسی از محاسبات آماری و نمودارها و محاسبات احتمالات شرطی استفاده شده است.

اسلاید ۳ :

جمع آوری داده ها:

  به دلیل گسترده بودن اطلاعات و مشکلات موجود در جمع آوری آنها از بیمارستان های مختلف، بیمارستان قمر بنی هاشم خوی به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و ۳۲ نفر از بخش زنان آن به طور تصادفی از بین بیماران به عنوان نمونه انتخاب گشت. جمع آوری داده ها می توانست به طروق مختلف از جمله: مصاحبه، پرسشنامه و استفاده از داده های از پیش تعیین شده صورت بگیرد. استفاده از داده های از پیش تعیین شده مطمئن راه بود انتخاب گشت.

اسلاید ۴ :

تجزیه و تحلیل داده ها:

  این پروژه در حالت کلی به چند بخش:

    محاسبات، جداول و نمودارها تقسیم شده است.

 

ابتدا جداول فراوانی برای اطلاعات با توجه به محاسبات رسم شد و سپس با توجه داده ها که در ضمیمه ی پایانی موجود است نمودارهای مستطیل، جعبه ای و … رسم شده اند.

اسلاید ۵ :

 • محاسبات آماری و جدول فراوانی فشار خون

  C=R/K                     C=?                   C=60/6=10

  R=b-a=130-70=60

  K=1+(3/3 logn) = 1+3/3 log32= 1+(3.3*5log2)

  = ۱+(۳/۳*۱٫۵)= ۵/۹۵=۶

  N=