لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت فصل ۱۱ کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت فصل ۱۱ کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ماهیت انسان و ارتباطات

 • صاحب نظران جملگی بر این باورند که انسان موجودی اجتماعی است و آشکار است که این ماهیت اجتماعی آدمی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتباط با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعه ای که در آن است رهنمون می گردد و انسان ها با توجه به ساخت روانی، شرایط تربیتی و چگونگی محیط در سلسله ای از ارتباطات که از جنبه های نوع و چگونگی باهم تفاوت دارند، گرفتارند.

 

اسلاید ۲ :

توزیع اوقات مدیران عالی

 • یکی از صاحبنظران با بررسی رفتار مدیران سطوح عالی دریافت که ۷۸ درصد وقت این مدیران به تعامل گفتاری اختصاص یافته است. نمودار اهمیت نسبی انواع گوناگون ارتباطات را نشان می دهد :

 

اسلاید ۳ :

 

 • برای ارتباطات و چگونگی فرایند آن تعاریف متعددی ارائه شده است. اما شاید بتوان گفت ارتباطات عبارت از انتقال اطلاعات از فرستنده به دریافت کننده است. به طوری که اطلاعات برای فرستنده و گیرنده قابل درک مشابه باشد.
  • در طی این فرایند گسیختگی های متعددی ممکن است رخ دهد. اختلال واژه ای است که برای هر گونه مانع در فرایند برقراری ارتباط میان فرستنده و دریافت کننده پیام ، به کار برده می شود. مثلا ممکن است پالایش کننده های مفهومی خود جزو عوامل اختلال باشد. سایر عوامل مختل کننده ارتباط عبارت است از :
  • گسیختگی های فیزیکی
  • مسائل معنی و بیان
  • تفاوت های فرهنگی
  • فقدان بازخور
  • آثار وجهه و اعتبار

اسلاید ۴ :

 • فرایند سازمانی چهره به چهره از سه بخش عمده تشکیل شده است :

üرهبران ( مدیران )

üپیام

üکارکنان ( پیروان )

اسلاید ۵ :

 فرایند ارتباطات سازمانی چهره به چهره

 • رهبران (مدیران) : مدیران درمقایسه با هر فعالیت دیگر، بیشترین وقت خود را صرف برقراری رابطه با دیگران می کنند. هنر شنیدن یکی از خطیرترین مهارتها در فرایند ارتباطات است و به مدیران در تعیین میزان علاقه، خلق و خوی، مسایل و نیازهای کارکنان کمک می کند. مدیران برای اینکه بتوانند ارتباطات موثری را برقرار کنند باید علاوه بر استفاده از کلمات موزون، ایما و اشاره مناسب را نیز به کار گیرند.
 • پیام : ارتباطات موثر به قالب های پیام که شامل کلمات(زبان، واژه، جمله)، عوامل همراه زبان (طرز بیان، مکث، سرعت گفتار حجم اطلاعات) و رفتارهای غیر کلامی (اشاره، حالت چهره، شکل نگاه و چگونگی قرار دادن بدن) می شود، بستگی دارد.
 • کارکنان (پیروان) : گرفتن بازخور از کارکنان برای مدیر لازم است، زیرا همواره باید به خاطر داشته باشیم که ادراکات کارکنان موجب تحریک رفتارشان نمی شود، بلکه ادراکات آنان از پیام هایی که از مدیر دریافت می کنند، محرک رفتارشان است.

اسلاید ۶ :

پیام

 • ارتباطات موثر به قالب های پیام نیز بستگی دارد :

üکلمات : برای بیان فکری که قصد انتقال آن را داریم ابزاری برمی گزینیم که از آن جمله است : زبان، واژه، جمله، عبارت، کنایه و مانند آن. کلمات و عبارات می توانند بار ستایش، توهین، تحقیر و یا تهدید همراه باشند.

üعوامل همراه زبان : ویژگی های صدا عبارتند از مواردی همچون سرعت گفتار، طرز بیان، تکیه صدا، مکث و حجم اطلاعات.

üرفتارهای غیر کلامی : اشاره ها و حرکت ها در هنگام سخن گفتن، حالت چهره، شکل های نگاه، حرکت های بند و چگونگی قرار دادن بدن.

اسلاید ۷ :

انواع ارتباطات

 • ارتباطات یک جانبه : اگر عکس العمل گیرنده نسبت به پیام ابراز نشود، آن را ارتباط یک جانبه گویند. ویژگیهای ارتباط یکجانبه :

–ارتباط یکجانبه سریع تر و کار فرستنده پیام در آن آسانتر است.

–در ارتباطات یک جانبه، فرستنده آسانتر می تواند اشتباهات خود را مخفی کند.

–در ارتباطات یکجانبه به علت دقت کمتر، اختلال و سردرگمی بیشتری دیده می شود بنابراین جهت پرهیز از این امر تا حد امکان برای اینگونه ارتباطات باید برنامه ریزی کرد.

اسلاید ۸ :

 • ارتباطات دو جانبه : چنانچه محیط استقرار به گونه ای باشد که گیرنده، عکس العمل ها و نظرهای خود را درباره محتوای پیام به اطلاع فرستنده برساند، به این نوع ارتباط دو جانبه گویند. ویژگیهای ارتباط دو جانبه :

– ارتباط دو جانبه از دقت بیشتری برخوردار است.

–ارتباط دو جانبه در مواردی که هنوز برنامه ریزی نشده و به روال عادی در نیامده اند وسیله موثرتری بوده و قدرت نفوذ بیشتری دارد.

اسلاید ۹ :

 • موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از :
 • موانع ادراکی (شناختی) : هر فرد بر حسب زمینه فرهنگی، اجتماعی و روانی مختص خودش با دیگران ارتباط برقرار می کند و همین تنوع زمینه ای موجب ایجاد نقشه های ذهنی متفاوت می شود.
 • موانع اجتماعی : افراد به نقش خود در سازمانهای اجتماعی خو گرفته اند، چنان که مجموع لغات، اصطلاحات و محدودیت های گروه اجتماعی بر رفتار و نیازهای اجتماعی متفاوت آنها در برقرار کردن ارتباطات اثر گذاشته، نوع ارتباط را مشکل می سازد.
 • موانع ارزش های فرهنگی : خصوصیات فرهنگی متفاوت میان دو قشر، نوعی مشکل ارتباطی است.
 • موانع معانی (زبانی) : مسائل مربوط به معانی غالبا در تفسیر اسناد مکتوب پیش می آید.

اسلاید ۱۰ :

 • موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از :
 • موانع اثر انگیزه : مسائل روانی از قبیل هیجانات، خشم، درد، خوشحالی و … بر تفسیر ما از پیام اثر می گذارد.
 • موانع ارزیابی منابع : اینگونه ارزیابی ها و تردیدها نسبت به منبع پیام در برقراری ارتباط اختلال ایجاد می کند : آیا منبع پیام قابل اعتماد است؟ آیا به واسطه خود پیام می توان منبع آن را معتبر دانست و پیام را پذیرفت؟
 • موانع علایم غیر کلامی و متناقض : کیفیت صدا، بیان فیزیکی و وضعیت جسمانی می تواند به ارتباط کمک کند یا آن را به تاخیر اندازد.
 • موانع اختلال : عبارات بی سرو ته، ساخت ضعیف جملات، محدودیت های بیانی و مسیرهای ارتباطی می تواند نمونه هایی از اختلالات ممکن در برقراری ارتباط باشد.