لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت فلوئور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت فلوئور قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فلوئـــــــــور

فلوئور عنصری طبیعی است که تقریباً در تمام آب های آشامیدنی و خاک یافت می شود. اگر چه محتوای فلوئور آنها در سراسر دنیا بسیار متفاوت می باشد . اگر چه فلوئور به عنوان یکعنصر ضروری در نظر گرفته نمی شود، ولی این آنیون برای سلامتی استخوان ها و دندان مهم شناخته شده است. یک اسکلت با اندازه متوسط mg5/2 فلوئو دارد.

اسلاید ۲ :

عملکـــــــرد

به علت اثرات مفید فلوئور

.۱بر مینای دندان که سبب حداکثر مقاومت به پوسیدگی های دندانی می شود .

.۲اثرات آن روی هیدروکسی آپاتیت اسکلتی ، فلوئور عنصر مهمی محسوب می شود.

.۳فلوئور از طریق ممانعت آنزیمی به عنوان یک عامل ضد میکروبی در حفره دهان عمل میکند .

اسلاید ۳ :

üشیوع پوسیدگی های دندانی در کاهش یافته است که عمدتاً ناشی از فلوریده کردن آب آشامیدنی و استفاده موضعی از فلوئور است.همچنین ، شیوع پوسیدگی های دندان در جوامع بدون آب فلوریده شده کاهش یافته است. علت این مسئله مشخص نیست ولی احتمالاً استفاده از خمیر دندان فلوئوردار است.

üنوشابه های غیر الکلی در کارخانجات نواحی شهری معمولاً با آب فلوریده شده تهیه می شوند.

اسلاید ۴ :

فلوئور جانشین گروه هیدروکسیل روی ساختمان مشبک نمک های فسفات کلسیم (یعنی هیدروکسی آپاتیت ) استخوان و دندان شده و تشکیل فلوروآپاتیت می دهد  که سخت تر است وکمتر از هیدروکسی آپاتیت قابل برداشت می باشد. با این وجود بعد از مصرف فلوئور بافت های استخوانی تشکیل شده در سطوح خونی بالای فلوئور سالم نیستند و شکستگی های بیشتری را نشان می دهند که ناشی از قابلیت انعطاف کمتر این فلورو آپاتیت ها در مقایسه با هیدروکسی آپاتیت استخوان هایی است که فلوئور زیادی ندارند .

اسلاید ۵ :

کمبـــود

پیوند شدن اتفاقی آن در کریستالهای هیدروکسی آپاتیت به خصوص از آب فلوئوریده شده سبب کاهش پوسیدگی دندان می شود ولی به نظر می رسد اثری روی کاهش شکستگی های ناشی از پوکی استخوان نداشته باشد.

اسلاید ۶ :

DRI

üAI برای مردان ۴ mg در روز

üبرای زنان ۳ mg در روز

üکودکان و نوجوانان ۳ – ۲mg

üکودکان ۸ –۱سال ا–۰/۷mg

اسلاید ۷ :

منابع غذایی و دریافت

منبع عمده غذایی فلوئور آب آشامیدنی وغذاهای فرایند شده ای است که با آب فلوئوریده آماده شده اند . غذاهای دریایی نیز حاوی فلوئور بالایی هستند ، ولی محتوای فلوئور ماهی آب تازه کمتر از ماهی های آب شور است . توصیه استاندارد ppm1 فلوئور در آب است . دریافت بیش از mg2 احتمال خطر فلوروزیس خفیف را مطرح می کند، که در برخی از نواحی آمریکا گزارش شده است .

اسلاید ۸ :

اگر چه  فلوئور در میوه جات و سبزیجات وجود دارد، ولی مقدار آن در بیشتر غذاها، به جز غذاهای دریایی ، ناچیز است . مقدار فلوئور در چای ( برگ های چای ) می تواند بسته به نحوه دم کردن کاملاً متفاوت باشد.

اسلاید ۹ :

یک لیوان چای ممکن است mg1 فلوئور داشته باشد. سوپ ها و آب گوشت های تهیه شده با استخوان های ماهی و استخوان های همراه گوشت نیز مقادیر زیادی فلئور دارند. گوشت و مرغی که استخوان آنها برداشته شده است و نیز جگر گاو فلوئور زیادی دارند.پختن غذاها در ظروف تفلون که پلیمر حاوی فلوئور است ممکن است دریافت فلوئور را افزایش دهد ، اگر چه داده های علمی در این مورد در دسترس نیست.

اسلاید ۱۰ :

مسمومیت

فلوئورزیس خفیف در مقادیر mg 0/1 به ازای کیلو گرم وزن بدن در روز ایجاد می شود  که بیشتر از ppm 3-2 فلوئور در آب آشامیدنی است . تغییر رنگ ایجاد شده دندان یا خال شدن معمولاً واضح نیست و عوارض جانبی به جز از نظر زیبایی ندارد. دریافت بیتر فلوئور منجر به خط دار شدن و عوارض جدی تر داندان می گردد.