لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت فيزيولوژي قلب و دستگاه گردش خون توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت فيزيولوژي قلب و دستگاه گردش خون قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

قلب يك عنصر تو خالي مخروطي شكل تخصص يافته مي باشد كه در پشت تنه استرنوم و غضروف هاي دنده اي واقع شده است نسبت به خط وسط ۱/۳ و در سمت راست و ۲/۳ ان در سمت چپ است قاعده آن متمايل راست بالا وعقب است رأس آن در پايين و متمايل به چپ و جلو است

اندازه هاي متوسط قلب بالغي در حدود دوازده سانتي متر طول و ۸ – ۹ سانتي متر عرض و درمهمترين قسمت ۶ سانتي متر ضخامت قدامي خلفي آن مي باشد .

وزن قلب در مرد ها بين ۲۸۰ تا ۳۴۰ گرم و در زن ها ۲۳۰ تا ۲۸۰ گرم است در افراد عادي ۲۸۵ گرم است

 

اسلاید ۲ :

دستگاه گردش خون شامل:

قلب –عروق خوني –لنفاويي :

۱-قلب اندامي است كه عمل تلمبه زدن يا پمپاژ يا به جلو راندن خون بعهده دارد و توزيع خون به تمام سلولهاي بدن كار رگهاي خوني است .را كه در تمام احوال در بدن در طول زندگي اداره مي كند

۲-شريانها يا سرخكها خون خارج شد از قلب را بطرف اندامها ي مختلف بدن هدايت وريدها يا سياهرگها برعكس عمل سرخكها ي خون پس از مصرف تغذيه اي سلول هاي بدن جمع آوري نموده وبه قلب باز مي گرداند عروق خون اصلي

۱-سرخكها ۲-سياهرگها

۳-عرق لنفاويي جمع كردن –صاف كردن وبازگرداند مايعات به جريان عمومي خون است

 

اسلاید ۳ :

آب ۹۱درصد پروتئين۶درصد{آلبومين-كلوبولين-فيبرينوژن}۰۹%{كلروسديم-بيكربنات سديم-املاح كلسيم و فسفر-منيزيم-آهن}وبراي حفظ تعادل تركيبات خون مقدار اندكي هم عناصر غير اركانيك يا آلي مانند –كلوكز-چربي –اوره –اسيداوريك-كرهاتينين –كلسترول-اسيد آمينه }وجود دارد گاز هاي خون شامل :اكسيژن واكسيد كربن است –ترشحات داخلي خون شامل :آنزيم ها وآنتي ژن هاست

 

اسلاید ۴ :

قلب داراي دو دهليز به عنوان حفره هاي دريافت كننده و دو بطن به عنوان حفره هاي ارسال كننده جريان خون در قلب مي باشد:

* دهليز راست خون كم اكسيژن را  مي گيرد

* وارد بطن راست شده و بعد از جذب اكسيژن تازه در ريه ها وارد دهليز چپ مي شود

توسط بطن چپ خون تازه به تمام بدن پمپاژ مي گردد.

اسلاید ۵ :

تشريح ۴ بخش دستگاه هدايتي قلب:

۱ – گره سينوسي دهليزي ( sa   ) اين گره آغاز گر ضربان قلب مي باشد و تعداد ضربان  كه ايجاد مي شود ريتم سينوسي مي گويند 

 ۲ – گره دهليزي بطني (av) تكانها را از دهليز ها به بطن ها هدايت ميكند ۱۳ ثانيه طول مي كشد كه به دسته تار دهليزي بطني برسند اين تأخير باعث مي شو د كه دهليز ها قبل از انقباض بطن ها بطور كامل منقبض شوند و بطن ها تا آنجا كه ممكن است پر از خون شوند ، دسته تار دهليزي بطني وارد ديواره بين بطنها شده و سپس  رشته هاي فرعي به هر دو بطن مي فرستند هر شاخه به زير شاخه هاي متعدد تقسيم و در سراسر ديواره بطن ها منتشر مي شوند 

 ۳ – دسته تار دهليزي بطني ( دسته تار هيس )

 ۴ – رشته هاي پوركنيژه  : شاخه پاياني دسته تار دهليزي بطني در رشته هاي پروكينژه مي نامند كه تكانها را تقريباً شش بار سريع تر از بقيه به دستگاه هدايتي قلب به بطن ها انتقال مي دهد اين هدايت سريع موجب مي شود كه تمام بخشهاي بطن تقريباً در يك زمان منقبض شوند .

اسلاید ۶ :

انواع عضله :اسكلتي –صاف –قلب

عضله قلب بيشتر  به عضله اسكلتي شباهت دارد تا صاف

بازده قلب :مقدار خون كه از يك بطن در دقيقه خارج مي شود

حجم ضربه اي :مقدار خوني كه در هر ضربه از قلب خارج مي شود

هر اندازه خون بيشتري وارد بطن شود نيروي انقباض بيشتر است

بعبارتي :يعني حجم خون در بطن ها نيروي انقباض تناسب مستقيم دارد

كنترل عصبي تعداد ضربان قلب در بصل النخاع است هر اندازه از قلب دور مي شويم مجموعه سطح مقطع عروق بيشتر مي شود و فشار خون در طول مسير ان نيز وسيع شدن عروق است

سرعت جريان خون {دو عامل در جريان خون تاثير دارد ۱-فشار خون ۲-مقاومت عروق }

در وسط رگ سرعت خون بيشتر است زيرا اصتحكاك كمتر است۲ غلظت بالاي خون در سرعت آن يك عامل منفي است

۱-قطر رگ :هر اندازه قطر رگ بيشتر باشد سرعت بيشتر ومقاومت كمتر است

۲-طول رگ :هر اندازه طول رگ بيشتر باشد مقاومت بيشتر است

اسلاید ۷ :

اعمال عمده دستگاه قلبي عروقي در پنج رده بندي خلاصه مي شود :

۱ – تحويل : دستگاه قلبي عروقي اكسيژن و مواد غذايي را به سلولهاي بدن تحويل داده

۲ – دفع : دي اكسيد كربن و مواد زائد حاصل از متابوليسم را از سلول دور مي كند 

۳ – انتقال : هورمونها را از غدد مترشحه داخلي به گيرنده هاي در هدف انتقال مي دهد 

۴- نگهداري : درجه حرارت بدن را در حد طبيعي حفظ كرده مقدار مايعات بدن را در حد طبيعي حفظ كرده تا مانع آب زدايي بدن شود

۵ – پيشگيري : از بروز عفونت در بدن توسط ارگانيسم هاي مهاجم كمك مي كند

اسلاید ۸ :

هر دستگاه گردش خون مستلزم برخورداري از سه بخش زير است 

۱ – تلمبه قلب 

۲ – دستگاه مجاري ( رگ هاي خوني ) 

۳ – مايع واسطه ( خون ) 

قلب از چهار حفره مجزا تشكيل شده است دو حفره بالايي آن دهليز دو حفره پائين بطن

ديواره هر يك از حفره ها از سه لايه تشكيل گرديده :

 ۱ – لايه داخلي اندو كارديوم

 ۲ – لايه وسطي مايو كارديوم كه شامل عضلات قلب است ۳ لايه خارجي اپي كارديوم است

اسلاید ۹ :

دستگاه هدايتي قلب :

عضله قلب مانند عضله اسكلتي داراي ميو فيبريل هاي مشخص تقريباً نظير عضله اسكلتي است داراي فيلامانهاي آكتين و ميوزين هستند عضله قلب قابليت بي نظيري در ايجاد علائم الكتريكي دارد كه با آن خود هدايتي مي گويند اين قابليت به قلب امكان مي دهد كه بدون تحريك عصبي به آهنگ منظمي منقبض شود بدون تحريك عصبي و هورموني ميانگين ضربان ذاتي قلب هفتاد تا هشتاد ضربه در دقيقه است ولي در ورزشكاران استقامتي اين مقدار كمتر است

اسلاید ۱۰ :

عضله قلب از سلولهاي دراز چند هسته اي تشكيل شده اند كه قطر هريك از آن ۱۵ و درازاي آنها ۱۲۵ ميكرومتر مي شوند – نوارهاي ميرزين A آكتين I  و صفحات z  تارهاي عضله قلب شبيه عضلات اسكلتي است با اين تفاوت برخي ازنقاط عضله قلب دو صفحه z از دو تار متوالي درهم مي آميزند و يكپارچه مي شوند كه پيوند صفحات ميانه اي به وجود آورده و به جاي دستگاه سه گانه عضلات اسكلتي دستگاه دو گانه به وجود مي آورند .

مجاري لوله هاي عرضي با سيستم t  و شبكه ساركوپلاسميك در تارهاي عضله قلب بسيار گسترده تر از عضلات اسكلتي است و سرعت انتشار امواج عصبي و فراواني يون كلسيم  ( ‍C a + + ) مشهود است و داراي شبكه مويرگي بسيار گسترده اي است به اين دليل است كه مواد غذايي و اكسيژن به سرعت و آساني در اختيار تمام تارهاي عضلاني هست .