لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

موضوع قدرت نرم به عنوان یک واژه در علم سیاست به ویژه در حوزه منازعات بشری از زمان قدیم مطرح بوده است. قدیمی ترین مدرک درباره قدرت نرم به دوران کنفوسیوس بر می گردد.

تئوریسین قدرت نرم، جوزف نای محقق امریکایی است.

او نظریه خود را در این زمینه در سال ۱۹۹۰ در کتابی با عنوان ماهیت متغییر قدرت امریکا” مطرح کرد و در آثار متعدد بعدی به تفصیل بیشتری آن را مورد پردازش قرار داد.

 

اسلاید ۲ :

 

قدرت نرم واژه ای است که در نظریه روابط بین الملل به منظور توصیف قابلیت یک مجموعه سیاسی نظیر دولت برای نفوذ غیرمستقیم بر رفتار یا علائق سایر مجموعه های سیاسی از طریق ابزارهای فرهنگی یا ایدئولوژیکی به کار می رود.

اسلاید ۳ :

 

قدرت به معناي توانايي انجام دادن امور و نفوذ بر ديگران، جهت ايجاد تغيير مطلوب در رفتار آنها از مفاهيم بنيادين سياست بين الملل و سياست خارجي كشورهاست كه جهت بستر و زمينه بسياري از رخدادها و پديده ها تلقي مي شود. نكته بسيار مهم، بروز تحول در ماهيت و شكل قدرت است كه مورد توجه بسياري از نظريه پردازان روابط بين الملل قرار گرفته است. اين تغيير رويكرد متضمن بسط مفهوم قدرت و گسترش آن به ابعاد فرا نظامي است.

اسلاید ۴ :

قدرت توانايي انجام دادن كارهاست. در مفهوم كلي، قدرت به معناي توانايي دستيابي به نتایج دلخواه است. براساس تعريفي كه در فرهنگ لغات ارائه شده، قدرت به معناي توانايي تاثير گزاري بر رفتار ديگران است. به طور مشخص تر، قدرت عبارتست از توانايي نفوذ در رفتار ديگران جهت نيل به نتايج مطلوب. شيوه هاي متعددي براي تاثير گزاري در رفتار ديگران وجود دارد، شيوه هايي مانند تهديد كردن، پاداش دادن، جذب كردن و متقاعد ساختن آنها تا آن چيزي را بخواهند كه شما مي خواهيد.

اسلاید ۵ :

قدرت توانايي انجام دادن كارهاست. در مفهوم كلي، قدرت به معناي توانايي دستيابي به نتایج دلخواه است. براساس تعريفي كه در فرهنگ لغات ارائه شده، قدرت به معناي توانايي تاثير گزاري بر رفتار ديگران است. به طور مشخص تر، قدرت عبارتست از توانايي نفوذ در رفتار ديگران جهت نيل به نتايج مطلوب. شيوه هاي متعددي براي تاثير گزاري در رفتار ديگران وجود دارد، شيوه هايي مانند تهديد كردن، پاداش دادن، جذب كردن و متقاعد ساختن آنها تا آن چيزي را بخواهند كه شما مي خواهيد.

اسلاید ۶ :

قدرت را می توان از حیث کارکردی و ابزاری تقسیم بندی کرد. ایران تقریبا از یک دهه پیش تا به حال، قدرت را بر سه دسته تقسیم بندی می کنند. و در حد فاصل بین قدرت سخت و قدرت نرم، از قدرت دیگری به نام «قدرت نیمه سخت» نام می برند.. حال باید ببینیم که این سه نوع قدرت چه تعریف و چه اجزاء و ابزاری دارند و نیز هر یک از آنها ناظر بر کدام یک از حوزه ها هستند:

اسلاید ۷ :

قدرت سخت

همان طور که از اسم آن می توان دریافت، ناظر بر قدرت نظامی و توان نظامی است. بنابراین موضوعی به نام «خشونت» عنصر اساسی آن است. از طریق اعمال قدرت سخت است که شخص یا کشور خاصی را «مجبور» به انجام دادن کاری می کنند. بنابراین قدرت سخت، «قهری» و «اجبار آمیز» است. این نوع قدرت معمولا زمانی استفاده می شود که کشوری بخواهد کشور و سرزمینی دیگر را به تصرف خود در آورد.

قدرت سخت، قدرت آشکار و ملموسی است که منابع آن اقتصاد، تکنولوژی، سیاست، محصولات فرهنگی و آموزشی و نیروی نظامی است و داشتن آنها، موجب تغییر در موقعیت کشور یا افراد می شود

اسلاید ۸ :

قدرت نیمه سخت

ساز و کار قدرت نیمه سخت از طریق «تشویق» و «تنبیه» است. حوزه ی کاری این نوع قدرت متنوع است و مشتمل بر حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و .. می شود. از طریق به کارگیری قدرت نیمه سخت می توان با استفاده از اعضای یک کشور، «دولتی دست نشانده در آن کشور به وجود آورده و از این طریق بر دولت و بازار و ارکان مهم آن جامعه تسلط پیدا کرد.

اسلاید ۹ :

قدرت نرم

که بیشتر ناظر بر ابعاد فرهنگی، روانی و اطلاعاتی است. در این نوع قدرت، به جای تصرف و تسلط سرزمین ها و یا دولت ها، تصرف «ذهن» ها و «قلب »ها مد نظر قرار می گیرد. و از این طریق، یعنی با تسلط بر ذهن و قلب افراد یک جامعه می توان آنان را به «اقناع» رساند. به سادگی روشن است که ابزارهای رسیدن به چنین هدفی در اولویت اول، رسانه های فرهنگی و اطلاعاتی است.

قدرت نرم، توانایی شکل دهی به ترجیحات دیگران است. به عبارت دیگر، جنس قدرت نرم از نوع اقناع و قدرت سخت از مقوله اجبار است.

اسلاید ۱۰ :

در قدرت نرم، رهبری کردن به صدور فرامین خلاصه نمی شود، بلکه انجام آنچه دیگران می خواهند را نیز شامل می شود. اگر بتوان دیگران را به آنچه که می خواهند سوق داد، دیگر نیازی به استفاده از هویج و چماق برای مجبور کردن نیست.

قدرت نرم توجه ویژه به ذهن جوامع دیگر از طریق ایجاد جاذبه است و زمانی یک کشور یا یک جامعه به قدرت نرم دست می یابد که بتواند اطلاعات و دانایی را به منظور پایان بخشیدن به موضوعات مورد اختلاف به کار بندد و از اختلافات به گونه ای بهره برداری نماید که حاصل آن گرفتن امتیاز باشد. یکی از نمونه های قدرت نرم می تواند کاربرد رسانه های جمعی در مناقشات باشد، رسانه می تواند جایگزین فشار نظامی گردد. در اینجا ما دیگر شاهد اعمال زور و اجبار نیستیم، بلکه اقناع افکار عمومی از طریق جنگ رسانه ای صورت می گیرد.