لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت قواعد عربي ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت قواعد عربي ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

حروفهاي هجا:

  • شمسی: ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ط، ظ، ل، ن
  • قمري: أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، و، هـ، ي.

اسلاید ۲ :

هرگاه «اَل» بر سر حروف شمسی درآید تلفظ نمی شود و حرف شمسی مشدّد تلفظ می گردد:

الذّلیل ، الرّفق

هرگاه «اَل» بر سر حروف قمري درآيد، «ل» تلفظ
مي گردد: الأب، اَلعْليم

اسلاید ۳ :

حركات:

  فتحه ـــَــ

  ضمه ـــُــ

  كسره ـــِــ

تنوين:

نون ساكني كه در تلفظ، به آخر اسم افزوده مي شود و سه گونه است:

تنوين: رَفْع،  نصب،  جَرّ

كتاباً، كتابٍِ، كتابٌ

سكون:

ضد حركت است و نشانه آن دايره كوچك (ـــْــ) است.

مثل «س» و «ن» در كلمه «أُسْكُنْ»

اسلاید ۴ :

ضوابط:

۱- شد (ــّــ): كَرَّم

۲- مدّ (~): آمَنَ

۳- وصل (صـ): نشانه حذف همزه است:

  تَفَتَّح الْوَرْدُ

۴- قِطع: (ء): نشانه اثبات همزه در گفتار است.

  مانند: أَخَذَ، سَأََل

اسلاید ۵ :

همزه:

  • وصل:

آغاز كلام تلفظ شود ولي در ميان كلام تلفظ نگردد:

أُكْتُبْ،  يا عليُّ، أُكْتُبْ

  • قطع: در هر جا بيايد تلفظ گردد:

أحسِن يا كريمُ

يا كريمُ أَحسن

اسلاید ۶ :

همزه قطع:

  • قياسي:

۱- در فعل ماضي رباعي، امر و مصدر آن:

  أظْهَرَ، أظـْهِرْ، إظهار

۲- متكلم الوحده از فعل مضارع:

  أُنْصُرُ

۳- افعل تفضيل و وصفي و فعل تعجب:

  أفضَل، أحمَر، ما أَجْمَلَ الوَرْدَ

  • سماعي:

۱- همزه يكي از حروف اصلي كلمه باشد

  أَمَرَ، بَدَأَ

۲- اسمهاي مفرد و جمع:

  إصْبَع، أشياء

اسلاید ۷ :

همزه وصل:

 همزه آغاز اسمهاي دهگانه زير، به طور سماعي، وصل است.

إسم، إبن، إِبنَة، إبنُمٌ، إست (ريشه)، اِثنان، اِثنتان، اِمرِيُ، إمرَأَّة، أيمُن.

همه همزه هايي كه در آغاز افعال و مصدرهاي غيرثلاثي مجرد آمده اند.

إِنتَصَرَ، إِنتِصار، . . .

اسلاید ۸ :

حروف علّه:

  «واو» و «ياء» و «الف» كه از تغيير شكل دو حرف ياد شده، پديدار مي گردد.

  بقيه حروف را كه ۲۵ يا ۲۶ حرف است، حروف صحيح مي نامند.

اسلاید ۹ :

اقسام كلمه:

۱- اسم: رجُل، شجرة

۲- فعل: أخَذَ، فَرِحَ

۳- حرف: مِنْ، في

اسلاید ۱۰ :

فعل:

  • ثلاثي:

  مجرد: نَصَرَ، حَسُنَ

  مزيد: أفْعَلَ، يَكْتَسِبُ

  • رباعي:

  مجرد: دَحْرَجَ، زَلْزَلَ

  مزيد: تَرْجَمَ، تَدَحرَجَ