لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت قوانين و مقررات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت قوانين و مقررات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

قوانين و مقررات هيات‌هاي انتظامي پزشكي

nماده ۲۸:

nسازمان نظام پزشكي به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرفه پزشكي و وابسته در مركز داراي هيات‌هاي عالي انتظامي پزشكي و در مراكز استان‌هاي داراي هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر، و در شهرستان‌ها داراي هيات‌هاي بدوي انتظامي پزشكي خواهد بود؛ كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل مي‌گردند.

 

اسلاید ۲ :

 

nدر هيات بدوي انتظامي اعضاي دادسرا، مركب از دادستان، تعداد موردنياز داديار، با تشخيص شوراي عالي و با راي اعضاء هيات مديره و حكم رياست سازمان انتخاب مي‌شوند.

n

اسلاید ۳ :

nدادسراي انتظامي در موارد ذيل مكلف به شروع رسيدگي است:

nالف)شكايت شاكي ذي نفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار

nب) اعلام تخلف از طرف هيات مديره شوراي عالي و رياست سازمان

nج) شكايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

nد) در مورد تخلفات مشهودي كه به نظر اعضاء دادسرا و هيات‌هاي انتظامي پزشكي رسيده است

nو) ارجاع از طرف هيات بدوي انتظامي

 

اسلاید ۴ :

nالف) يك نفر قاضي به معرفي رئيس دادگستري شهرستان‌ها براي شهرستان مربوطه

nب) مسئول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه يا نماينده

nج) پنج نفر از پزشكان شهرستان مربوطه

nد) يك نفر از دندانپزشكان شهرستان مربوطه

nه) يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه

اسلاید ۵ :

nو) يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي و يا دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان مربوطه

nز) يك نفر از كارشناسان پروانه‌دار گروه پزشكي يا بالاتر شهرستان مربوطه

nح) يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري

nط) يك نفر از ليسانيسه‌هاي گروه مامايي و بالاتر شهرستان مربوطه

n

اسلاید ۶ :

nجرم: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد (عمل مثبت يا منفي كه قانون آن را منع كرده است) و براي ارتكاب آن مجازاتي مقرر شده باشد. در امور اداري، مستخدم دولت ممكن است ،مرتكب سه نوع جرم و تقصير گردد:

nجرم عمومي

nجرايم مختص به مستخدمين دولت

nتقصيرات و تخلفات انضباطي.

اسلاید ۷ :

nخطا: در لغت به معني نادرست، ناراست، ضدصواب و گناهي كه از روي عمد نباشد، در اينجا منظور، خطا در حين انجام وظيفه است؛ خطا در اصطلاح حقوقي مقابل عمد است.

nخلاف[۱]: در لغت به معني ناسازگاري كردن، مخالفت، ناحق، دروغ، سرپيچي و در اصطلاح حقوق عبارت است از، نوعي از جرايم كه ماهيت آنها مخالفت با نظامات عادي است

n
[1]– Offense

اسلاید ۸ :

nتخلف[۱]: در لغت به معني خلاف جستن، سرپيچي، روگرداني، خلاف كردن، خلاف گفته يا پيمان خود عمل كردن، آمده است ؛و در اصطلاح حقوقي به معني عدم انجام تعهد يا تأخير انجام تعهد، ظهور خلاف آنچه كه شرط شده و تجاوز مامور دولت از مقررات اداري در حين انجام وظيفه، و ارتكاب خلاف قانون، كه در اين صورت مراد جرم است، به كار مي‌رود.

n
[1]- Infringement

اسلاید ۹ :

nتخلف انضباطي[۱]: نقض مقررات صنفي به وسيله يك نفر از افراد صنفي، مانند صنف پزشكان، وكلا و قضات، تخلف انضباطي ناميده مي‌شود.

n6- مسئوليت[۲]: در لغت به معني ضمانت، تعهد، مواخذه، موظف بودن به انجام كاري، متعهد بودن است.
[۱]– Disciplinary

n[2]– Responsibility

اسلاید ۱۰ :

nغفلت[۱]: خطايي است كه از اهمال و فراموشي و بي‌توجهي و بي‌اعتنايي و به عبارت ديگر ترك فعل ناشي مي‌شود. منظور از غفلت خودداري از امري است كه مرتكب مي‌بايست به آن اقدام نموده باشد. بنابراين معناي اصطلاحي غفلت همان بي‌مبالاتي است.

n

n
[1]Neglet