لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كاربردهاي روان شناسي در ورزش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كاربردهاي روان شناسي در ورزش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

هر دانشي داراي دو بعد مي باشد:

۱-مفاهيم ، نظريه ها (تعاريف و مباحث نظري)

۲-كاربردها (زمينه هاي پژوهشي و راهبردهاي عملياتي)

و روان شناسي نيز همچون ساير دانش هاي جامع و كامل اين دو بعد را داراست.

اسلاید ۲ :

 

تعريف و مفهوم دانش روان شناسي ورزشي:

اگر روان شناسي را علم مطالعه رفتارها و حالت هاي رواني انسان و ساير موجودات زنده بدانيم و بپذيريم كه ورزش يك رفتار است. و طبيعا داراي ابعاد روان شناختي مي باشد

بنابراين مي توانيم روان شناسي ورزشي را:

دانش مطالعه ، شناخت و توسعه رفتارها و حالتهاي رواني ورزشكاران و ساير افرادي قلمداد كنيم كه به نوعي در محيط ورزش درگير مي باشند.

اسلاید ۳ :

Psycho; The Result of the brains work

همچنين مي توان گفت كه روان شناسي ورزشي:

  دانش گزينش درست و برانگيختن مناسب ورزشكار به منظور توليد حداكثر عملكرد مي باشد.

و روان شناسان ورزشي با كاربرد اين دانش سعي دارند تا :

۱-اطلاعات مربوط به شرايط خاص ورزشكاران در تمرين و مسابقه را گردآوري نمايند.

۲-زمينه هاي ذهني لازم را در ورزشكار براي موفقيت در اجرا فراهم آورند.

۳-عوارض ناشي از شرايط نامطلوب را كاهش دهند…

 

اسلاید ۴ :

روان شناسي ورزشي كاربردي (كاربردهاي دانش روان شناسي در ورزش)

Applied Sport Psychology

عبارت از دانشي است كه اقدام به شناسايي و درك نظريه هاي روان شناختي و فنون كاربردي ارائه شده در اين نظريه ها جهت استفاده در محيط ورزش مي نمايد تا سبب توسعه، بهبود و تضمين عملكرد ورزشكاران و شركت كنندگان در فعاليت بدني هدفمند گردد.

اسلاید ۵ :

كاربرد روان شناسي در محيط فعاليت بدني:

براي شناخت كاربردهاي روان شناسي درورزش مي بايست افرادي را كه به نوعي با اين محيط درگير هستند بشناسيم، بنابراين مي توان گفت كه كاربران روان شناسي در محيط فعاليت بدني عبارتند از :

۱-روان شناسان ورزشي

۲-مربيان

۳-ورزشكاران

۴-مديران و سرپرستان تيمها

۵-پزشكان و دستياران

اسلاید ۶ :

مزاياي مطالعه و آشنايي با روان شناسي ورزشي براي مربيان و ورزشكاران:

۱-بدست آوردن توانايي توصيف رفتار در موقعيت هاي يادگيري ، تمرين و مسابقه

۲-بدست آوردن قدرت تشخيص علت واقعي بروز برخي از رفتارها

۳-افزايش قدرت پيش بيني رفتارها با توجه به شناخت ورزشكار از محيط اجرا

۴-توانايي اعمال نفوذ در رفتار (دستكاري و كنترل رفتار) به منظور ارتقاي عملكرد

۵-تشخيص زير ساخت هاي شخصيتي افراد و اشراف به تفاوتهاي فردي ميان ورزشكاران

اسلاید ۷ :

اهم كاربردهاي روان شناسي در محيط  ورزش و فعاليت بدني :

۱-توسعه دانش هاي وابسته در يادگيري ، آموزش ، تمرين و گزينش ورزشكاران

۲-ايجاد خودباوري –اعتماد به نفس

۳-ايجاد انگيزه و انرژي رواني مناسب

۴-كاهش برانگيختگي و اضطراب

۵-افزايش توجه و تمركز

۶-تنش زدايي و آرامش بخشي

اسلاید ۸ :

كاربردهاي روان شناسي ….  

Train Your brain like  Your Muscles.

۱-توسعه ظرفيت هاي عملكرد انساني با استفاده از دانش هاي وابسته ، رشد و تكامل حركتي ، يادگيري حركتي

-بكارگيري روشهاي نوين و مناسب و كار آمد در آموزش، تمرين و اجراي مهارتهاي ورزشي مثلا :

روشهاي بازخورداري (آگاهي از نتايج اجرا)

-روش هاي تنبيه و تشويق ورزشكار جهت توسعه يا كنترل رفتار

-دقت بيشتر در استعداد يابي و توجه به ظرفيت هاي پايه رواني در ورزشكاران

اسلاید ۹ :

كاربردهاي روان شناسي ….

۲-باور آنكه مي تواني (خود كار آمدي )   (Believing  That  one can)

-هر كس مي تواند كارهاي را انجام دهد (Self-efficacy)

-عزت نفس :(Self-esteem)

هر فردي براي خودش ارزشي قائل است Believing  That who I am)

-اعتماد به نفس self-confidence

-هر فرد مي تواند با اتكاء به تجربه اش كارهايي را انجام دهد كه از نتيجه آنها آگاه است

اسلاید ۱۰ :

كاربردهاي روان شناسي ….

۲-باور آنكه مي تواني (خود كار آمدي )   (Believing  That  one can)

-هر كس مي تواند كارهاي را انجام دهد (Self-efficacy)

-عزت نفس :(Self-esteem)

هر فردي براي خودش ارزشي قائل است Believing  That who I am)

-اعتماد به نفس self-confidence

-هر فرد مي تواند با اتكاء به تجربه اش كارهايي را انجام دهد كه از نتيجه آنها آگاه است