لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كاربرد انواع رله ها در حين كار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كاربرد انواع رله ها در حين كار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

نظر به اينكه قدرت باردهي ترانسفورماتورهاي روغني علاوه بر شدت جريان بار بستگي به درجه حرارت آن دارد ، براي تنظيم قدرت باردهي ترانسفورماتور ، درجه حرارت روغن ترانسفورماتور نيز كنترل مي شود .

منعكس كننده حرارتي يكي از اين وسايل كنترل است .

منعكس كننده حرارتي تشكيل شده است از يك سيم پيچ حرارتي كه در داخل بك محفظه كوچك پر از روغن قرار دارد و اين محفظه در داخل منبع روغن  ترانسفورماتور نصب مي شود . سيم پيچي گرم كن داخل محفظه  ، به كمك يك ترانسفورماتور جريان ، متناسب با جريان بار ترانسفورماتور تغذيه شده و سبب گرم شدن روغن داخل محفظه مي شود . حرارت محفظه متناسب با حرارت روغن تراسفورماتور و حرارتي كه سيم پيچ گرمكن محفظه بوجود مي آورد مشخص و تعيين مي شود و هر چه درجه حرارت تراسفورماتور كمتر باشد ، درجه حرارت محفظه نيز كوچكتر مي شود .

اسلاید ۲ :

رله كمكي با تاخير در كارعبارت است از يك رله كمكي با تاخير در قطع يا وصل . با اين رله مي توان وظايف رله كمكي آني را نيز از قبيل قطع كليد اصلي انجام داد . رله كمكي كه مي تواند تاخير در قطع ايجاد كند و زما اين تاخير غيرقابل تنظيم باشد رله تاخيري ناميده مي شود و در صورتي كه بتوان زمان تاخير را نيز كنترل و تنظيم كرد رله را رله زماني گوييم . عاملي كه سبب تاخير در قطع مي شود ممكن است در رله زماني و تاخيري هر دو يكسان باشد ولي عملا براي اين دو نوع رله ، از دو نوع وسيله مختلف استفاده مي شود . به اين طريق كه در رله تاخيري معمولا از يك خازن و يا از يك سيم پيچي اتصال كوتاه و يا كنتاكت جيوه اي و در رله زماني از يك موتر ، مثل ساعت الكتريكي و …. استفاده مي شود . همانطور كه در بحث رله بي متال و رله اندوكسيوني نيز اشاره شد مي توان از اين دو رله نيز به عنوان رله كمكي تاخيري استفاده كرد .

اين رله خود به شش قسمت تقسيم مي شود .

الف) رله تاخيري با خازن

ب) رله با حلقه اتصال كوتاه

ج) رله تاخيري با كنتاكت جيوه اي

د) رله زماني با موتور جريان متناوب

ه) رله زماني با موتور جريان دايم

ن) رله زماني با اهرم مكانيكي  

اسلاید ۳ :

تاخري توسط خازن اغلب به اسم (رله خازن دار) ناميده مي شود

nمطابق شكل ۱۹ با سيم پيچي بوبين رله جريان دايم ۱ كه داراي مقاومت اهمي زياد نيز مي باشد خازن ۲ بطور موازي وصل شده است در اين صورت ، رله موقعي كار مي كند كه خازن ۲ بر روي ولتاژ كار رله پر شده باشد و چون شارژ شدن خازن زمان لازم دارد و اين عمل طي يك منحني اكسپوننسيال انجام مي گيرد ، لذا خازن باعث تاخير در كار رله مي شود . زمان تاخير بستگي به بزرگي ظرفيت خازن و مقاومت سري ۳ و ولتاژ شبكه دارد .

۱ – رله جريان دايم

۲ – خازن

۳ – مقاومت ميراني

۴ – يكسو كننده

اسلاید ۴ :

اين رله خود به دو نوع تقسيم مي شود

الف) رله بوخهلتس

ب) رله توي بر

كه ما در اينجا به شرح رله بوخهلتس مي پردازيم:

رله بوخهلتس يك رله حفاظتي براي دستگاهي است كه توسط روغن خنك مي شود و يا از روغن ايزولاسيون در آن استفاده مي شود و داراي ظرف انبساط نيز مي باشد . اين رله با وجود آمدن گاز يا هوا در داخل منبع روغن دستگاه و يا پايين رفتن سطح روغن از حد مجاز و يا در اثر جريان پيدا كردن شديد روغن به كار مي افتد و سبب به صدا در آوردن زيگنال و دادن علامت مي شود و يا اينكه مستقيما دستگاه خسارت ديده را از برق قطع مي كند . رله بوخهلتس به قدري دقيق است كه بمحض اتفاق افتادن كوچكترين خطايي عمل مي كند و مانع آن مي شود كه دستگاه خسارت زياد ببيند . اگر از اين رله براي حفاظت ترانسفورماتور روغني استفاده شود ، خطاهايي كه سبب بكار انداختن رله بوخهلتس مي شود عبارت است از :

– جرقه بين قسمتهاي زير فشار و هسته ترانسفورماتور

– اتصال زمين

– اتصال حلقه و كلاف

–  قطع شدن در يك فاز

–  سوختن آهن

–  چكه كردن روغن از ظرف روغن و يا از لوله هاي ارتباطي 

اسلاید ۵ :

در خطا هاي كوچك هوا يا گازاي متصاعد شده  از روغن وارد لوله رابط بين ترانسفورماتور و منبع ذخيره روغن شده و به داخل رله بوخهلتس كه در يك قسمت از اين لوله قرار دارد راه يافته و بطرف قسمت بالاي رله كه بصورت مخزن گاز درست شده است صود مي كند و در آنجا جمع مي شود . گازهاي راه يافته به داخل رلهبوخهلتس به سطح فوقاني روغن فشار مي آورد و باعث پايين آوردن سطح روغن در رله بوخهلتس مي گردد . اين فشار به شناور بالايي  رله ، منتقل مي شود و آن را به طرف پايين مي آورد . حركت شناور باعث بستن و يا باز كردن كنتاكتهايي مي شود كه جهت دادن فرمان در يك محفظه جيوه اي تعبيه شده است . در موقعي كه خطا بصورت يك اتصالي شديد باشد ، گازهاي متصاعد شده در اثر قوس الكتريكي به قدري زياد مي گردد كه موجب راندن موجي از روغن به داخل ظرف انبساط مي شود . گار سرعت موج روغن از مقدار معيني كه قبلا تنظيم شده است تجاوز كند ، قبل از اينكه گازها به داخل رله بوخهلتس راه يابند ، دريچه اطمينان رله بكار مي افتد و باعث قطع ترانسفورماتور از برق مي شود . اگر رله بوخهلتس داراي دو گوي شناور باشد ، دريچه اطمينان طوري تنظيم مي شود كه در صورتيكه سرعت حركت روغن بين ۵۰ تا ۱۵۰ سانتيمتر بر ثانيه رسيد ، رله قطع كند .در رله هايي كه شامل يك گوي شناور مي باشد ، دريچه اطمينان با شناور لحيم شده است و در اين رله ها وقتي سرعت روغن به ۶۵ تا ۹۰ سانتيمتر بر ثانيه رسيد رله عمل مي كند .

اجزاء تشكيل دهنده اين رله عبارتند از :

۱ – گوي شناور خبر دهنده

۲ – شناور قطع كننده

۳ – دريچه اطمينان

۴ – فنر قابل تنظيم براي برگشت دريچه بمحل اوليه