لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كاربرد فناوري‌هاي جديد در آموزش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كاربرد فناوري‌هاي جديد در آموزش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

توانمند ساختن دانشجويان در ورود به عرصههاي تخصصي مهارتي:

 • كسب مدارج مهارتي شبكهها مانند MCSE, CCNA, CCIE,
 • راهبري شبكه در سازمان Network Administrator
 • طراح معماري شبكه سازمان Networking Architecture Design
 • مشاور سفارش و خريد تجهيزات شبكه سازمان
 • رعايت امنيت شبكه سازمان Network Security
 • برنامهنويسي در محيط شبكه

اسلاید ۲ :

 • مباني و شرايط تاريخي و اجتماعي فناوري آموزشي
 • طراحي فرصتهاي يادگيري
 • كاربردهاي رايانه در آموزش و يادگيري
 • نگاهي به ابزار رايانه
 • كاربردهاي اوليه رايانه
 • كاربردهاي رايانه‌اي از راه دور: اينترنت
 • چندرسانه‌اي‌هاي رايانه‌اي
 • ابزارهاي مكالمه‌اي ارتباط از راه دور

اسلاید ۳ :

ديد سنتي :

n فناوري  را دستگاه و ابزاري تلقي مي‌کند جهت گسترش قدرتهاي فيزيکي  و احساسي

ديد جديد :

n  فناوري   وسيله‌اي است بالاتر از ابزارهاي کمکي براي رسيدن به هدف و فعاليتي انساني

n فناوري  پلي است بين استعداد‌‌ و قدرت

اسلاید ۴ :

۱-  زمينه‌اي عقلاني جهت اطمينان از مهارنمودن طبيعت فيزيكي به وسيله انسان از طريق كاربرد قوانين علمي شناخته‌شده

۲- سيستم‌هايي كه گروههاي كوچكي با مهارتهاي فني و سلسله مراتب منظم آنها را طراحي نموده تا گروههاي بزرگ، وقايع و ماشين‌آلات را تحت كنترل خود درآورند.

اسلاید ۵ :

۳- پال ستلر :

کلمه فناوري در لاتين به معناي يافتن يا ساختن است . بر خلاف تصور تنها به استفاده از ماشين آلات اطلاق نمي‌شود بلکه به هر هنر و مهارت عملي که از دانش علمي استفاده مي‌کند،   گفته مي‌شود .

۴- جيمز  فين:

 • فناوري روشي است جهت برخورد با مشكلات با در نظرگرفتن اهميت و جذابيت آن
 • علاوه بر ماشين‌آلات، شامل فرآيندها، مديريت، و سازوكارهاي كنترل انساني و غير انساني است.

اسلاید ۶ :

۵- هايمن ريك‌اور:

علم با فناوري يكسان نمي‌باشد:

 • علم با كشف و ارتباطات حقيقي در مورد پديده‌هاي قابل رؤيت در طبيعت مرتبط است.
 • فناوري با ابزار و روش انجام كارها يعني با روشهايي سروكار دارد كه انسان مدرن جهت اقزايش قدرت فكري و بدني خود آنها را به وجود آورده است.
 • الزامي بودن حذف عوامل انساني در رسيدن به هدف در روشهاي علمي
 • فناوري عمل و اجراست و نياز به توجه عوامل انساني دارد.

اسلاید ۷ :

فناوري آموزشي: کاربرد سيستمها ، فنون و وسايل کمکي براي بهبود فرايند يادگيري انسان است .

۴ ويژگي  فناوري آموزشي:

۱- تعريف هدفهايي که دانش آموز بر آنها دست يابد .

۲-کاربرد اصول يادگيري در تجزيه و تحليل و سازماندهي موضوع مورد مطالعه دانش آموز .

۳- انتخاب و استفاده از رسانه هاي مناسب براي ارائه مطالب .

۴- استفاده از کارايي  درسها و مواد .

اسلاید ۸ :

۱- هيأت فناوري تدريس درآمريکا فناوري تدريس را به دوصورت تعريف كرده است: 

الف) رسانه هايي که درنتيجه انقلاب ارتباطي بوجودآمده و مي توان براي رسيدن به اهداف آموزشي درکنار معلم، کتاب درسي و تخته آنها را به کار برد.

ب) روشي نظامدار جهت طراحي، ارائه و ارزشيابي کليه مراحل يادگيري و آموزشي  با توجه به اهداف مشخص و بر اساس نتايج تحقيق درباره يادگيري و ارتباطات انساني و به‌کارگيري منابع انساني و غير انساني براي ارائه آموزش مؤثرتر .

اسلاید ۹ :

 ۲- فعاليتي است با استفاده از ابزار ماشيني يا بدون آن براي تاثير در محيط زندگي افراد با هدف ايجاد تغيير در رفتار يا بازده‌هاي يادگيري  .

۳- شامل ابزار و مواد يادگيري است

۴-  تيكتن:

 اهداف فناوري تدريس:

n  قدرتمندتر نمودن آموزش

n  تسهيل در دسترسي به آموزش و يادگيري آسان‌تر

n  پربارنمودن آموزش و پرورش و انفرادي‌تر نمودن آن

n

 

اسلاید ۱۰ :

 

 فناوري تدريس بخشي از فناوري بزرگتر يعني آموزشي است. فناوري آموزشي مجموعه‌اي از فناوري تدريس ، يادگيري و مديريت است .

 • ايجاد بافت جديد اجتماعي و عقلاني از طريق فناوري صنعت چاپ در مدارس  

مثال:  فناوري ايران باستان هنر دست بود ولي امروز فناوري مشخصه طراحي و ارائه مواد است .

 • آموزش بر اساس مواد چاپي بنيان گذاشته شده براي گزينش کتابهاي درسي