لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشي ملاحضات مديريتي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشي ملاحضات مديريتي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

سرفصل هاي اين بخش

راهكارهاي پيادهسازي سيستم‌هاي

برنامهريزي منابع سازمان

هدايت پروژههاي سيستمهاي

برنامهريزي منابع سازمان

اسلاید ۲ :

راهكارهاي پياده‌سازي سيستم‌هاي
برنامه‌ريزي منابع سازمان

üگزينش يك محصول خاص و تغيير و تطبيق سيستم با فرآيندهاي سازمان

üپيادهسازي كامل سيستم يك شركت خاص

üگزينش چند ماژول از محصولات يك شركت خاص

üگلچين كردن مجموعهاي از ماژولهاي مختلف از  محصولات شركتهاي مختلف

ü توسعه دروني سيستم و بهرهگيري از محصولات و ماژولهاي ساير شركتها

üتوسعه كامل سيستم درون سازمان

اسلاید ۳ :

نتايج مديريت پروژه سيستم‌هاي اطلاعاتي

مطالعات گروه استانديش((Standish Group

üتنها ۱۶ درصد از پروژه‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي در موعد مقرر وبراساس هزينه از پيش‌ تعيين شده به اتمام رسيده‌اند.

üطي همين مطالعات مشخص شد كه تنها طي ۴۲ درصد از پروژه‌ها،تمامي ويژگي‌ها و مشخصات فني مورد نظر در محصول نهايي لحاظ شده بود.

üبيش از ۷۳ درصد پروژه‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي آمريكا در سال ۱۹۹۶ به علت افزايش هزينه‌ها يا تاخير بيش از اندازه پروژه متوقف شده است.

اسلاید ۴ :

نتايج مديريت پروژه سيستم‌هاي اطلاعاتي

 مطالعات گروه متا(Meta Group)

üبه علت مديريت و برنامه‌ريزي ضعيف پروژه‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي، ساليانه حدود يك سوم پروژه‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي شركت‌هاي آمريكايي، قابل استفاده نيستند كه اين امر ساليانه ۸۰ ميليارد دلار اتلاف متوجه شركت‌ها مي‌نمايد.  

اسلاید ۵ :

تحليل مخاطرات

در پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان نيز، همانند سايرسيستم‌هاي اطلاعاتي معضلات بسياري وجود دارد.

üيكي از مهمترين مشكلات پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان، تخمين زمان راهاندازي كامل سيستم است.

üيكي ديگر از مواردي كه پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان را پيچيده مي‌نمايد، برقراري ارتباط بين اين سيستم با ساير ملحقات آن از جمله سيستم‌هاي مديريت روابط مشتريان و سيستم‌هاي مديريت زنجيره تامين است.

از ديگر مشكلات بوجود آمده در پياده سازي سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان،عدم  پيش بيني درست هزينه ها مي باشد.  

اسلاید ۶ :

علل وجود مخاطرات

 • فورچون و پيترز موارد ذيل را به عنوان علل اصلي اختلال در سيستم‌ها بيان نموده‌اند:
 • عدم وجود سيستم‌هاي ارزيابي عملكرد و كنترل سازمان
 • تبيين نشدن شفاف اهداف سيستم
 • عدم وجود ارتباطات كارا بين زيرسيستم‌ها
 • طراحي نامناسب سيستم
 • محدوديت در دسترسي به منابع
 • عدم تعادل بين منابع

اسلاید ۷ :

راه‌حل‌هاي مقابله‌ با مخاطرات
پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان

اسلاید ۸ :

 • فرآيند مديريت ريسك
 • روش تحليل اختلالات سيستم

تحليل اوليه: تعيين اهداف، تبيين محدوده تحليل،

شناسايي اختلالات سيستم

مدل‌سازي سيستم، تبيين ابعاد مختلف سيستم

مقايسه موارد شناسايي شده

تحليل

نتيجه‌گيري

اسلاید ۹ :

برونسپاري اجرا و نگهداري سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان

متداول‌ترين روش برونسپاري سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان، استفاده از خدمات فراهم‌كنندگان خدمات كاربردي ASPsمي‌باشد.

كاواناق تخمين زده است كه هزينه كلي پياده‌سازي يك سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان با استفاده از خدمات يك فراهم‌كننده خدمات كاربردي، طي يك دوره ۵ ساله ۳۰ درصد كمتر از هزينه ساير روش‌هاي پياده‌سازي سيستم است.

اسلاید ۱۰ :

يك مطالعه موردي در زمينه برونسپاري

 • در سال ۱۹۹۴ ميلادي شركت زيراكس فعاليت‌هاي سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را به صورت برونسپاري به شركتElectronic Data System واگذار نمود.
 • مبلغ اين قرارداد ۲/۳ ميليارد دلار بود.
 • از ۲۷۰۰ شغلي كه در بخش فناوري اطلاعات شركت زيراكس وجود داشت، ۱۷۰۰ شغل به شركت EDS منتقل شد.
 • يك سال بعد: فروش ساليانه ۶/۱۴ ميليارد دلار