لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كتابخانه ي مجلس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كتابخانه ي مجلس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مجموعه‌ها

Úآنچه كه اكنون كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي را بصورت يك گنجينه كم نظير درآورده مجموعه‌اي است از كتاب‌ها، نشريه‌ها، اسناد و اشيايي كه به تدريج اهدا و يا خريداري شده است.

اسلاید ۲ :

اين گنجينه، متشكل از اجزاي ذيل است كه در اين قسمت به اجمال آنها را معرفي مي‌كنيم:

Ú·        كتاب‌هاي چاپي

Ú·        گنجينه نسخ خطي

Ú·        نشريات

Ú·        مجموعه‌هاي اهدايي

Ú·        اسناد تاريخي و ملي

Ú·        اسناد و انتشارات سازمان ملل و مجامع بين‌المللي وابسته

Ú·        گزارش‌هاي دولتي

Ú·        ميكروفيلم نسخ خطي و نشريات قديمي

Ú·        تصاوير ديجيتالي نسخ خطي و نشريات قديمي

Ú·        اشياء موزه‌اي شامل تابلوهاي نقاشي، هداياي مقامات رسمي ديگر كشورها به روءساي مجلس شوراي اسلامي

اسلاید ۳ :

نيروي انساني

هنگامي كه نخستين مدير كتابخانه برگزيده شد، كتابخانه با يك مدير، يك معاون و يك عضو آغاز به كار كرد و در مدت رياست ايشان با اينكه تعداد كتاب‌ها فزوني گرفت ولي تشكيلات اداري كتابخانه آهنگي كند داشت و تعداد نيروي انساني آن در سال ۱۳۱۶ به شش نفر رسيد.

Úدر طي سال‌هاي ۱۳۱۶ ـ ۱۳۳۹ در ادامه روند توسعه و گسترش كتابخانه، تعداد كارمندان به سيزده تن رسيد و به تدريج تا سال ۱۳۴۶ به شانزده نفر افزايش يافت. طي سال‌هاي ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۳ به رغم گسترش كمي و كيفي كتابخانه، تعداد كاركنان به ۱۳ نفر و سپس در سال ۱۳۵۴ به ده نفر تقليل يافت. از اين پس، كتابخانه با ۱۳ نفر اداره مي‌شد.

اسلاید ۴ :

Úبعدها تعداد كاركنان كتابخانه افزايش يافت؛ مخصوصاً پس از تصويب اساسنامه كتابخانه در مجلس شوراي اسلامي، تعداد كاركنان در سال ۱۳۷۷ تا مرز ۸۴ نفر رسيد. توسعه روزافزون كتابخانه و ايجاد بخش‌هاي جديد و ضرورت تسهيل دسترسي محققان به منابع كتابخانه موجب شده كه اين تعداد تا كنون به ۱۲۵ نفر برسد. البته محققان و مصححان برجسته و نامدار كشور كه در گروه‌ها و شوراهاي علمي با مركز پژوهش و آموزش همكاري دارند رابطه استخدامي با كتابخانه ندارند.

Ú

اسلاید ۵ :

بودجه

تاسيس كتابخانه با آنكه قانوني بود و در ماده ۱۳۵ نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب ۱۷ دي ماه ۱۲۸۷ “دايره كتابخانه” پيش‌بيني شده بود؛ اما به خاطر عدم تخصيص بودجه براي آن تا سال ۱۲۹۰ هيچ اقدامي براي خريد كتاب و  ساير فعاليت‌هايي كه نياز به منابع مالي داشت صورت نگرفت.

اسلاید ۶ :

در سال ۱۳۲۱ در زمان مديريت آقاي شريفي و در نتيجه كوشش‌هاي وي، نخستين بار اعتباري براي هزينه كارهاي فني كتابخانه از قبيل تهيه فهرست كتاب‌هاي خطي و فيش كتاب‌هاي چاپي و خريد كتاب در بودجه مجلس شوراي ملي منظور گرديد. اين اعتبار، نخست در حدود پنجاه هزار ريال بود و بعدها به تدريج افزايش يافت و در سال ۱۳۴۰ به دويست هزار ريال رسيد. در بودجه سال ۱۳۴۲ مبلغ يك ميليون ريال براي خريد كتاب و تهيه پاره‌اي از لوازم ضروري براي كتابخانه به تصويب رسيد و در سال‌هاي بعد به كارپردازي اجازه داده شد كه هزينه خريد كتاب از محل صرفه‌جويي ها تامين شود (بدون ذكر هيچ محدوديتي در مبلغ) و در نتيجه، اين اعتبار گسترده كه براي كتابخانه در نظر گرفته شد منجر به پيشرفت و گسترش و تجهيز كتابخانه گرديد؛ آنگونه كه بعد از آن، تعداد كتاب‌هاي خطي خريداري نزديك به سه برابر شد. بعد از اين تاريخ، كتابخانه بودجه مشخص نداشته و از بودجه مجلس استفاده مي‌كرده است.

اسلاید ۷ :

تا اينكه در سال ۱۳۷۵ با تصويب اساسنامه، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي به صورت يك واحد مستقل درآمد و رديف بودجه مستقلي به آن اختصاص داده شد. اگر چه اين بودجه نسبت به سال‌هاي قبل رشد چشمگيري داشت، با اين وجود نسبت به وظايف امروزين كتابخانه و ضرورت پرداختن به امر اطلاع‌رساني و در دستور كار قرار گرفتن پژوهش، احياء، تصحيح و انتشار و تهيه تجهيزات و لوازم مدرن مورد نياز، بودجه‌هاي تخصيصي به هيچوجه تكافوي نياز كتابخانه را نداشته است. بدان اميد كه ضرورت تعميق و گسترش امور فرهنگي و تحقيقاتي موجب توجه بيشتر تصميم‌گيران به مسائل مالي و اقتصادي مراكز فرهنگي گردد.

اسلاید ۸ :

Úمعرفي

مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي با در اختيار داشتن آرشيو اسناد مجلس شوراي ملي و مجلس سناي سابق ، داراي يكي از غني‌ترين آرشيوهاي پارلماني است. با واگذاري بايگاني راكد مجلس در سال ۱۳۷۲، مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي بطور رسمي تاسيس شد. پيش از اين تاريخ در كتابخانه با اسناد به شكل كتاب‌هاي خطي برخورد مي‌شد؛ يعني اسناد را در دفتر ثبت نموده و در مخزن خطي نگهداري مي‌كردند. نمونه‌اي از اين اسناد، هفتاد و پنج هزار برگ سند متعلق به خانواده دكتر احمد متين دفتري است.

اسلاید ۹ :

در حال حاضر اسناد دريافتي در مخزن اسناد نگهداري و بر اساس اولويت هاي تعيين شده فهرستنويسي مي‌گردد.

Úمهمترين اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، مجموعه اسناد ملي است كه در واقع تاريخ قانونگذاري ايران را در بر مي‌گيرد و در حدود دوازده ميليون سند را شامل مي‌شود.

Úمركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي سعي دارد با بهره‌گيري از تمامي افراد توانمند در امور پژوهشي به توسعه و تحقيق در جهت ارتقاء بهره‌وري بيشتر از اسناد ارزشمند اين بخش در راستاي اهداف مجلس شوراي اسلامي و نيز اهداف كتابخانه در قالب برنامه‌هاي كوتاه و بلند مدت بپردازد.

Úهدف اصلي اين مركز كمك به محققين در روشن نمودن گوشه‌هاي تاريك تاريخ معاصر كشور است.

اسلاید ۱۰ :

Úثبت، سازماندهي و آماده‌سازي اسناد و مدارك اطلاعاتي گردآوري شده به منظور سهولت  دستيابي؛

Úتدارك مناسب‌ترين تجهيزات بايگاني با توجه به معيارهاي بين‌المللي – جهت حفظ و نگهداري اسناد؛

Úاطلاع‌رساني بر اساس تازه‌هاي اسناد؛

Úارائه خدمات اطلاع‌رساني به مراجعه كنندگان بر اساس منابع اطلاعاتي موجود؛

Úبرنامه‌ريزي و تلاش براي دستيابي به آخرين استانداردهاي موجود در زمينه خدمات اطلاع‌رساني؛

Úهمكاري با مراكز و موسسات داخلي و خارجي مشابه در جهت تقويت هر چه بيشتر مجموعه اسناد و مدارك موجود؛

Úدريافت اسناد اهدائي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا خريداري آنها.