لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كلن كردن ژن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كلن كردن ژن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مراحل كلن كردن ژن

.۱استخراج ژن مورد نظر

.۲انتقال ژن مورد نظر به ناقل مناسب

.۳انتقال ناقل نوتركيب به درون سلول ميزبان

.۴گزينش سلول هاي تراريخت شده

.۵تكثير سلول هاي تراريخت شده

اسلاید ۲ :

اهداف كلونينگ

.۱توليد انبوه يك پروتئين

مثال:انسولين انساني    هرمون رشد انساني   اينترفرون  واكسن هپاتيت B   اينترلوكين  اريتروپوئيتين

  1. دستكاري مسير هاي بيولوژيك جهت اصلاح محصولات گياهي وحيواني

مثال:توليد گوجه فرنگي كه ديتر نرم ورسيده ميشود

اسلاید ۳ :

ابزار مورد نياز براي كلونينگ

  • انزيم هاي برشي وانزيم هاي اتصال دهنده
  • ناقلين كلونينگ

اسلاید ۴ :

انزيم هاي برشي

  • اين انزيمها اندونوكلئاز ميباشند واز باكتري استخراج ميشوند اين انزيم ها در باكتري نقش دفاعي دارند

اسلاید ۵ :

نحوه نام گذاري اين انزيم ها

  • حرف اول: جنس
  • حرف دوم وسوم: گونه
  • حرف چهارم : نژاد
  • عدد: ترتيب كشف انزيم از منبع

 مثال :ECOR1

مثال :HIND3

مثال :BamH1

اسلاید ۶ :

خصوصيات انزيم هاي برشي

.۱كوفاكتور:Mg 2+

.۲توالي هاي پاليندرومي را شناسايي وبرش ميدهند

.۳نحوه برش به دو صورت است:۱)ايجاد انتهاي چسبان ۲)ايجاد انتهاي صاف

اسلاید ۷ :

انزيم هاي اتصال دهنده

  • اين انزيم ها براي اتصال ژن خارجي به ناقل استفاده ميشوند

 دو نوع انزيم انتصالي داريم:

.۱Ecoli.DNA ligase

.۲T4 DNA ligase

اسلاید ۸ :

ناقلين كلونينگ

  • ناقلين كلونيگ بايد داراي ويزگي هاي زير باشند:

.۱Ori  داشته باشند

.۲داراي ژن نشانگر باشند

.۳داراي مكان برشي باشند

اسلاید ۹ :

انواع ناقلين كلونينگ

.۱پلاسميد ها:  PBR322     Puc     pTi

.۲باكتريوفاژ: M13       لامبدا

.۳كاسميد

.۴شاتل

.۵كروموزو مصنوعي مخمر 

اسلاید ۱۰ :

انواع پلاسميد بر حسب عملكرد:

.۱R پلاسميد

.۲F پلاسميد

.۳COL پلاسميد

.۴پلاسميد Vir

.۵پلاسميد deg