لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كنترل خسارات ناشي از تخليه‌هاي الكترواستاتيكي در مراكز ارتباطات مخابراتي – داده‌پردازي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كنترل خسارات ناشي از تخليه‌هاي الكترواستاتيكي در مراكز ارتباطات مخابراتي – داده‌پردازي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

vمعضل الكترواستاتيك در مراكز مخابراتي – داده‌پردازي

vچه شرايطي باعث كاهش يا افزايش توليد بارهاي الكترواستاتيك در محيط مي‌گردد

vچه مي‌توان كرد تا از ايجاد بارهاي الكترواستاتيك جلوگيري گردد

vتمهيدات لازم جهت كنترل ايمن بارهاي الكترواستاتيك موجود در محيط كار

اسلاید ۲ :

تخليه الكترواستاتيك چيست؟

vالكتريسيته ساكن هيچگونه خسارتي ببار نمي‌آورد تا آنكه به صورت كنترل نشده تخليه شود. در اين حالت به آن تخليه الكترواستاتيك اطلاق مي‌گردد

vتخليه الكترواستاتيك در حقيقت عبارت از يك فلاش يا جرقهspark است كه در صورتي كه كنترل نشود باعث اخلال مي‌گردد:

üاختلاش در داده ها (Data)

üاز دست رفتن اطلاعات (Information)

ü صدمه به ادوات و ابزار حساس الكترونيكي

اسلاید ۳ :

پديده الكترواستاتيك يك پديده الكترونيكي است

vپديده الكترواستاتيك يك پديده انتقال بار(Charge Transfer) است كه عمدتا ماهيت الكترونيكي دارد .

v

vفرايندهايي كه منجر به توليد بارهاي الكترواستاتيك در بدنه ها مي‌گردد شامل :

Triolectro charging

Induction charging

Corona

vدر بحث تخليه هاي الكترواستاتيك عمدتا فرايندهاي Induction و  Tribolectroدخيل هستند .

اسلاید ۴ :

خاصيت Triboelectricمواد

vدو ماده غير همجنس در اثر تماس و سپس قطع تماس بطور مساوي داراي بار با قطبيت متضاد مي‌گردند.

v

vاختلاف پتانسيل بين دو ماده متناسب با تفاوت Work Function آنها در موقع تماس باعث ‍‍Charge Transferاز يكي به ديگري و در نتيجه تفاوت در بار موجود  در دو بدنه مي‌گردد.

v

vبارهاي ايجاد شده در هنگام جدا شدن دو بدنه از يكديگر در سطح بدنه و يا در حوالي لايه سطحي به تله افتاد و در اصطلاح بدنه ها باردار مي‌گردند.

v

vبزرگي و قطبيت بارهاي تجمع يافته در دو بدنه بستگي به تفاوت Work function  دو ماده دارد.

Q=K(φ۱- φ۲)

اسلاید ۵ :

انباشتگي الكترواستاتيك

vهر ماده اي از درجه‌اي از حساسيت جهت انباشتگي بارهاي الكترواستاتيكي در خود برخوردار است .

vميزان و بزرگي انباشتگي الكترواستاتيك بستگي به خاصيت Triboelectricماده دارد

vليست خاصيت ترپيوالكتريك مواد بر اساس تفاوتwork function  آن با يك ماده استاندارد مقايسه و اندازه‌گيري  مي‌گردد

اسلاید ۶ :

آسيب‌هاي الكترواستاتيكي:

vدر اثر تردد پرسنل و كار در محيط گاه بيش از ده‌ها هزار ولت الكتريسيته ساكن توليد مي شود

vمدارات الكترونيكي به آساني در اثر ولتاژهاي گاه به كوچكي ۵۰ ولت دچار آسيب ديدگي شديد مي‌گردند.

اسلاید ۷ :

 نقوص آشكار:

v

vنقوصي است كه: ضمن توليد در قطعات يا ادوات در اثر تخليه‌هاي الكترواستاتيكي ايجاد مي شود .

vاين نقوص خود را در محل توليد و يا ضمن عمليات كنترل كيفيت محصول نشان مي دهند.

v  اين نوع آسيب ديدگي معمولا به مشتري منتقل نمي شود ليكن باعث :

ü

üاز دست رفتن قطعه توليدي

üدوباره كاري

ü انباشتگي قراضه

اسلاید ۸ :

نقوص پنهان

v بسيار مشكل‌ساز تر از نقوص آشكار است

vنقوصي است كه در اثر تضعيف قطعه و يا ادوات الكترونيكي در اثرتخليه‌هاي الكترواستاتيكي در حين توليد، انبارداري، حمل و نقل و غيره ايجاد شده ليكن خود را براي مدتي نشان نمي دهد.

v اين نقوص به مشتري انتقال مي ‌يابد باعث تحميل هزينه مي‌گردد

v

اسلاید ۹ :

اصول برنامه كنترل الكترواستاتيك در محيط كار:

v در بسياري از ادوات و اجزاء الكترونيكي مدارات داخلي به منظور حفاظت هاي الكترواستاتيكي در طراحي منظور گرديده است

v مدارات محافظ الكترواستاتيكي داراي مدار محدود كننده طراحي به سيستم را در مقابل تخليه هاي الكتواستاتيكي محافظت مي نمايد.

vبرنامه هاي كنترل الكترواستاتيك در محيط كار بر اجراي ۳ اصل ديگر (۲،۳،۴) تاكيد دارد كه طي اين برنامه با انتخاب روشهاي موثر در راستاي جلوگيري از توليد الكترواستاتيك در محيط كار در مرحله اول، و در مرحله دوم در راستاي خنثي سازي و تخليه ايمني آن برنامه هاي لازم تدوين و به موقع اجرا گذاشته مي شود.

اسلاید ۱۰ :

جمع بندي

(۱تهيه صنايع الكترونيكي با افزايش تقاضا براي ادواتي كه بتوانند در محدوده هاي گيگا رتز عمل نمايد و همچنين افزايش مدارات موجود در قطعات الكترونيكي همراه است .

(۲ همگام با ساخت ادوات الكتروني با عملكرد و دانسيته بالا ، حسايت الكترواستاتيك سيستم ها نيز افزايش مي يابد.

(۳ افزايش حساسيت قطعات و ادوات الكترونيكي و روند پيشرفت در اين صنعت ايجاب مي نمايد تدابير خاص جهت حفاظت و كنترل تخليه هاي الكترواستاتيك در محيط كار صورت پذيرد

(۴ استفاده از تجيزات مدرن و رعايت اصول ايمني و برنامه ريزي كنترل الكترواستاتيك عوامل اصلي در جلوگيري از بروز خسارات الكترواستاتيك در محيط كار محسوب مي گردد.