لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

عناوين مطالب:

۱- كليات مربوط به سدهاي خاكي

۲- مطالعات ژنوتكنيك ساختگاه سد

۳- طراحي بدنه سد

۴- اجراي سدهاي خاكي

۵- اندركنش آب و خاك در سدهاي خاكي

۶- كنترل نشت در سدهاي خاكي

۷- سدهاي سنگي

۸- ملاحظات زلزله در طراحي سدهاي خاكي

۹- ابزارگذاري و پايش سدهاي خاكي

۱۰- موارد عملي

اسلاید ۲ :

فهرست مباحث:

۱- روشهاي كلي جهت كاهش نشت در سدهاي خاكي

۲- استفاده از هسته با نفوذپذيري بسيار كم در بدنه سد

۳- پرده آببند درپي

۴- پتوي رسي در مخزن

۵- دياگرام

۶- زهكشها

اسلاید ۳ :

۱- روشهاي كلي جهت كاهش نشت در سدهاي خاكي

الف) ايجاد مانع Barriers

۱- استفاده از هسته با نفوذپذيري بسيار كم در بدنه سد

۲- استفاده از رويه آببند در بالادست سد مثلا رويه بتني

۳- استفاده از ترانشه خاكي

۴- پرده آببنده در پي

۵- پتوي رسي در مخزن

۶- دياگرام

اسلاید ۴ :

۴- پرده آببند در پي (تزريق)

nتزريق: كاربرديترين روش آببند پي.

nمواد تزريق: دوغاب سيمان، رس و مواد شيميايي.

نكات مهم در تزريق سيمان:

nنسب آب به سيمان: بين ۵/۰ تا ۶/۰

nانجام تزريق در ۳،۲ و حتي در ۵ رديف.

nدر هر رديف تزريق ابتدا در گمانه‌هاي اليه، سپس ثانويه و بعد …

nفاصله انتهايي گمانه‌ها بسته به شرايط زمين و تزريق از ۷۵/۰ تا ۳ متر

nجهت تدقيق شرايط زمين معمولا در پروژه‌هاي بزرگ، تزريق آزمايشي صورت مي‌گيرد.

اسلاید ۵ :

روشهاي اجراي تزريق

۱- تزريق رو به پايين و بدون استفاده از پكر

۲- تزريق رو به پايين و با استفاده از پكر

۳- تزريق رو به بالا

۴- تزريق در كل عمق

۵- تزريق در كل عمق از پايين به بالا

شرايط تزريق پذيري

اسلاید ۶ :

۵- ترانشه آببند Cut- off trench

nقابل استفاده در پي‌هاي آبرفتي ضخيم

nترانشه آببند گودالي است در زير هسته و در كل عرض رودخانه

nمصالح ترانشه آببند از جنس هسته و حتي مرغوبتر

nعمق ترانشه آببند بستگي به ضخامت لايه نفوذپذير و امكانات اجرايي دارد.

اسلاید ۷ :

 مزاياي اجراي ترانشه آببند

۱- آشكار شدن لايه‌هاي سنگ و خاك و تدقيق مطالعات ژئوتكنيك

۲- اصلاح سنگهاي درزدار و هوازده بستر در صورت رسيدن به آب

۳- پر كردن ترانشه از مصالح مرغوب

۴- امكان تعبيه سيستمهاي زهكش در پي

۵- امكان تعبيه سيستمهاي ابزاربندي در پي

اسلاید ۸ :

۶- دياگرام Diaphragm Wall Cut-Off

nديوارهاي بتني (بتن پلاستيك) به ضخامت بين ۶/۰ تا ۵/۱ متر

nعمق آن بسته به امكانات اجرايي و ضخامت لايه نفوذپذير تا ۱۵۰ متر نيز قابل اجرا است.

nهدف از اجراي بتن پلاستيك انعطاف‌پذيري بيشتر و تحمل تغيير شكلها است.

nبتن پلاستيك بتني است متشكل از سيمان، بنتونيت، ماسه و آب

اسلاید ۹ :

۷- پتوي رسي در مخزن

لايه‌اي از خاك رس نسبتا نفوذناپذير است.

نقش آن آببندي و كنترل تراوش پي سد و نيز طولاني كردن مسير تراوش و كاهش شيب آبي است.

روشهاي اجرا

۱- پتوي رسي در كف مخزن

۲- پتوي رسي بر روي پوسته بالادست

اسلاید ۱۰ :

طراحي پتوي رسي شامل

.۱ابعاد پتو (طول و ضخامت)

.۲دانه‌بندي مطالع پتو

.۳طرح مصالح فيلتر زير پتو

عوامل موثر در تعيين ابعاد پتو

.۱ارتفاع آب مخزن

.۲لايه‌بندي و عمق پي

.۳جنس مصالح پتو

ضخامت پتوي رسي

.۱ توصيه سازمان عمران آمريكا: ۵/۰ تا ۳ متر

.۲روابط تجربي: H 02/0 + 6/0