لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی:

lنخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی

lاست.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود.

lكنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است:  ۱)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، ۲)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.

اسلاید ۲ :

استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز:

lدر این روش برای جلوگیری،كنترل یا كاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهای تغییر پذیرگیاه مانند رشد،عادتها،سازشها و توانایی رقابت گیاهان هرز استفاده می شود.گیاه

lماده ای زنده و دارای فعالیتهای زیست شناختی است،بنابراین رقابت آن با گیاه دیگر به عنوان یكی از روشهای بیولوژیكی مورد بحث قرار می گیرد.

اسلاید ۳ :

lرقابت گیاهان.توانایی رقابت و نیرومندی گیاه یكی از معیارهای مهم انتخاب و پرورش ارقام اصلاح شده گیاهی است.گیاهان دارای توانایی رشد سریعتر،نسبت به گیاهان كند رشد و حساس در برابر گیاهان هرز،مزیتهایی دارند.گیاهان دارای توانایی رقابت،كه گیاهان خفه كننده نامیده می شوند،ارزش گرانبهایی درهربرنامه ی كنترل گیاه هرز دارند.اینها،بر سر ذخیره مواد غذایی،رطوبت خاك،نور خورشید،و كربن دی اكسید به خوبی با گیاهان هرز رقابت می كنند.ذرت،ذرت خوشه ای،سویا،

lو لوبیا چشم بلبلی از گیاهان مهم دارای توانایی رقابت با گیاهان هرزند و بسیار سریعتر از آنها رشد می كنند،بلندتر می شوند و زودتر فضای بین ردیفها را سایه می اندازند.

اسلاید ۴ :

lدر نتیجه،رشد گیاه هرز را خفه می كنند.محدودیت بسیار جدی این روش در آن است كه نیازمندیهای محیطی گیاهان زراعی و گیاهان هرز حمراه آنها بسیار شبیه است.این روش را می توان با روشهای ریگر كنترل گیاه هرز تركیب كرد.

lتناوب زراعی.تناوب درست با گیاهان زراعی می تواند رشد گیاه هرز را كاهش دهد.كشت مداوم یك گیاه زراعی به افزایش چشم گیر توده ی گیاهان هرز می انجامد.

اسلاید ۵ :

lبه علاوه،كشت مكرر یك گیاه زراعی موجب افزایش احتمال وقوع بیماریها و آفات گیاهی و تنك شدن مزرعه و در نتیجه هجوم گیاهان هرز می شود.در برنامه ریزی تناوب گیاه زراعی،گیاهان هرز و چرخه ی زندگی آنها را نباید نادیده گرفت.معمولا كشت گیاه دارای رشد عمودی بر كشت گیاهی كهسطح خاك را می پوشاند یا خوابیده است ترجیح دارد.تناوب مطلوب زراعی تناوبی است كه هیچ گروه گیاه هرزی امكان ایجاد مزاحمت در آن را نداشته باشد.

اسلاید ۶ :

lتراكم گیاهی.با كاهش فاصله ی كشت گیاه زراعی تركم آن در واحد سطح بیشتر می شود و امكان رقابت با گیاهان هرز را بوجود می آید.این تراكم گیاهی در واحد سطح اثر خفه كننده دارد و سر از خاك در آوردن و استقرار گیاه هرز را كاهش می دهد.استانی فورت(۱۹۶۲) گزارش داده است كه تراكم ۴۳ تا۵۰ بوته ی سویا در هر متر بهتر از رشد گیاه هرز جلوگیری می كند و با تراكم ۲۳ تا ۳۰ بوته در متر سویا كمتر زیان می بیند. تراكم بوته های گیاه را می توان بوسیله كم كردن فاصله خطوط

lكشت و فاصله بین بوته های ردیفها افزایش ئائ.این كار در مورد گیاهانی كه فاصله خطوط آنها زیاد است و به گیاهان هرز امكان رشد فراوان می دهد مفید است.

اسلاید ۷ :

استفاده از انگلها،شكارگرها و عوامل بیماریزا:

l در این روش كنترل بیولوژیكی از دشمنان طبیعی گیاهان یعنی افات و بیماریها برای كنترل گیاهان هرز استفاده می شود.

l  می دانیم كه حشرات از طریق مكیدن مواد غذایی ذخیره شده در گیاه،و گاه با از بین بردن سبزینه گیاه موجب مرگ آن می شوند. میزان خسارت به شدت حمله، اندازه و شرایط گیاه و محیط بستگی دارد. شرایط خاك،آب و هوا و توانایی رقابت گیاهان،در مقاومت گیاهان در برابر حمله حشرات و آفات تعیین كننده است. گیاه هرز معمولاً برای تامین نیازهای ضروری با گیاهان نزدیك به خود به رقابت می پردازند.

اسلاید ۸ :

lهجوم حشره ممكن است این توانایی رقابت را كاهش دهد یا خنثی كند. این نوع اثر غیر مستقیم در كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز دارای اهمیت است.

lتعداد حشرات مورد نیاز برای نابودی گیاه هرز به توانایی رقابت گیاه هرز بستگی دارد، برای مثال: برای نابودی گیاه هرز مهاجمی كه در محیط مناسب قرار دارد به تعداد زیادی حشره نیاز است. تعداد حشرات لازم برای كنترل به اندازه حشره،شیوه حمله و امكان انتقال عامل بیماریزا نیز بستگی دارد.

اسلاید ۹ :

l عوامل بیماریزا از طریق كاهش انزیمی تركیبات سلولی ،تولید سم ،ایجاد اختلال در سیستمهای هورمونی ،جلوگیری از انتقال مواد غذایی ومعدنی و اختلال در اعمال فیزیولوژیكی به گیاه میزبان خسارت می رسانند.در نتیجه ،تمام یا قسمتی از گیاه میزبان ممكن است ازبین برود. اگر گیاه از بین نرود یا از رشد شاخ وبرگ ان به حدی كاسته می شود كه نتوان رقابت با گیاهان دیگر را از دست می دهد ویا سرعت تولید بذر آن به حدی كند می شود كه گیاه دیگر نمی تواند به طور كامل تكثیر شود . نتیجه تمام اینها  نابودی تدریجی یاسریع میزبان است .

اسلاید ۱۰ :

l انواع دشمنان. با توجه به دامنه وسیع ارگانیسم كه برای كنترل گیاهان هرز مورد استفاده قرار میگیرد ،حشرات بیش از همه مورد توجه هستند . بعضی از راستهای حشراتی كه مفید بودن انها پی برده شده است عبارت اند از:راسته دوبالان ،راسته سخت بالپوشان،راسته حشره خواران،راسته پروانه ها ،راسته بال ریشك داران و راسته بال غشاییان .ثابت شده است كه كنه ها نیزگاهی درمبارزه بیولوژیكی موثر واقع شده اند.عوامل بیماریزا به وسیله باد،باران،حشرات وحیوانات،تماس با اندامهای میزبان،تكثیرمستقیم وبیرون ریختن وپراكنده شدن بذر پخش می شوند. بعضی عوامل بیماریزا  درداخل یا روی گیاهان هر میزبان تولید می شوند .الودگی ممكن است مستقیماً از طریق سطح میزبان ،سوراخها یا منا فذ طبیعی ،یا از محل خسارت ناشی از حشرات ،حیوانات وانسان ایجاد شود .