لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت لايه شبکه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت لايه شبکه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مدار مجازی در برابر ديتاگرام: 

uدر مدار مجازی ابتدا يک مسير بين مبداء و مقصد ايجاد می گردد.

uبسته های مربوط به يک اتصال خاص از همين مسير عبور می کنند.

uدر ديتاگرام هر بسته (ديتاگرام) به صورت مستقل مسيريابی می گردد.

uکنترل ترتيب دريافت در گيرنده انجام می شود.

uATM دارای لايه شبکه اتصال گرا و اينترنت (IP) بدون اتصال است

اسلاید ۲ :

مقايسه دو روش(مدار مجازی و ديتاگرام):

uروش Virtual Circuit (VC) مطمئن تر است.

uدر VC لايه های بالا نياز به چک کردن مجدد بسته ندارند.

uدر VC کنترل ازدحام بهتر انجام می شود (به علت رزرو اوليه)

uدر VC يک بار مسيريابی کافی است.

uنگهداری اطلاعات رزرو در روتر ها هزينه بر است (مزيت DG).

uديتاگرام  تحمل پذيری بيشتری در برابر خطا دارد.

uQOS در VC راحت تر به وجود می آيد.

اسلاید ۳ :

الگوريتم مسيريابی:

uتعريف.

uانواع:

 • ايستا (Static)– غير تطبيقی (Non-Adaptive)
 • پويا (Dynamic)-تطبيقی (Adaptive)

uمعيارهای انتخاب الگوريتم مسيريابی:

 • درستی
 • سادگی
 • تحمل پذيری در برابر خطا
 • پايداری
 • عدالت
 • قياس پذيری

اسلاید ۴ :

Link State: A Dynamic Routing Alg.

۱٫Recognizing Neighbors (Hello msg)

۲٫Estimating Cost (e.g. delay) to each Neighbor (ECHO quick reply)

۳٫Constructing Link State Tables (storing collected data)

۴٫Distributing Tables (e.g using Flooding)

۵٫Computing New Routes to other Routers (in each router).

اسلاید ۵ :

کنترل ازدحام(Congestion Control)

uتعريف.

uتفاوت کنترل ازدحام و کنترل جريان؟

uعوامل ازدحام:

 • پايين بودن پهنای باند خط به نسبت بار شبکه
 • کندی پردازنده مسيريابها
 • نامناسب بودن حجم حافظه مسيريابها
 • نامناسب بودن الگوريتم مسيريابی

اسلاید ۶ :

روشهای مقابله با ازدحام:

uروشهای حلقه باز (پيشگيری)

uروشهای حلقه بسته (کشف و ترميم)که شامل مراحل زير است:

نظارت بر فکتورهايی همچون:

uبالا بودن نرخ ريزش بسته ها

uزياد بودن متوسط طول صف

uبالا بودن زمان انتظار بسته ها

آگاه کردن ميزبانها و ساير مسيريابها

تنظيم عملکرد سيستم برای حل مشکل

اسلاید ۷ :

ارتباط بين شبکه ای (inter-network Communication)

uتعريف: شبکه های ناهمگون

uشبکه حاصل از اتصال اين شکه ها را ”شبکه بندی“ يا ”ارتباط بين شبکه ای“ گويند.

uدر اين ارتباطات از ابزارهای زير استفاده می شود:

 • مسيريابهای چند قراردادی (Multi-Protocol Router):

uبرای تبديل قراردادهای لايه شبکه متفاوت

 • دروازه ها(Gateway):

uبرای تبديل قرلردادهای لايه انتقال (مثلا SNA و TCP/IP)

اسلاید ۸ :

مسائلی که در شبکه های نا همگون بايد پاسخ داده شود:

uنحوه آدرس دهی ماشينها در دو شبکه ناهمگون

uفرمت بسته ها

uحداکثر اندازه بسته ها (Maximum Segment Size)

uنوع و کيفيت سرويس (QOS)

uتفاوت د روشهای کنترل خطا

u

اسلاید ۹ :

راه حلهای مشکل نا همگونی:

uاستفاده از مبدل (Translation):

 • مسيريابهای چند قراردادی
 • دروازه ها

uاستفاده از يک قرارداد استاندارد جهانی مثل IP در ارتباط بين شبکه ها

uدالان زنی(Tunneling)

u

اسلاید ۱۰ :

uدر شرايطی که مبدا و مقصد همگون هستند اما شبکه (ها) ی ميانی نا همگون است کاربرد دارد.

uبسته ورودی به شبکه ميانی، در پوششی که بسته را با فرمت شبکه ميانی نشان می دهد قرار می گيرد.

uاين فرمت در هنگام خروج بسته، برداشته می شود.

u