لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت لایه انتقال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت لایه انتقال قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 لایه انتقال

مهیا کردن خدمات مطمئن، سازماندهی شده، مبتنی بر اصول سیستم عامل،  ساختار یافته و شفاف بر مبنای خدمات سریع و ساده و غیر قابل اعتماد و ناکارآمد لایه IP

بسیار شبیه سیستم فایل در سیستم عامل ها

 • مخفی نمودن تفاوت های سخت افزاری محیطهای ذخیره سازی
 • ارائه مفهوم منطقی فایل
 • کلاستر – فایل هندل – نام فایل
 • Open, Read, Write, Seek, Close
  • مخفی نمودن تفاوت های سخت افزاری شبکه و محیطهای انتقال
  • ارائه مفهوم منطقی اتصال
  • بسته – شماره پورت – سوکت
  • Socket, Connect, Send, Receive, Disconnect

اسلاید ۲ :

نیازمندیهای لایه انتقال

.۱تضمین وجود و آمادگی دریافت کننده

.۲تضمین حفظ ترتیب بسته ها ( یا مرتب کردن مجدد بسته ها)

.۳تضمین دریافت تمام بسته ها و تضمین دریافت فقط یکبار آنها

.۴تضمین تفکیک صحیح بسته های دریافتی بین برنامه های کاربردی

.۵تضمین تنظیم سرعت ارسال با توان دریافت

.۶تضمین تنظیم سرعت ارسال با توان انتقال شبکه (حذف ازدحام)

اسلاید ۳ :

راه کارها جهت تامین این تضمین ها

.۱ایجاد یک اتصال در ابتدا، قبل از ارسال داده

.۲قرار دادن شماره برای هر بسته

.۳ارسال ACK هنگام دریافت هر بسته، ارسال مجدد اگر ACK دریافت نشود

.۴اختصاص شماره پورت به هر نرم افزار کاربردی

.۵تنظیم و ارسال مقدار پارامتری بیانگر فضای خالی بافر دریافت

.۶مکانیزم تعیین تعداد بسته های حذف شده و تنظیم میزان ارسال براساس این تعداد

اسلاید ۴ :

۱- تضمین وجود و آمادگی دریافت کننده

 • ارسال بسته ای خاص جهت درخواست برقراری اتصال
 • بسته SYN (توسط شروع کننده – A)
 • ارسال یک بسته پاسخ و قبول (یا رد) درخواست
 • بسته SYN/ACK (توسط طرف دوم – B)
 • اگربسته ای توسط A دریافت نشود، یعنی B وجود ندارد یا آماده نیست
 • ارسال یک بسته و اعلام دریافت مشخصات اتصال
 • قبول پارامترهای اعلام شده

اسلاید ۵ :

۲- تضمین حفظ ترتیب بسته ها (مرتب کردن مجدد بسته ها)

 • قرار دادن یک عدد ۳۲ بیتی در هر بسته ارسالی بیانگر شماره ترتیب آخرین بایت ارسالی در بخش داده این بسته.
 • شماره اولین بایت ارسالی یک عدد تصادفی است، که در هنگام برقراری اتصال به اطلاع طرف مقابل می رسد.
 • این عدد Sequence Number نامیده می شود.

اسلاید ۶ :

۳- تضمین دریافت تمام بسته ها (تضمین دریافت فقط یکبار)

 • قرار دادن یک عدد ۳۲ بیتی در هر بسته ارسالی، بیانگر شماره بایتی که این سیستم منتظر دریافت آن است.
 • به عبارتی دریافت تمامی بایتهای قبل از این تائید می گردد.
 • این عدد Acknowledgement Number نامیده می شود.

اسلاید ۷ :

۴- تضمین تفکیک صحیح بسته های دریافتی بین برنامه های کاربردی

 • هر برنامه کاربردی دارای یک شماره پورت اختصاصی است.
 • هر برنامه دیگری که بخواهد با این برنامه کاربردی ارتباط برقرار کند، باید این شماره پورت را بداند.
 • برنامه کاربردی که منتظر ارتباط بقیه است، سرور نامیده می شود.
 • شماره پورت برای تعدادی از کاربردها استادارد شده است.

اسلاید ۸ :

۵ – تضمین تنظیم سرعت ارسال با توان دریافت
(کنترل جریان)

 • هر طرف یک حجم مشخصی بافر جهت دریافت اختصاص می دهد.
 • داده های دریافت شده در این بافر قرار می گیرد.
 • پر شدن بافر در اثر سرعت پردازش پائین و یا بار کاری زیاد، محتمل است.
 • حجم خالی این بافر برای سمت دیگر ارسال می گردد.
 • فرستنده حجم داده بیشتر از میزان فضای خالی بافر ارسال نمی کند.

اسلاید ۹ :

فیلدهای بسته TCP

 • Source Port : شماره پورت برنامه ارسال کننده
 • Destination Port : شماره پورت برنامه دریافت کننده
 • Sequence Number : شماره ترتیب آخرین بایت داده در بسته فعلی
 • Acknowledgement Number : شماره ترتیب بایتی که منتظر آن است
 • TCP Header Len : طول سرآیند بسته TCP بر مبنای کلمات ۳۲ بیتی
 • Flags : پرچم های ششگانه (توضیح در صفحه بعد)
 • Windows Size : اندازه فضای خالی از بافر دریافت
 • Checksum : مکمل یک تمام کلمات ۱۶ بیتی سرآیند، داده، و ساختار زیر

اسلاید ۱۰ :

بیت های پرچم

 • FIN : اعلام خاتمه ارسال – اما آماده دریافت داده های طرف مقابل (در صورت وجود) هست.
 • SYN : نقش تعیین کننده در برقراری ارتباط
 • RST : اعلام ملغی نمودن ارتباط به صورت یک طرفه
 • PSH : تحویل فوری داده های بسته بدون بافر نمودن در سیستم عامل
 • ACK : معتبر بودن مقدار فیلد Acknowledgement
 • URG : معتبر بودن مقدار فیلد Urgent Pointer