لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت لایه شبکه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت لایه شبکه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

انواع توپولوژی های شبکه

nگذرگاه مشترک(BUS)

nستاره

nدرخت

nحلقه

nکامل

nترکیبی

n

n

اسلاید ۲ :

سرویس لایه شبکه به لایه حمل

nدو نوع سرویس

qسرویس اتصال گرا

qسرویس بدون اتصال

q

 

اسلاید ۳ :

خدمات بدون اتصال

nدر این نوع خدمات هیچگونه عملیات اولیه ای صورت نمی گیرد.

nدر این نوع خدمات قاب های ارسالی به طور مستقل پردازش می شوند و این احتمال وجود دارد که از مسیرهای متفاوتی به مقصد ارسال گردند.

nبه این نوع سرویس، دیتاگرام گویند.

اسلاید ۴ :

جنبه های مقایسه این دو نوع سرویس

nآدرس دهی

qدر مدار مجازی: نیاز به آدرس مبدا و مقصد در ا بتدای ایجاد کانال

qدر داده گرام: نیاز به داشتن آدرس مبدا و مقصد در کل مسیر

nاطلاعات وضعیت شبکه

qدر مدارمجازی: بدلیل وجود داشتن چندین مدار مجازی

nمسیریابی

qدر مدارمجازی: یک بار در ابتدای انتقال

qدر داده گرام: برای هر بسته به صورت جداگانه

 

اسلاید ۵ :

جنبه های مقایسه این دو نوع سرویس

nخرابی در یک نود

qدر مدار مجازی: تمامی مدارهای مجازی عبوری از آن از بین می روند.

qدر داده گرام: بسته ها از مسیرهای دیگر عبور داده می شوند.

nکنترل ازدحام

qدر مدار مجازی: با در نظر گرفتن بافر کافی در نود های میانی، کنترل تراکم به سادگی انجام می گیرد.

qدر داده گرام: کنترل ازدحام مشکل تر می باشد.

n

اسلاید ۶ :

مفاهيم اوليه مسيريابي

مسيرياب: ابزاري است براي برقراري ارتباط دو يا چند شبکه

زيرساخت ارتباطي: مجموعه مسيريابها و کانالهاي فيزيکي ما بين آنها

الگوريتمهاي مسيريابي : روشهايي براي پيدا کردن مسيري بهينه ميان دومسيرياب به گونهاي که هزينه کل مسير به حداقل برسد.

 

اسلاید ۷ :

برخي اصطلاحات کليدي در مسيريابي

آدرسهاي MAC:

 • آدرسهاي لايه فيزيکي جهت انتقال فريمها بر روي کانال
 • اندازه آدرس وابسته به پروتکل و توپولوژي شبکه
 • تغيير آدرسهاي MAC بستههاي اطلاعاتي هنگام عبور از مسيريابهاي موجود در مسير

آدرسهاي IP :

 • آدرسهاي جهاني و منحصر به فرد
 • مشخصکننده يک ماشين فارغ از نوع سخت افزار و نرم افزار آن
 • ثابت بودن آدرسهاي IP بسته هاي اطلاعاتي هنگام عبور از مسيريابهاي موجود در مسير

بسته IP:

 • واحد اطلاعاتي با اندازه محدود

اسلاید ۸ :

الگوریتمهای مسیریابی

 • عدم توجه به شرايط توپولوژيكي و ترافيك لحظهاي شبكه
 • جداول ثابت مسيريابي هر مسيرياب در طول زمان
 • الگوريتمهاي سريع
 • تنظيم جداول مسيريابي به طور دستي در صورت تغيير توپولوژي زيرساخت شبكه
 • تغيير مسيرها به کندي در طی زمان
  • به هنگام سازي جداول مسيريابي به صورت دورهاي بر اساس آخرين وضعيت توپولوژيكي و ترافيك شبكه
  • تغيير سريع مسيرها
  • تصميمگيري بر اساس وضعيت فعلي شبكه جهت انتخاب بهترين مسير
  • ايجاد تأخيرهاي بحراني هنگام تصميمگيري بهترين مسير به جهت پيچيدگي الگوريتم

اسلاید ۹ :

 • اطلاع كامل تمام مسيريابها از همبندي شبکه و هزينه هر خط
 • اجرای الگوریتمی برای بدست آوردن مسیر بهینه (Dijkstra)
 • الگوريتمهاي Link State (LS)
  • محاسبه و ارزيابي هزينه ارتباط با مسيريابهاي همسايه (مسيريابهايي كه به صورت مستقيم و فيزيكي با آن در ارتباط هستند)
  • ارسال جداول مسيريابي توسط هر مسيرياب در فواصل زماني منظم براي مسيريابهاي مجاور
  • پيچيدگي زماني كم
  • الگوريتمهاي Distance Vector

اسلاید ۱۰ :

روش ارسال سيل آسا  ( Flooding Algorithm)

 • سريعترين الگوريتم براي ارسال اطلاعات به مقصد در شبكه
 • جهت ارسال بستههاي فراگير و كنترلي مانند اعلام جداول مسيريابي
 • مشكل روش سيل آسا

  • ايجاد حلقه بينهايت و از كارافتادن شبكه