لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت لوله پیتوت کنترل دستگاهی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت لوله پیتوت کنترل دستگاهی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

—مقدمه

—لوله پیتوت

—نمایی از لوله پیتوت

—اساس کار

—کاربرد

—گونه های مختلف

—مزایا

—معایب

—منبع

اسلاید ۲ :

—کنترل سرعت به عنوان یکی از سنجش های پایه ای در سیالات است

به وسیله ی اندازه گیری سرعت عبوری از یک مقطع مشخص می توان به اندازه ی دبی سیال در آن نقطه دست یافت و همچنین با استفاده از رابطه

برنولی و دانستن چگالی سیال می توان به سرعت در سایر نقاط در مسیر جریان دست یافت.

وسایل گوناگون و ارزان موجود برای اندازه گیری مقدار سرعت را میتوان برای بدست آوردن اطلاعات در جریان های دارای موج های غیر در هم و تغییرات آهسته به کار برد .برای نمونه گیری از نوسانات موجی ودر هم که سرعت زیاد دارند لازم است دقت نمونه برداری بیشتر باشد.در بسیاری از کاربردهای اندازه گیری سرعت که به منظور کالیبراسیون دستگاه های  دبی سنج انجام می شود فقط اولین سطح اندازه گیری ضرورت دارد.

اسلاید ۳ :

لوله پیتوت

لوله پیتوت (pitot tube) یکی از دقیق ترین روش های اندازه گیری سرعت می باشد از لوله پیتوت برای اندازه گیری سرعت وفشارهای موضعی سیال استفاده می شود. همچنین از آن ها برای اندازه گیری دبی سیالات  برای آزمایش ها.مطالعات تحقیقاتی .وکاربردهای مشابه استفاده می شود.

لوله پیتو مجهز به دو لوله است یک لوله که دهانه آن عمود بر جهت جریان ولوله دیگر که دهانه آن به موازات جهت جریان است می باشد .سرعت جریان سیال را می توان از روی اختلاف ما بین فشار اعمال شده بر دهانه موازی با جریان ودهانه عمود بر جهت جریان محاسبه کرد.

اسلاید ۴ :

—U=C(2g(ρman -ρ)(h2-h1)/ρ)۱/۲

—U=سرعت جریان سیال

—C=ضریب تصحیح

—g=9.8m/s2

—ρman=چگالی سیال داخل مانومتر

—ρ=چگالی سیال جاری

—h=اختلاف ارتفاع سیال در دو طرف لوله پیتوت

نوع پیچیده آن مجهز به لوله های متحدالمرکز است و سرعت جریان سیال را درقسمت های کناری لوله ای که سیال داخل آن در جریان است تعیین می کند. V=(2∆P/ρ)۱/۲

اختلاف فشار اندازه گیری شده در پیتوت تیوب متناسب با مجذور سرعت است.                                                        

اسلاید ۵ :

— تمام انواع لوله های پیتوت در تعیین فشار دینامیکی (سینتیک)دارای خطا هستند.به این علت در رابطه بر نولی ضریب تصحیحی به نام ضریب تخلیه (Coefficient of Discharge)در نظر گرفته می شود که آن را با Cیا CDمشخص می کنند.این ضریب با تجربه و در اثر کالیبره کردن دستگاه به دست می آید.

اساس کار*

اساسا یک لوله پیتوت با تعیین اختلاف بین فشار کل(هد کل)ویا فشار ضربه ای (impact pressure)و فشار استاتیک اندازه گیری سرعت و دبی را انجام می دهد.

اسلاید ۶ :

—کاربرد

پیتوت تیوپ ها کاربرد محدودی در صنایع دارند. زیرا به راحتی توسط یک ماده خارجی مسدود می شوند و دقت آنها به پروفایل سرعت که اندازه گیری آن مشکل است بستگی دارد. کاربرد عمده آنها اندازه گیری سرعت جریان هوای کم سرعت در سیستم های تهویه است وبیشتر برای اندازه گیری دبی گازها به کار می روند.نوع خاصی از لوله های پیتوت برای اندازه گیری سرعت در هوا پیما استفاده می شود که در نوک دهانه هواپیما تعبیه شده است.

اسلاید ۷ :

—گونه های مختلف لوله پیتوت

—

—لوله پیتوت مرکب

—لوله پیتوت استاتیکی

—لوله پیتوت ساده

اسلاید ۸ :

—لوله پیتوت مرکب(Combined Pitot tube)نوع پیچیده تری از لوله پیتوت است که دارای دهانه هایی است که نسبت به هم ثابت بوده و برای اندازه گیری فشار استاتیک و فشار ضر به ای (کل) به کاربرده می شوند.این دهانه ها مجموعا در یک پوشش تعبیه شده و در مسیر عبور سیال قرار می گیرند.این مجموعه اصطلاحا پروپ(Probe)نامیده می شود

—لوله پیتوت استاتیکی(Pitot –Static Tube) معمول ترین نوعی است که در مراکز تحقیقاتی و صنعتی کاربرد پیدا کرده است.پروپ لوله پیتوت بر روی یک میله حائل نصب شده و دهانه آن در مسیر سیال قرار می گیرد. دهانه حس کننده ی فشار کل در سر قسمت کروی شکل پروپ تعبیه شده وسوراخ های حس کننده ی فشار استاتیک به صورتی در سطح پهلویی پروپ قرار گرفته که تشکیل یک سری شکاف های غیر پیوسته را می دهند.

اسلاید ۹ :

—مزایا

—اساسا افت فشار وجود ندارد

—برای نصب اقتصادی است

اسلاید ۱۰ :

—

—معایب

.۱زمان زیادی برای محاسبات صرف می شود

.۲استفاده از وسایل بسیار دقیق برای اندازه گیری فشار دینامیکی ضرورت پیدا می کند.

.۳برای اندازه گیری تغییرات ناگهانی سرعت وفشار مناسب نیستند

.۴برای سیالات کثیف وچسبنده توصیه نمی شود

.۵عموما موضعی هستند

       به علت مشکلاتی که در اندازه گیری سرعت و دبی به وسیله ی لوله پیتوت ویامانومترهای دارای سیال مایع در سرعت های کم سیال گازی بوجود می آید معمولا برای اندازه گیری از گاز سنج هایی مثل گاز سنج پره ای (تیغه ای)-سیم داغ (Wire Hot)-فیلم داغ(Hot Film)-ترمو کوپل گرم شده وگاز سنج های ترمیستوری استفاده می شود.