لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت لیست های پیوندی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت لیست های پیوندی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعريف ليست پيوندي  :Link List

lتعریف : مجموعه ای از گره ها که هرگره حداقل شامل یک فیلد داده ویک فیلد اشاره گر است.

lاشاره گر هر گره از نوع خود گره است.

lهر گره به وسیله ی اشاره گر خود به گره بعدی اشاره می کند.

اسلاید ۲ :

نقايص کار با آرايه ها به صورت ترتيبی

üبازگشت ناپذیر بودن حافظه بعد از گرفتن آن

üلازم بودن پیش بینی بیشترین حافظه مورد نیاز

üپر هزینه بودن اضافه کردن عنصر

üپر هزینه بودن حذف کردن عنصر

اسلاید ۳ :

پر هزینه بودن اضافه کردن عنصر

lمی خواهیم C را به آن اضافه کنیم به طوری که ترتیب آن الفبایی بماند.

اسلاید ۴ :

– عمليات ليست پيوندي

– ايجاد ليست 

– درج گره در ليست

– حذف گره از ليست

– جستجو در ليست

– مرتب سازي ليست

– معكوس كردن ليست

– و …

اسلاید ۵ :

ساختمان داده مورد نياز

lجهت پياده سازي لينك ليست:

l

lاستفاده از آرايه

lاستفاده از اشاره گر Pointer

اسلاید ۶ :

پياده سازي لیست پیوندی به وسیله ی آرایه

lبرای ایجاد این لیست باید از دو آرایه استفاده کرد.

lآرایه ی اول برای داده ها : این آرایه از نوع داده ی مورد نظر انتخاب می شود (مثلا یک structure)

lآرایه ی دوم برای اتصال ها : این آرایه که از نوع int است.متناظر با داده هاست.که نشان دهنده ی آدرس داده بعدی است.

اسلاید ۷ :

مراحل درج در لیست پیوندی

l1)قرار دادن داده ی لینک در آرایه ی داده ها

l2)اشاره دادن عضو جدید به عضو بعد از خودش

l3)اشاره دادن عضو قبل از عضو جدید به عضو جدید

lنکته : همیشه ابتدا عضوجدید را در لیست قرار می دهیم سپس عضوهایی را که باید به عضو جدید اشاره کنند به آن اشاره می دهیم.

اسلاید ۸ :

پياده سازي با اشاره گر

lتعريف يك نود

lلازم است این مسئله مشخص شود که فیلدهای ما چه نوع داده ای هستند.(به عنوان مثال می توان یک کاراکتر)

اسلاید ۹ :

روش های طراحی لیست

lطرح اول:

lمتغیر first را از نوع  به عنوان متغیر سراسری در نظر می گیریم.

Node *first;

lاشاره گر link و کاراکتر data اعضای private هستند.

l

lخطاي زمان اجرا

اسلاید ۱۰ :

روش های طراحی لیست

طرح دوم:

l data , link را به صورت public در بیاوریم. (نقض اصل محصور سازي)ا

lاز توابع set  و  get برای هر کدام استفاده نماییم.(نقض اصل مخفي سازي)