لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

ماشین کاری به کمک صوت یکیازفرایندهای غیر سنتی میباشد.که برای مواد سخت ویا شکننده (رسانا وغیر رسانا)است .

این فرایندهماشین کاری که به نام  USM مشناسند از اصل تغییرطول مغناطیسی استفاده میشود که یک حرکت مکانیکی با بسامد بلا ویک دوغاب ساینده استفاده میشود.

اسلاید ۲ :

تاریخچه

گرچه تفکر اولیه پروسه آلتراسونیک درسال ۱۹۲۷بوده ولی توصیف کاربردی ان متعلق به سال ۱۹۴۰است تا اینکه در سالهای ۱۹۵۳-۱۹۵۴اولین ماشین التراسونیک جهت براده برداشتن در زمینهای سوراخکاری وفرزکاری البته بطور سطحی بوده ساخته شد.

ماشین سوراخکاریقائم کنترل دستی diatronia سال ۱۹۵۴

اسلاید ۳ :

تاریخچه

.درنهایت درسال ۱۹۶۰ماشین ابزار با مشخصه التراسونیک به صنعت معرفی شد. 

اسلاید ۴ :

قسمتهای اصلی ماشین آلتراسونیک

۱-ژنراتور Generator

۲-مبدل کننده Transducer

۳-متمرکزکننده cansentrutor

۴-ابزار tool

۵-دوغاب ساینده Abrsive slurry

۶-قطعه کار Work piece

 

اسلاید ۵ :

  قسمتهای اصلی ماشین آلتراسونیک

مبدل کننده یا تبدیل کننده:

انرژی الکتریکی رابه ارتعاش مکانیکی تبدیل میکند.

از دونوع مبدل در این ماشین استفاده میشود .

نوسانگرهای مغناطیسی:

براساس خاصیت ماگنتوستربکش واستفاده ازیک میدان الکتریکی متناوب ساخته میشود.که از اساس تغییر نسبی طول اولیه است.

جنس آن نیکل وآلیاژهای آن است که به شکل مطبق میباشد.که راندمان آن  ( ۲۰%-۳۵%)کمترازنوع پیزوالکتریک میباشد.

اسلاید ۶ :

مبدلهای پیزوالکتریکی

این خاصیت دراثرایجاداختلاف پتانسیل الکتریکی دردوطرف یک بلور(ماننده کوارتز)که تحت فشاریاکشش قرارمیگیرد ونیزاقباض انبساط این بلورتحت تاثیر یک میدان الکتریکی قرار میگیرد.

این مبدل دارای توانی باضرفیت           ۲٫۴KW میباشدوراندمان آن (۹۵%)است.بیشترین دامنه ارتعاش در این مبدل   ۲۵µmمیباشد.

اسلاید ۷ :

مبدلهای پیزوالکتریکی

این خاصیت دراثرایجاداختلاف پتانسیل الکتریکی دردوطرف یک بلور(ماننده کوارتز)که تحت فشاریاکشش قرارمیگیرد ونیزاقباض انبساط این بلورتحت تاثیر یک میدان الکتریکی قرار میگیرد.

این مبدل دارای توانی باضرفیت           ۲٫۴KW میباشدوراندمان آن (۹۵%)است.بیشترین دامنه ارتعاش در این مبدل   ۲۵µmمیباشد.

اسلاید ۸ :

   قسمتهای اصلی ماشین آلتراسونیک

ابزارگیر

ابزار رانگه میداردوبه مبدل متصل است.درواقع انرژی رامنتقل میکند.

جنس ابزارباید خواص صوتی خوب ومقاوم در برابرخستگی باشد.

معمولا برای ابزارگیراجنس مونل به دلیل خواص  ولحیم کاری خوبی که دارد .

اسلاید ۹ :

ابزار

هرشكلي كه ابزارداشته باشد بروی قطعه برجای میماند.

طول ابزار ومتمرکزکننده رابه اندازه( n (λ/۲    ویاکمی بیشترازان درنظرمیگیرند.

اسلاید ۱۰ :

جنس ابزا را معمولا مس بخاطر رسانای بالا وماشینکاری خوب آن نسبت به روی که کمتر است.ازفولاد((s.s وفولادهای ضدرنگ هم استفاد میشود.

خواصی که باید داشته باشد:

۱-قابلیت ماشین کاری

۲-حداقل سایش

۳-مقاوم در برابرخستگی