لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ماليه عمومی و خط مشی دولت ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ماليه عمومی و خط مشی دولت ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

جايگاه درس

درس ماليه عمومی در رشته های حسابداری و مديريت بازرگانی و دولتی با پيش زمينه های اقتصاد خرد و کلان ارائه می شود و خود پيش نياز برای مطالعه ی دروس امور مالی و بودجه می باشد.

اسلاید ۲ :

  • فصل اول

  مفاهيم کلی ماليه عمومی

.۱نقش دولت و اندازه ی دولت

.۲نظر کلاسيک ها در مورد نقش دولت: عدم دخالت دولت

.۳مکانيسم بازار

اسلاید ۳ :

وظايف دولت از ديدگاه آدام اسميت:

.۱حمايت از جامعه در مقابل دشمنان

.۲ايجاد نظم و اعمال قانون در جامعه

.۳ارائه کالا ها و خدمات در جامعه

اسلاید ۴ :

تامين مخارج دولت: حداقل ماليات

 علت ايجاد و شاخه ی بخش عمومی در اقتصاد:

  • توسعه صنايع، گسترش بنگاه ها، پی آمد های خارجی
  • تفاوت بخش عمومی با ماليه ی قديم

اسلاید ۵ :

فصل دوم- روند تغييرات سهم دولت از درآمد ملی

هدف کلی درس:

  • آشنايی با ميزان افزايش يا کاهش نقش دولت
  • معيار های اندازه گيری نقش دولت
  • دلايل رشد هزينه های دولت (سه ديدگاه)

اسلاید ۶ :

معيار های اندازه گيری نقش دولت:

.۱هزينه ها

.۲نسبت هزينه ها به درآمدها

.۳ترکيب هزينه ها

اسلاید ۷ :

هزينه های دولت:

الف-هزينه های تمام شدنی:

(خريد کالاها و خدمات جاری و سرمايه داری)

جا به جايی منابع-هزينه ی فرصت دولت

ب-هزينه های انتقالی:

سوبسيدها، بازنشستگی، پرداخت به بيکاران

(جداول صفحه ی ۱۳و۱۴ کتاب)

اسلاید ۸ :

اهداف دخالت های دولت:

  • توزيع مناسب درآمد
  • تخصيص موثر منابع
  • حفظ ثبات اقتصادی

اسلاید ۹ :

دلايل رشد هزينه های دولت:

.۱نظريه  ماسگريو و روستو

.۲نظريه واگنر

.۳نظريه پيکاک و وايزمن

اسلاید ۱۰ :

نظريه ماسگريو و روستو: رشد و توسعه اقتصادی

مراحل رشد و توسعه اقتصادی:

.۱سرمايه گذاری دولت

.۲سرمايه گذاری دولت و بخش خصوصی

.۳سرمايه گذاری اجتماعی

.۴هزينه های انتقالی (توزيع درآمد)