لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مبارزه با آفات گیاهی به وسیله حشرات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مبارزه با آفات گیاهی به وسیله حشرات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

  • يكي از روشهاي مبارزه با آفات گياهان زراعي استفاده از حشرات مفيد موجود در طبيعت ميباشد. بدين نحو كه اين حشرات ميتوانند حشرات زيانآور را به نفع انسان از بين ببرند. با جمعآوري اين حشرات از طبيعت و پرورش و ازدياد انبوه آن در انسكتاريوم و رهاسازي در مزارع و باغات براي مبارزه با آفات استفاده ميشود.

اسلاید ۲ :

     زنبورهاي تريكوگراما يكي از اين حشرات مفيد در طبيعت غني استان مازندران بوده و انگل تخم پروانه تعدادي از حشرات از قبيل كرم ساقهخوار برنج، كرم ساقهخوار ذرت، كرم سبز برگخوار برنج، كرم غوزه پنيه، كرم سيب و كرم گلوگاه انار و قبل از بروز خسارت آفت روي گياه تخمها را مورد حمله قرار داده و فاسد مينمايد.

اسلاید ۳ :

  • در كشور ما مبارزه با آفات گياهان زراعي با استفاده از اين زنبور سابقه كوتاهي دارد. و در بعضي از كشورهاي جهان حدود ۹۰ سال قبل مبارزه با آفات با بهرهگيري از اين زنبور شروع گرديده و در سطوحي معادل چند ميليون هكتار كاربرد دارد.

اسلاید ۴ :

استفاده ازحشراتي مانند شكارگرها و انگلها براي كنترل آفات گياهي يكي از بهترين روشهاي جايگزين استفاده از سموم شيميايي است .

اسلاید ۵ :

  • طبق برآوردها، اكنون حدود ۲۶هزار تن انواع سم سالانه در بخش كشاورزي كشور به مصرف ميرسد.
  • استفاده از حشرات شكارگر و انگل ، ضمن حذف و كاهش مصرف سموم شيميايي و جلوگيري از آلودگي محيط زيست ، باعت توليد غذاي سالم در سبد تغذيه خانواده ميشود.

اسلاید ۶ :

  • همچنين استفاده از اين حشرات ، مانع مسموميت كشاورزان و خانوادههاي آنان خواهد شد.
  • امروزه به دليل مصرف نادرست سموم شيميايي در بخش كشاورزي ، باغداري و زراعت وباقي ماندن آثار آنها در محصولات كشاورزي ، سلامت جامعه در معرض تهديد است.

اسلاید ۷ :

    ترويج استفاده از حشرات در بخش كشاورزي ، ضمن حفظ سلامت جامعه حتي موجب افزايش كيفيت و كميت محصول نيز ميشود چنانكه اكنون در بسياري از شاليزارهاي شمال كشور از زنبور عسل “تريكوگراما” عليه كرم ساقه خوار برنج استفاده ميشود.

اسلاید ۸ :

  • هدف از انجام طرحهاي پژوهشي در آزمايشگاه تخصصي اكولوژي و رفتارشناسي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ، كم كردن خسارت گونههاي زيان آور حشرات و استفاده بهينه از انواع حشرات مفيد مانند زنبور عسل ، كفشدوزكها و سنهاي شكارگر در برنامههاي مبارزه بيولوژيك با آفات گياهي است .