لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مباني و سياستهاي قيمت گذاري آب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مباني و سياستهاي قيمت گذاري آب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

جهت گيري جهاني آب

nاثرگذاري بر اقليم وآب و هوا

nتكيه بر سرمايه‌هاي مجازي و ارزش افزوده

nارتقاء بهره‌وري آب

nكاهش هزينه‌هاي سربار( انبارداري، حمل ونقل، انتقال و…)

nمديريت متوازن منابع چهارگانه از ديدگاه كارفرمايي

nظرفيت سازي در بخش خصوصي و تغيير نقش دولت

nتقويت بهره ‌برداران وتشكل‌هاي بهره‌برداري (غيردولتي)

اسلاید ۲ :

جهت گيري جهاني آب

nتوجه اكيد به حقوق آب، داوران نوظهور

nتعاملات وتبادلات آب

nاشتراك دانش وجذب نوآوري‌ها

nقيمت آب ،اقتصاد آب.

n

اسلاید ۳ :

اهميت قيمت گذاري آب  

-مديريت منابع محدود آب

-مديريت تخصيص وتوزيع مطلوب آب

-عدالت در مصرف آب

-عدالت در اقتصاد آب

-كمك به تمامي اقشارجامعه

اسلاید ۴ :

ويژگي هاي قيمت گذاري در بخش آب

-ماهيت انحصاري آب

-پيچيدگي كار و درگيربودن با هدفهاي مختلف كارايي، عدالت و پايداري

– -ضرورت  پاسخگويي به تقاضا هاي رو به رشد و حفظ سطح و كيفيت خدمات 

– تامين و بازپرداخت هزينه هاي سنگين سرمايه اي ، نگهداري و بهره برداري، بهسازي يا توسعه طرح ها

– نا اطميناني  در عرضه مستمر در خشكسا لي ها براي بخش آب

– وجود متقاضيان  با كاربري ها و حساسيت هاي متفاوت

n

n

اسلاید ۵ :

هدف هاي قيمت گذاري بهينه

-كارايي اقتصادي:يعني، تشويق صاحبان  انگيزه هاي مختلف به فعاليت هاي كارا و باز داشتن آنها از فعاليت هاي نا كارآمد

-پايداري مالي: فراهم كردن امكان  انجام تعهدات مالي بنگاه ها ي كارگزار بر اساس سطح خدمات مورد توافق

– برابري و عدالت: وصول هزينه مرتبط از مصرف كننده با رعايت توان مالي و الزامات رفاهي

– پايداري منابع آبي و محيط زيست:  ايجاد انگيزه براي كاهش هزينه هاي زيست محيطي يا پذيرش هزينه هاي اقدامات جبراني

– سهولت اعمال قيمت: سادگي محاسبه و هزينه كم اجرا و اعمال  توسط كارگزار و سهولت محاسبه و نحوه دريافت

اسلاید ۶ :

برخي ازديدگاههاي جهاني

-ديدگاه برنامه عمل نشست زمين درسال ۱۹۹۲

– ديد گاه فائو

– ديدگاه شوراي جهاني آب

اسلاید ۷ :

 ديدگاه برنامه عمل نشست زمين

-در نظر گرفتن منابع آب به عنوان يك كالاي اجتماعي و اقتصادي

-اجراي تصميمات مرتبط با تخصيص منابع آب و اعمال مديريت تقاضا با استفاده از مكانيزم قيمت گذاري  و ساير اقدامات ارشادي

-اعمال روشهاي اخذ هزينه هاي واقعي آب با در نظر گرفتن قدرت پرداخت مصرف كنندگان .

n

اسلاید ۸ :

 ديد گاه فائو

-حذف يارانه هاي دولتي آب كشاورزي با توجه به آثار آن بر كشاورزان تهيدست

-قيمت گذاري بر مبناي پايداري وكارايي مصرف آب

– اجراي سيستم قيمت گذاري حجمي

اسلاید ۹ :

 ديدگاه شوراي جهاني آب
  

پوشش دادن هزينه كامل به عنوان يك روش عملي در قيمت گذاري آب

– برآورد هزينه‎هاي عرضه آب، شامل هزينه‎هاي ثابت و متغير بيروني ، اقتصادي و زيست محيطي

– پيش بيني برنامه هاي مكمل براي جبران اثرات يارانه‎هاي موردي در افزايش مصرف آب و آثار خارجي منفي آن بر محيط زيست (شامل شوري  و زهدار شدن اراضي).

اسلاید ۱۰ :

نگاهي به وضعيت حاضر قيمت گذاري آب درجهان  

در موارد پيشرو ، قيمت گذاري آب علاوه بر پوشش كامل هزينه هاي مالي شامل هزينه هاي فرصت و آثار خارجي نيز مي باشد.

– توصيه عام براي آب كشاورزي در مرحله اول پوشش كامل هزينه نگهداري وبهره برداري تاسيسات و سپس بخشي از سرمايه گذاري در طرحها است.

-برخي كشورها مانند مصر واندونزي كه كشاورزان آنها مسئول بهره برداري و نگهداري از كانالهاي درجه سوم هستند.هيچ مطالبه اي از كشاورزان ندارند.

– در برخي كشورها قيمت گذاري بصورت هزينه هاي بهره برداري ونگهداري و بعضاً سرمايه اي دريافت مي شود يعني قيمت گذاري برمبناي مساحت اراضي و برمبناي حجم مي باشد.