لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مبانی ومدیریت فناوری اطلاعات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مبانی ومدیریت فناوری اطلاعات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

فناوری اطلاعات جهان را به صورت دهکده ای کوچک دراورده است از این روفرهنگ جوامع بشری نیز تحت تاثیر ان قرار می گیرد.این فصل به بررسی چنین تاثیراتی

خواهد پرداخت.

اسلاید ۲ :

فصل هیجدهم
فرهنگ چیست ؟

فرهنگ , مرکب از دو واژه فر + هنگ وبه معانی :ادب ,تربیت ,دانش ,علم ,معرفت و آداب ورسوم می باشد .

فرهنگ نظامی است که در طول تاریخ به وجود آمده , شامل طرح های آشکار و نهان برای زندگی است و بین همه افراد جامعه یا اعضای گروهی معین در زمانی مشخص مشترک است .

در اصطلاح مردم شناختی , فرهنگ جنبه هایی از تمامی محیط انسانی , اعم از مادی م غیر مادی را در بر می گیرد که انسان انها را به وجود آورده است . فرهنگ روش متفاوت زندگی یا طرح زندگی گروهی از مردم است . به عنوان مثال :یک ژاپنی گویای یک  ملت یا یک جامعه است فرد ژاپنی را می توان مستقیماً مشاهده کرد  ولی  فرهنگ  ژاپنی انتزاعی است از قواعد مشاهده   شده   یا   روند های   منظم   که  در شیوه های زندگی این مردم وجود دارد .

اسلاید ۳ :

فصل هیجدهم (ادامه فرهنگ چیست ؟)

به طور خلاصه می توان خصوصیات فرهنگ را چنین برشمرد :

۱- فرهنگ یاد گرفتنی است اما هر چه یادگرفتنی است فرهنگ نیست هرکس در طول تجربه زندگی خود چیزهای زیاری یاد می گیرد که با دیگران مشترک نیست وبه دیگران هم منتقل نمی شود .

۲- فرهنگ ناشی از عوامل زیست شناختی , محیط زیستی , روان شناختی وتاریخ بشر است .

۳- فرهنگ ساختاری است .

۴- فرهنگ به جنبه های گوناگونی تقسیم می شود .

۵- فرهنگ پویاست .

۶- فرهنگ تغییر پذیر است .

۷- فرهنگ شامل قواعدی است که تجزیه وتحلیل آن را به روشهای علمی ممکن می کند .

۸- فرهنگ وسیله ای است که فرد به کمک آن با محیط خود سازگار می شود .

آنچه که از تعاریف فوق بر می آید حاکی از وجود دو محورا صلی در فرهنگ است :

الف ) محور اعتقاد واندیشه

ب  ) محور فعل و عمل

اسلاید ۴ :

فصل ۱۸ (ادامه فرهنگ چیست ؟)
هریک از محورهای یاد شده با معیارهای معینی سنجیده می شوند که براین آنها مبین رسوم اخلاقی , عادات ویا اعتقادات آن جامعه می باشد و هیچگاه اعتقادات ورفتار یک شخص یا عده ی قلیلی از جامعه به عنوان فرهنگ آن جامعه تلقی نمی شود .
فناوری وفرهنگ
 تکنولوژی یا فناوری به عنوان کاربرد عملی دانش در زندگی انسان تاثیر زیادی بر توسعه انسانی وپیشرفت تمدن بشری داشته است از سوی دیگر شواهد نشان می دهد که هر چه فناوری در جوامع بشری رشد می یابد از خود بیگانگی انسان واز دست دادن مفهوم
اصلی حیات بشری ودوری از فطرت بیشتر نمایان خواهد گشت
این مطلب حقیقتی است که از زبان برخی از اندیشمندان نیز با نگرشی کاملا منفی بیان شده است.
امروزه فناوری به عنوان یک ایدئولوژی است که در هر جا ظاهر می شود جهان بینی,ارزشهاو اداب و رسوم خود را دیکته می کند.فناوری به عنوان یک مهاجم فرهنگی,تحمیلگر ارزشهاو فرهنگ حاکم بر خوداست اگر راه

اسلاید ۵ :

را برای نفوذ ان باز گشاییم باید به تبعات آن نیز بیندیشیم. به عنوان مثال استفاده از فناوری اطلاعات در اموزش موجب خواهد شد که یک روش اموزشی با قدمت زیاد از بین رفته وروشی دیگر جای گزین گردد. در روش سنتی معلم با حضور خود در کلاس با تشریح شفاهی مطالب درسی و شرکت دادن دانش اموزان در درس وهمچنین ایجاد ارتباط عاطفی با دانش اموزان یک روحیه مشارکتی را پدید می اورد.اینک فناوری اطلاعات پابه عرصه تعلیم وتربیت گذاشته است که ضمن ارائه مزایا ومنافع خاص خود مروج فرهنگ اموزشی دیگری است. که ضمن تقویت روح خود محوری می تواند روحیه اموزشی جمعی را تضعیف نماید.

اسلاید ۶ :

فصل ۱۸
دیدگاه های ارزشی نسبت به فناوری

سه دیدگاه در مورد فناوری از نظر ارزشی مطرح است اول انکه فناوری عین خیر است ,دوم انکه فناوری عین شر است وسوم انکه فناوری خنثی وبی طرف است بسیاری از دانشمندان دیدگاه سوم را قبول دارند یعنی نیکی وبدی در ذات فناوری وجود ندارد بنابرین نه ذاتا خیر است ونه شر ومی توان ان را در راه خیرو شر به کار برد.

 فرهنگ ابزار,تکنوکراسی وتکنوپولی

 در رابطه با تعامل فناوری وفرهنگ در جوامع بشری می توان به سه نوع فرهنگ اشاره کرد که عبارت اند از:

۱)فرهنگ ابزار

۲)تکنوکراسی

۳)تکنو پولی

اسلاید ۷ :

فرهنگ ابزار به فرهنگی باز می گردد که در جوامع اولیه (تا قرن ۱۷ میلادی)حاکم بوده است.بر این اساس ابزار ها به دو  منظور   اختراع وبه کار گیری می شد.اول انکه برای تامین نیازمندی های بشری نظیر نیروی آب یا باد برای اسیاب کردن استفاده می شد و  دوم  انکه  در خدمت مظاهر وسمبل های عقیدتی در استخدام هنر و قدرت افرینندگی انسان و یا در سنن واداب دینی نظیر بنای قلعه ها وکلیسا ها و معابد مذهبی به کار می رفت.در هر یک از دو حالت  فوق هیچگاه  ابزار های اختراع شده دخالت ونفوذی در مبانی فرهنگی جوامع  نداشتند  و حتی این فرهنگ وعقیده بود که گاه اختراعات را هدایت  می کرد  و ابزار ها در خدمت ایدئولوژی قرار داشتند.اروپای قرون وسطی  را می توان به عنوان مثال و شاهدی برای این  نوع  فرهنگ  در  نظر گرفت.

اسلاید ۸ :

در فرهنگ تکنوکراسی یا فن سالاری ابزار و الات نقش کلیدی را در جامعه به عهده دارد به عبارت بهتر همه شرایط,تحولات,خواسته ها و ویژگی های اجتماعی باید به مقدار زیادی تابع خواسته های ابزار ها و سیر تحولات انها باشد در چنین حالتی فناوری در فرهنگ و اجتماع هضم نمی شود بلکه به ان هجوم برده و خود را تحمیل می کند. بنابر این سنن و اداب,عقاید,       افسانه ها مقررات و مذهب برای بقای خود وارد نزاع شده و دست به مقاومت خواهند زد.

سه اختراع ساعت ,ماشین چاپ و دوربین نجومی موجب تقویت چنین فرهنگی گردید بدین معنا که ساعت به عنوان وسیله ای برای تنظیم اوقات کاری کارخانه ها و نه مشخص کردن زمان عبادت در کلیسا,صنعت چاپ که دوران نقل های شفاهی را پایان داد و اختراع دوربین نجومی که باعث شد نگرش به اسمان تفاوت کند,موجب تقویت چنین فرهنگی گردید .اواخر قرن ۱۸ میلادی و اغاز قرن ۱۹ اوج فن سالاری بود.

اسلاید ۹ :

تکنو پولی یا انحصار گری فناوری همان تکنو کرلسی غلبه یافته و بلا منازع است که در ان فناوری, حاکم تمام عیار است.

همچنین از مبانی اصلی  تکنوپولی این واقعیت است که تکنیک جای تفکر را اشغال می کند .فناوری ها به سرعت ظهور و سقوط می کنند و بشر تنها در پی تطبیق زندگی خود با  انها  و   به  کار گیری انهاست و لذا فرصت تفکر در مورد اهداف حیات را نمی یابد.

اینتر نت و فرهنگ

دسترسی سریع و ارزان به اطلاعات موجب نشر سریع اخبار , رویداد ها و ارتقای اگاهی های عمومی در جامعه می شود.از سوی دیگر امکان یادگیری در هر مکان و زمان و فارغ از محدودیت های فعلی ,اموزش همه جانبه برای کلیه اقشار جامعه را فراهم می اورد لذا فناوری اطلاعات و ارتباطات و تشکیل جامعه اطلاعاتی می تواند در توسعه فرهنگ جامعه تاثیر به سزایی داشته باشد.

اسلاید ۱۰ :

  • اینترنت به عنوان یکی از مهمترین محصولات فناوری اطلاعات و سازمانی جهانی است . محیطی است که  ارتباط و  تعامل  میلیون ها نفر از کشور ها  و فرهنگ ها ی  مختلف  را  فراهم  می اورد,رسانه ای است که تعامل فرهنگی را درسطحی وسیع میسرمی سازد.

در گسترده روابط انسانی,اینترنت ابزاری به نسبت نو پاست و ازدیدگاه روان شناختی با نگاهی موشکافانه به رویداد ها, در می یابیم که این  ابزار  تا  چه  اندازه  ممکن است بر زندگی ما اثر گذارد.پژوهش هائی که در مورد رفتار واقعی افراد در  هنگام ارتباط مستقیم شبکه ای انجام گرفته,نا منسجم و نا چیز است ,لیکن این موضوع به سرعت مورد توجه رشته های گوناگون علمی قرار گرفته است.اینترنت  زندگی انسان را متحول می کند وبر فرهنگ وی تاثیر گذار است برای فهم اینکه اینترنت تا چه حد می تواند بر فرهنگ موثر باشد باید انچه که ارائه  می کند  و  می تواند ارائه نماید را شناخت.اینترنت قطعا با  ارائه روش های  سریع  و کارای تحت  وب امکان تعامل انسان ها را  بیشتر کرده  و محدودیت های  جغرافیایی و زمانی   را

می شکند,موجب اطلاع رسانی سریع و کارا در مورد همه وقایع سنن,اداب ورسوم جهان می گردد. اموزش کلاسیک را متحول کرده واز این طریق دانش عمومی جامعه تغیر نموده ویکی از مولفه های فرهنگ متحول می شود.

تحقیقات نشان می دهد که اطلاعات در شبکه اینترنت کاربرد ها ی مختلفی را در بر می گیرد از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

اطلاعات تجاری,اطلاعات علمی,اطلاعات پزشکی _بهداشتی ,صفحات شخصی,انجمن های علمی,مباحث اجتماعی اطلاعات دولتی واطلاعات مذهبی.در این میان حجم اطلاعات تجاری بسیار زیاد وقابل توجه است.ومعمولا به هنگام جستجو دراینترنت بیش از هر چیز با اطلاعات تجار ی مواجهیم.

در این قسمت به برخی از خدمات تحت وب می پردازیم که در بستر اینترنت قابل استفاده است و می تواند بر فرهنگ نیز تاثیر گذارد.