لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مبانی کامپیوتر و برنامه سازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مبانی کامپیوتر و برنامه سازی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تمرینات و …

l3 سری تمرین برنامه نویسی هر کدام یک نمره

lپروژه پایانی ۲ نمره

lمیان ترم ۶ نمره

lپایان ترم ۱۰ نمره

lحل تمرین: بزودی مشخص می شود.

lسایت درس: www.ilam.ac.ir/staffs/mozafar/mc

اسلاید ۲ :

تعریف کامپیوتر

lیک دستگاه الکترونیکی است که حجم زیادی از داده ها را با سرعت و دقت زیاد طبق برنامه داده شده پردازش می نماید.

lنکات:

lالکترونیکی

lحجم زیاد

lسرعت و دقت

lبرنامه از پیش نوشته شده

اسلاید ۳ :

ویژگیهای کامپیوتر در مقایسه با انسان

lسرعت زیاد

lعدم خستگی از تکرار

lدقت زیاد

lقدرت ذخیره سازی خیلی بالا

lانعطاف پذیری زیاد ( عدم عادت)

اسلاید ۴ :

ویژگیهای انسان در مقایسه با کامپیوتر

lخلاقیت

lتفکر

lکشف راه حل جدید

lاراده

lانتخاب راه حل بهتر با توجه به شرایط

lدرک و احساس

اسلاید ۵ :

انواع کامپیوتر

lسوپر کامپیوترها

lمینی کامپیوترها

lمیکرو کامپیوترها

lکامپیوترهای شخصی

lایستگاههای کاری

lوسایل کامپیوتری

اسلاید ۶ :

دستگاههای جانبی

lورودی

lماوس

lکیبورد

lانواع حاقظه

lخروجی

lمونیتور

lچاپگر

lانواع حاقظه

lارتباطی

lکارت شبکه

lمودم

lانواع حافظه:

lحافظه جانبی یا دیسک سخت

lحافظه اصلی RAM

lCD و DVD

lفلاش

lفلاپی دیسک

اسلاید ۷ :

مرور سیستم دهدهی

lپایه ۱۰ است و ارقام ۰، ۱، … ۹ مي باشند.

lبرای اعداد بزرگتر از ۹، یک رقم با اهمیت تر به سمت چپ اضافه کنید. مثلا: ۱۹>9

lهر محل دارای یک وزن است:

اسلاید ۸ :

سیستم عدد نویسی دودویی

lپایه ۲ است و ارقام ۰، ۱هستند.

lبرای اعداد بزرگتر از ۱، یک رقم با اهمیت تر به سمت چپ اضافه کنید. مثلا: ۱۰>1

lهر محل دارای یک وزن است:

اسلاید ۹ :

سیستم عدد نویسی دودویی

l

lجواب: ۴۸٫۴۳۷۵

l

     در دنیای کامپیوتر:

l 210=1024 با K (کیلو) نشان داده می شود.

l 220=1048576 با M (مگا) نشان داده می شود.

l230= G (گیگا)

l 240 = T (تترا)

lچه تعداد بیت در یک حافظه ۱۶GByte وجود دارد؟

اسلاید ۱۰ :

مبناهای ۸ و ۱۶

۴مبنای ۱۶

–پایه ۱۶ است و رقمهای  ۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹از سیستم دهدیی قرض گرفته شده اند و از A, B, C, D, E, F به ترتیب برای نمایش رقمهای ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ استفاده می گردد.