لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مخدرها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مخدرها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

 – موثرترين درمان براي دردهاي متوسط وشديد 

CNS- ايجاد بي دردي در سطوح مختلف

:ضددرد-برطرف كردن درد بدون مختل كردن حس هاي ديگرanalgesic

هر نوع تركيب،ماده يا دارويي كه به گيرنده هاي اپيوئيدي متصل مي شود.:opioid 

هر دارو يا ماده اي كه از ترياك مي گيرند.:opiate

:ترياك (در ترياك ۲۰ نوع آلكالوئيد وجود دارد)opium

هر نوع تركيب يا دارويي كه خاصيت بالقوه سواستفاده واعتيادزا داشته باشد.:narcotic

اسلاید ۲ :

 

مخدرهاي داخل بدن مانند انكفالين،اندروفين و…:endogenous

.به طور طبيعي داخل بدن به شكل واسطه شيميايي عمل مي كنند

.همگي يك نوع پپتيدند كه از يك پلي پپتيد اوليه مشتق مي شوند

براساس ساختار آناتوميكي و فرمول شيميايي اثر خود را مي گذارند.

مخدرهاي خارج بدن  : exogenous

—

 

اسلاید ۳ :

 

ميو:بيش ترين خاصيت آنالجزيك دارد- روي سيستم تنفس، قلبي عروقي،گوارش وحتي حافظه دوجانبه اثرمي گذارد- اوفوريا-دپرسيون تنفسي مي دهد-ضد ادراري

كاپا:خاصيت آنالجزي يا بي دردي نخاعي- روي دستگاه گوارش،بويايي،تنفس وعمل شناختي مغز اثر مي گذارد-ايجاد ديورز-دپرسيون تنفسي نمي دهد-ديس فوريا

دلتا:در حيوانات اثر خوبي در ايجاد بي دردي دارد.

نكته:اپيوئيدها با اتصال به اين رسپتورها اثر خود را اعمال مي كنند وتحريك رسپتورها دست ما نيست وبه تنوع ژنتيكي افراد بستگي  دارد.

اسلاید ۴ :

 

براساس عملي كه انجام مي دهند:

: با اتصال به رسپتورها عمل مشابه واسطه هاي شيميايي را  agonist

دارند مثل :مورفين

: حداكثر تحريك را ندارند(تحريك نسبي ايجاد مي كنند)Patial agonist

 مثل نالوكسان : antagonist

مثل بوپري نورفين : agonist-antagonist

—

اسلاید ۵ :

 

(تمايل)كه يك مخدر به رسپتورهاي خود دارد: affinityبراساس

مخدرهاي قوي – متوسط –ضعيف

نكته: ضعيف ترين مخدر كدئين است.

طبقه بندي ديگر:

طبيعي:از طبيعت مشتق مي شود مثل “مورفين “

سنتتيك:مثل “متادون”

نيمه سنتتيك: مثل “هيدرو مورفين”

—

اسلاید ۶ :

 مكانيسم عمل:

با تحريك رسپتورهاي خود اثر مهار كنندگي دارند.

فارماكوديناميك:

بررسي ومطالعه ارتباط بين غلظت يك داروبر روي محل اثر كه بدن پاسخ فيزيولوژيك وبيولوژيك مي دهد.

متيل دي آسپارتات)N)NMDA

بعضي از مخدرها مثل متادون با اتصال به آن باعث مهار آن مي شوند.

(آنتاگونيست آن هستند)-براي درمان دردهاي مزمن موثرند.

 

آ

اسلاید ۷ :

مصرف طولاني مدت مخدرها مثل متادون ممكن است اثر بي دردي را برطرف وباعث افزايش درد درمصرف كنندگان شود.

مخدرها هم اثر مركزي وهم محيطي دارند زيرا رسپتورهاي آن علاوه بر مغز در همه جاي بدن حتي مفصل زانو وجود دارند.

:Equianalgesia

آنالجزي برابر-بي دردي معادل (آن مقدار بي دردي يكساني كه داروهاي مختلف با دزهاي مختلف ايجاد مي كنند.

متادون اثر بي دردي مساوي دارند.۱۰mg مورفين و ۱۰mg (IM(

اسلاید ۸ :

)Mood1. تغييرخلق (

 : سرخوشي،نشئگيEuphoria2.

 : احساس رضايت مندي وبزرگ منشي،لذت Rewarding3.

: آرامبخشي Tranquility4.

 : ناخوشي وبدخلقي Dysphoria5.

:احساس تنفروبيزاري كه نشان مي دهد با فرد سازگارنيست  Kavergy6. 

۷٫ضدسرفه : با مهار مركز سرفه در بصل النخاع

  1. دپرسيون تنفسي

اسلاید ۹ :

 

  1. ۹٫ حالت تهوع واستفراغ : تمام مخدرها دردرجات مختلف باعث تهوع ميشوند.

 در بصل النخاع ويا تحريكChemoreseptor trigger zoneدليل : به خاطر تحريك

ناحيه اي در گوش كه فرد در زمان راه رفتن دچار حالت تهوع ميگردد.

 :تنگي مردمك،مردمك ته سوزني يا پينگ پنگي كه به خاطر تحريك عصب miosis10.

زوج ۳ است.

: تحمل-مي تواند به صورت ذاتي يا اكتسابي باشد. Tolerance11.

مي تواند در سه نوع فارماكوديناميك، فارماكولوژيك ،آموخته ايجاد شود.

در افراد معتاد ممكن است تحمل باشد يا نباشد.

اسلاید ۱۰ :

 

۱۲٫تشنج :بعضي از مخدرها مانند متابوليك پتدين (نوروميپريدين) فعاليت هاي تشنج مانند ايجاد مي كنند بنابراين آنها را نبايد زياد زد.

 :بعضي افراد باگرفتن مخدر بدنشان سفتMuscular Rigidity13.

 مي شود كه ممكن است به خاطر اثر مركزي باشد.

بنابراين نبايد مخدرها را سريع وبا دز زياد تزريق كرد.

اين حالت بيشتر در افراد پير مشاهده مي شود كه قفسه سينه شان سفت مي شود كه دراصطلاح قفسه سينه چوبي حالت مي گويند

—