لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدارهاي منطقي تركيبي ماجولي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدارهاي منطقي تركيبي ماجولي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

طراحي مدار

qتعين تعداد  بيت هاي ورودي وخروجي مدار   Interface

q

qرسم جدولTruth Table  

q

qبدست آوردن يك تابع  براي خروجي

q

qساده سازي توابع بدست آمده (كارنو/ Q-M)

q

اسلاید ۲ :

طرحي ماجولار مدار

اگر تعداد بيت هاي ورودي وخروجي بيش از ۴ يا ۵ باشد در رسم جدول صحت با مشكل برخورد مي كنيم .(پيچيدگي حافظه)  

راهكار

q بدون رسم جدول درستي به خروجي مدار برسيم.(رهيافت ذهني)

q طراحي ماجولار مدار.(طراحي پيمانه اي) (از نظر زماني بهينه نيست)

q

q

اسلاید ۳ :

 Full Adder و Half Adder(1)

q:Full Adder يك مدار تركيبي با سه ورودي و دو خروجي است كه دو بيت داده ويك رقم نقلي را با هم جمع كرده و حاصل جمع ورقم نقلي را محاسبه مي كند.

q

q

q:Half Adder يك مدار تركيبي با دو ورودي و دو خروجي است كه دو بيت دودويي را با هم جمع كرده و حاصل جمع ورقم نقلي را محاسبه مي كند.

q

اسلاید ۴ :

 Full Adder و  Half Adder(2)

يك Full adder  را ميتوان توسط ۲ عددHull adder  طراحي كرد.

اسلاید ۵ :

ديكدر

qديكدر n به۲n يك شبكه منطقي تركيبي است با n خط ورودي و ۲nسيگنال خروجي.

 

qعنصري است كه مينترم ها را مي سازد.

اسلاید ۶ :

تابع را به چندين طريق مي توانيم پياده نماييم:

يك ديكدر (با خروجي فعال بالا) ويك گيت  ORبكار بريم.

يك ديكدر (با خروجي فعال پايين) ويك گيت AND بكار بريم.

اسلاید ۷ :

اينكدر

اينكدر يك ماجول تركيبي است كه براي هر سيگنال ورودي به دستگاه يك كد خروجي منحصر به فرد را اختصاص مي دهد.

q  اگر يك ماجول اينكدر n ورودي داشته باشد خروجي s بايد در رابطه زير صدق كند:

اسلاید ۸ :

اينكدر يك ماجول تركيبي است كه براي هر سيگنال ورودي به دستگاه يك كد خروجي منحصر به فرد را اختصاص مي دهد.

q  اگر يك ماجول اينكدر n ورودي داشته باشد خروجي s بايد در رابطه زير صدق كند:

اسلاید ۹ :

اينكدر اولويت

اينكدر اولويت اجازه مي دهد تا چندين خط ورودي فعال شوند ولي عدد دودويي خارج شده از آن انديسي است كه در خطوط ورودي بالاترين اولويت را دارد.

براي ساده كردن طراحي بالاترين اولويت به بالاترين انديس اختصاص يافته است و بالاترين اولويت بعدي به دومين انديس بالاتر و الي آخر تخصيص داده شده است.

اسلاید ۱۰ :

مالتي پلكسر(تسهيم كننده)

بطور كلي مالتي پلكسر( انتخابگر داده )  يك ماجول است كه يكي از چند خط ورودي را انتخاب و آن را روي خط خروجي ظاهر مي سازد.