لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدلي براي مديريت روابط عمومی حرفه ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدلي براي مديريت روابط عمومی حرفه ای قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nمرحله نیازسنجی، مرحله شناسایی و گردآوری اطلاعات است که از آن بعنوان اطلاع یابی یاد می شود. در این مرحله روابط عمومی بایستی به تهيه و توليد اطلاعات (اطلاع یابی) بپردازد. يعني بايستي در جهت تهيه و توليد اطلاعات كوشش و جديت كند.

 

اسلاید ۲ :

 

روابط عمومی اطلاع مدار بر سه مرحله استوار است:

nاطلاع یابی

nاطلاع شناسی

nاطلاع رسانی

اسلاید ۳ :

 

nسه وظیفه پیشین مهمترین وظیفه روابط عمومی یعنی ارتباطات را پشتیبانی می کنند به این معنا که هدف اصلی از تحقیقات ، انتشارات و تبلیغات در روابط عمومی ایجاد و حفظ و تداوم ارتباطات سازمانی است. این وظایف در قالب مجموعه ای از فعالیتهای ارتباطی (انسانی و رسانه ای) انجام می پذیرد:

n

nارتباطات انسانیHuman Communications 

nارتباطات رسانه ای Media Communications

اسلاید ۴ :

nگفتگوهای رو در رو

nجلسات پرسش و پاسخ

nمذاکرات رو در رو

nمصاحبه های استخدامی و اداری

nبرگزاری اردوهای تفریحی

nبرگزاری جشن ها

nبرگزاری نمایشگاهها

nبرگزاری سمینارهای علمی

nو …

اسلاید ۵ :

nانتشار آگهی تبلیغاتی

nانتشار خبر

nمصاحبه اختصاصی

nکنفرانس خبری

nانتشار گزارش عملکرد

nانتشار مقاله

nو …

اسلاید ۶ :

nاین مرحله از چرخه کیفیت همواره به سه علت اساسی یعنی :

nهزینه هنگفت اثربخشی

nنادر بودن متخصص اثربخشی

nو فقدان دقت کافی پروژه های اثربخشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اسلاید ۷ :

nدر اثربخشی تلاش است تا :

nشدت (تاثير گذاري عمقي يا سطحي)

nسرعت (دریافت زود، بموقع یا دیرهنگام ارسال و دريافت پيام)

nجهت ( دريافت مثبت ، منفي يا خاكستري پيام)

nو قدرت (تغيير دانش، نگرش يا مهارت) تاثیرات ارتباطی سنجیده شود.

اسلاید ۸ :

nدر این مرحله می‌خواهیم ببینیم یک روابط عمومی چقدر از نظر کیفی اثربخش بوده است (اثربخشی روابط عمومی).

nو می‌خواهیم بدانیم فعالیتهای یک روابط عمومی چقدر اثربخش بوده است و چه آثاری داشته است (اثربخشی فعالیتهای روابط عمومی).

nو آیا میلیاردها تومان هزینه پیامهای ارتباطی و تبلیغاتی و مراسم و … آیا آثار مثبت داشته است یا منفی؟

اسلاید ۹ :

n

nچرخه کیفیت معیاری مطلوب برای مدیریت هر فعالیتی است.

nکیفیت انتها ندارد لذا چرخه کیفیت همواره تکرار می شود.

nبرای مدیریت و همچنین بهبود مستمرفعالیتهای  روابط عمومی چرخه کیفیت مدلی مطلوب است.