لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدل تعالي سازي و نتايج آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدل تعالي سازي و نتايج آن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تاريخچه بيمارستان

pمركز پزشكي آموزشي و درماني امام حسين(ع) بعنوان يکي از مراکز آموزشي درماني بزرگ حاصل ادغام سه مرکز درماني جرجاني ، هشتم شهريور و شهيد سهامي (مرکز روانپزشکي) مي باشد اين مرکز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي مي باشد كه در اوايل سال ۱۳۶۴ راه اندازي شده است . در زمان هشت سال دفاع مقدس خدمات مطلوبي به مجروحين جنگ تحميلي ارائه نمود

p در حال حاضر اين مرکز داراي بخشهاي داخلي ،جراحي عمومي، جراحي مغزو اعصاب، قلب و عروق، گوارش، زنان و زايمان، اطفال ، چشم پزشکي ،ارتوپدي ،راديوتراپي ،نورولوژي، روانپزشکي ، عفوني،نوزادان، دياليز،آي سي يو،سي سي يو، آنژيوگرافي ، بخش جراحي قلب ، ونيز بخش هاي پاراکلينيکي نيز مي باشد .

اسلاید ۲ :

اهداف انتخاب شده در شوراي راهبري بيمارستان جهت رشد و بهبود

vافزايش کمي وکيفيت خدمات

vافزايش رضايت بيماران

vافزايش رضايت کارکنان

vافزايش دسترسي جامعه

vافزايش اثربخشي فعاليتها

v افزايش کارآيي کارکنان

vمديريت بهينه فرآيندها

p

اسلاید ۳ :

دلايل انتخاب مدل EFQM

pرشد و ارتقاي سطح يك سازمان در تمامي ابعاد

p كسب رضايتمندي كليه ذينفعان

p ايجاد تعادل بين خواسته‌ها و انتظارات كليه ذينفعان

p تضمين موفقيت سازمان در بلند مدت و کوتاه مدت

p مدل متوازن است وتوازن بين دوجزء توانمند ساز ونتايج در امتيازدهي رعايت شده است

اسلاید ۴ :

کارگروهها

pکارگروه رهبري و خط مشي و استراتژي (۱و۲)

pکارگروه منابع انساني (۳و۷)

pکارگروه فرآيندها و مشتريان (۵و۶)

pکارگروه شراکتها و منابع (۴و۸)

p کارگروه نتايج کليدي عملکرد(۹)

اسلاید ۵ :

برگزاري کارگاه آموزشي اظهارنامه نويسي

pاين کارگاه با شرکت ۲۵ نفر از کارکنان طي يک روز در تاريخ ۲۰/۶/۸۶ در سالن کنفرانس بيمارستان برگزار گرديد .دراين کارگاه که بصورت تئوري و عملي برگزار شدوهمکاران با مراحل انجام کار و نحوه نگارش اظهارنامه آشنا شدند .

اسلاید ۶ :

تدوين اظهارنامه

pبا مشارکت مديران ،سرپرستان وتعدادي از کارشناسان ارشد بيمارستان اظهارنامه نامه بيمارستان در ۱۵ صفحه تدوين شد .

اسلاید ۷ :

رويکردهاي انجام شده در خصوص معيارهاي توانمندساز 

pتشکيل هيئت امنا در بيمارستان بمنظور راهبري و تصميگيري هاي کلان

pتشکيل شوراي اجرايي بيمارستان در جهت تصميم گيري هاي مهم اجرايي.

pتدوين ماموريت ،چشم اندازوارزش هاي کاري بيمارستان

pبرگزاري جلسات مستمرعمومي و خصوصي باپزشکان و کارکنان درخصوص مسائل و مشکلات.

pبرگزاري کميته هاي ۲۰گانه بيمارستان بمنظور ارتقاي کيفيت خدمات بيمارستاني با حضور رهبران بيمارستان

pبهبود ساختار سازماني بيمارستان و ايجاد معاونت درمان ،دفتر تحقيق و توسعه ، دفتر پژوهش

pبرگزاري کميته نظارت و ارزشيابي دروني بيمارستان با حضور معاونين و مديران

اسلاید ۸ :

رويکردهاي انجام شده در خصوص معيارهاي توانمندساز 

pاجراي استراتژي هاي ۶گانه :
– مديريت عملکرد کارکنان
– بودجه ريزي عملياتي
– کاهش تصدي گري
– فنآوري اطلاعات (HIS)
– مديريت نگهداشت
– نظام جامع مديريت

pتشکيل کميته راهبردي بيمارستان

pتوسعه بخش هاي مراقبت ويژه بمنظور افزايش دسترسي جامعه

اسلاید ۹ :

رويکردهاي انجام شده در خصوص معيارهاي توانمندساز 

pتوانمند سازي کارکنان از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي ، کارگاهها و سمينارهاي آموزشي

pشناسايي مهارت هاي مرتبط و غير مرتبط با شغل کارکنان.

pراه اندازي نظام پيشنهادات کارکنان

pبرگزاري مراسم پاسداشت بمناسبت هاي روز زن،روز پرستار،روز پزشک ،روزکارگر و …

pتوجه به نيازهاي رفاهي ومعيشتي کارکنان از جمله تأسيس صندوق همياري ،بهبود وضعيت مهدکودک ،استخر ، برگزاري اردوهاي زيارتي وسياحتي و سرويس اياب و ذهاب کارکنان .

pتوجه به حفظ کارکنان در ارتباط با مخاطرات  شغلي

p

اسلاید ۱۰ :

رويکردهاي انجام شده در خصوص معيارهاي توانمندساز 

pراه اندازي دستگاه شتابدهنده خطي بمنظور ارائه خدمات نوين وباکيفيت مناسب جهت بيماران سرطاني

pاستقرار سيستم HIS بمنظور افزايش سرعت پذيرش ، کاهش اتلاف وقت بيماران ،صرفه جويي در هزينه ها ، تقويت نظارت مديران وافزايش رضايتمندي بيماران

pبرون سپاري داروخانه(تهيه دارو،لوازم اتاق عمل) ، آزمايشگاه ، پزشکي هسته اي و راديولوژي.

p واگذاري خدمات پشتيباني به شرکتهاي خدماتي واجد الشرايط.

pباز سازي سيستم سرمايش بيمارستان در راستاي بهينه کردن مصرف سوخت طبق استانداردهاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور.

p