لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مديريت تحول توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مديريت تحول قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

üانتقاد وارده به اين روند:

   اين روند تنها به تعديل روشهاي متداول و اينكه بايد به خشنودي كاركنان نيز توجه شود،بسنده نمود و از شناخت عامل انساني بعنوان يك زير سيستم مستقل سازمان عاجز ماند.

اسلاید ۲ :

 

روند دوگانه علم مديريت/نظريه تصميم گيري و جنبش انسان گرائي

ü اساس اين روند:

 كاربرد الگوهاي كمي و مدلسازي هاي رياضي يعني كمي كردن متغيرهاي مديريت و بهينه سازي فرآيندهاي تصميم گيري. 

اسلاید ۳ :

 

نظريه عمومي سيستمها و روند سيستم در مديريت

üسيستمهاي بيولوژيك:

   در مقايسه با سيستهمهاي ماشيني از بافت پيشرفته تري برخوردارند و ويژگي اصلي آنها تواناوي تغيير،هر چند در سطح محدود و واكنش نسبت به شرايط محيطي است.

اسلاید ۴ :

ü سيستمهاي اجتماعي:

Ø اين سيستم يك گام جلوتر از دو سيستم ديگر است.

Øبرجسته ترين ويژگي اين سيستمها،هدف دار بودن زير سيستمهاست.

Øبارزترين اين زير سيستمها،زير سيستم انساني است.

Øپيچيده ترين سيستم است.

اسلاید ۵ :

Øبه تعبير ”اي كاف“مديريت سنتي بويژه نظام ديوانسالاري بر پايه الگوي ماشيني است.

Øروند روابط انساني به الگوي بيولوژيك نزديكتر شد.

n

اسلاید ۶ :

üمفهوم سيستم:

   يك كل تشكيل شده از يك دسته عوامل و اجزا كه زير سيستم خوانده مي شوند و بر اساس يك طرح طبيعي و يا ايجاد شده(مصنوعي)،هم از نظر ساختاري و هم از نظر عملياتي براي دستيابي به هدفهاي كل سيستم با هم وابسته و در مراوده دائم هستند.

اسلاید ۷ :

üزير سيستمهاSubsystems:

  اجزاي تشكيل دهندۀ هر سيستم را زير سيستمها تشكيل مي دهند.

üهدف گرائيPurpose Fulness:

   هر سيستمي با استفاده از انرژي و منابعي كه از محيط مي گيرد و آن را به شكل برون داد نهائي دگرگون مي سازد،به هدفهاي خود مي رسد.

اسلاید ۸ :

üزوال گرائي Entropy:

   هر سيستم باز چنانچه به حال خود رها شود،بتدريج(و بعضاً نيز باشتاب)به سمت اختلال ساختاري و در نهايت زوال كامل پيش مي رود.

اسلاید ۹ :

üبازيافت Feed Back:

   هر سيستم اجتماعي براي نگهداري و تعديل توازن خود نياز به گرفتن اطلاعات از محيط و از نتيجه عمليات خود دارد.

n

اسلاید ۱۰ :

(۱لزوم و ريشه هر نوع تغيير و دگرگوني در سازمانهاي امروزي از محيط بيروني سازمان ناشي مي شود.

(۲كارآمدي هر سازمان و ادامۀ زندگي آن بستگي به دستيابي و نگهداري“بهينه سازي“كل سيستم دارد.