لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مديريت تحول توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مديريت تحول قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مديريت تحول

nنام درس: مديريت تحول؛

nتعداد واحد درسي: ۳ واحد؛

nنام منبع درسي: ۱- مديريت تحول ۲-بهبود و بازسازي سازمان؛

nمؤلف: ۱-اصغر زمرديان؛ ۲-زهرا برومند؛

nتهيه كنندۀ اسلايد: دكتر رسولي؛

 

اسلاید ۲ :

 

فصل اول:زمينه هاي دانش و محيط مديريت تحول

بخش ۱:تحول نظريه هاي مديريت و ”پارادايم“ در حال تكوين

بخش ۲:سرشت پوياي محيط امروزي سازمانها

فصل دوم:زمينه هاي بنيادين مديريت تحول

بخش ۳:ساختار گروهي:گرايش نوين مديريت

بخش ۴:فرهنگ سازماني،بستر تحول

فصل سوم:استراتژيهاي تغيير و تحول سازمان

بخش ۵:استراتژيهاي تحول،سطح خرد

بخش ۶:استراتژيهاي تحول،سطح كلان

بخش ۷:استراتژيهاي تحول:سطح كلان روندهاي نوين و در حال تكوين

فصل چهارم:رهبري تحول و سازمانهاي يادگيرنده

بخش ۸:رهبري تحول

بخش ۹:سازمانهاي يادگيرنده(راه آينده)

اسلاید ۳ :

مديريت علمي/سنتي:نخستين روند مديريت متداول

üپژوهشهاي انجام شده بوسيله التون مايو در كارخانه وسترن الكتريك كه به مطالعات هاثورن معروف است،نخستين سنگ بناي دومين روند مديريت متداول يعني ”روابط انساني“ را پي ريخت.

 

اسلاید ۴ :

روند روابط انساني:آغازگر جنبش انسان گرايان

اسلاید ۵ :

üنتيجه اين روند:

    بهره وري و بازدهي بيشتر به بهبود روابط كار و دادن فرصت به كاركنان براي روابط دلپذيراجتماعي و شيوه هاي مطلوب  سرپرستي بستگي پيدا مي كند.

اسلاید ۶ :

روند روابط انساني:آغازگر جنبش انسان گرايان

üانتقاد وارده به اين روند:

   اين روند تنها به تعديل روشهاي متداول و اينكه بايد به خشنودي كاركنان نيز توجه شود،بسنده نمود و از شناخت عامل انساني بعنوان يك زير سيستم مستقل سازمان عاجز ماند.

اسلاید ۷ :

روند دوگانه علم مديريت/نظريه تصميم گيري و جنبش انسان گرائي

ü اساس اين روند:

 كاربرد الگوهاي كمي و مدلسازي هاي رياضي يعني كمي كردن متغيرهاي مديريت و بهينه سازي فرآيندهاي تصميم گيري. 

اسلاید ۸ :

نظريه عمومي سيستمها و روند سيستم در مديريت

ü سيستمهاي اجتماعي:

Ø اين سيستم يك گام جلوتر از دو سيستم ديگر است.

Øبرجسته ترين ويژگي اين سيستمها،هدف دار بودن زير سيستمهاست.

Øبارزترين اين زير سيستمها،زير سيستم انساني است.

Øپيچيده ترين سيستم است.

اسلاید ۹ :

نظريه عمومي سيستمها و روند سيستم در مديريت

Øبه تعبير ”اي كاف“مديريت سنتي بويژه نظام ديوانسالاري بر پايه الگوي ماشيني است.

Øروند روابط انساني به الگوي بيولوژيك نزديكتر شد.

n

اسلاید ۱۰ :

ويژگي و كاربرد نظريه سيستمها در مديريت

üمفهوم سيستم:

   يك كل تشكيل شده از يك دسته عوامل و اجزا كه زير سيستم خوانده مي شوند و بر اساس يك طرح طبيعي و يا ايجاد شده(مصنوعي)،هم از نظر ساختاري و هم از نظر عملياتي براي دستيابي به هدفهاي كل سيستم با هم وابسته و در مراوده دائم هستند.