لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مديريت مالي ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مديريت مالي ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اهداف رفتاري کل درس:

دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها:

۱ – مديريت مالي را تعريف نمايد.

۲ – اهداف مديريت مالي را برشمارد.

۳ – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زماني پول را بداند.

۴ – نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند.

۵ –  مفهوم و نحوه محاسبه هزينه سرمايه را بداند.

۶ –  مفاهيم و روشهاي بودجه بندي سرمايه اي را بداند.

۷ –  ارتباط تصميمهاي مالي و ساختار سرمايه را بداند.

۸ –  نحوه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي را بداند.

۹ –  تکنيکهاي مربوط به تجزيه و تحليل نقطه سربسر و اندازه گيري اهرمهاي مالي و عملياتي را بداند.

اسلاید ۲ :

اهداف رفتاري:

دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها بتواند:

۱ – مديريت مالي را تعريف کند.

۲ – هدف اصلي واحدهاي تجاري را بداند.

۳ – وظايف مديران مالي را بداند.

۴ – اهداف مديريت مالي را بداند.

اسلاید ۳ :

هدف مديريت مالي:

   هدف اصلي مديريت مالي، بکارگيري مهارتهائي است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي، كه همانا حداكثر كردن ثروت صاحبان بنگاه است، محقق گردد.

اسلاید ۴ :

هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي:

  • برخي افراد هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي را حداکثر کردن سود مي دانند. اما اين ديدگاه به دلايل زير اشكال دارد:
  • كلمه سود داراي تعاريف مختلفي است.
  • سودي كه در حسابداري تعريف مي شود، ارزش زماني پول را در نظر نمي گيرد.
  • كيفيت فعاليت را در نظر نمي گيرد و همچنين ساير اهداف واحدهاي تجاري از جمله اهداف اجتماعي را در بر نمي گيرد.

اسلاید ۵ :

    هدف اصلي يك واحد تجاري را مي توان حد اكثر كردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. اين هدف را مي توان به شکل حداکثر کردن ثروت بيان نمود. با اين ديدگاه، بجاي تمرکز مستقيم بر روي سود، ارزش جاري بنگاه مورد تاکيد قرار مي گيرد. طبيعتا بين ارزش فعلي بنگاه و ارزش آن در بلند مدت ارتباط وجود دارد. اگر پيش بيني شود که ارزش آينده بنگاه بالاست، ارزش جاري آن نيز بالا خواهد بود زيرا در مديريت مالي ارزش هر دارائي سرمايه اي برابر ارزش فعلي وجوهي است كه آن دارائي نصيب صاحبش خواهد كرد.

اسلاید ۶ :

بنا براين هدف اصلي مديريت مالي حداکثر کردن ثروت صاحبان سهام است.

اسلاید ۷ :

وظايف مدير مالي:

  • مديران مالي در راستاي هدف اصلي مديريت مالي، آن هدف را به هدفهاي آني تر و سهل الوصول تر ترجمه مي كنند. بر اين اساس وظايف مديران مالي از دو ديدگاه قابل بررسي است:
  • الف) وظايف مدير مالي از ديدگاه نقدينگي و سود آوري:
  • ب) وظايف مدير مالي از ديدگاه آنچه که بايد اداره گردد.

اسلاید ۸ :

  • وظايف مدير مالي از بعد نقدينگي شامل موارد زير است:

۱ – پيش بيني جريان نقدي

۲- تامين منابع مالي

۳- اداره جريان منابع مالي داخلي.

  • وظايف مدير مالي از بعد سودآوري شامل موارد زير است:

۱- کنترل هزينه

۲- قيمت گذاري

۳- پيش بيني سود

۴- اندازه گيري بازده مورد نظر.

اسلاید ۹ :

وظايف مدير مالي از ديدگاه آنچه که بايد اداره گردد شامل موارد زير است:

۱ ـ مديريت دارائيها

۲ ـ مديريت منابع مالي

اسلاید ۱۰ :

   به طور کلي، مدير مالي اولا به عنوان يكي از تصميم گيرندگان واحدهاي اقتصادي در گروه مديران شركت براي حداكثر ساختن سود مشاركت دارد و ثانيا به عنوان كارشناس مسائل مالي مديريت مالي واحد تجاري را بعهده مي گيرد.