لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مديريت مالي ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مديريت مالي ۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

   سه جنبه هريك از دارايي ها :

 ۱- ويژگيهاي اصلي دارايي مورد نظر و چگونگي كاربرد آن در شركت

 ۲- هزينه و فايده سرمايه گذاري در دارايي ها

 ۳- مخاطره سرمايه گذاري در دارايي ها

اسلاید ۲ :

   اصول سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري   ۱-۲

  ۱- اگر چه مقدار سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري روزانه متغيير است به منظور تجزيه و تحليل دارايي جاري متوسط ميزان سرمايه گذاري در دوره  زماني خاص مورد استفاده قرار دارد .

 ۲- ميزان سرمايه گذاري و همچنين نوع دارايي جاري مورد نظر ، متغير هاي تصميم گيري مهمي هستند .

 ۳- تصميم در مورد سرمايه گذاري در يك نوع دارايي جاري معمولاٌ از تصميم در مورد سرمايه گذاري در نوع ديگري ازدارايي جاري مستقل نيست .

اسلاید ۳ :

   ۱-۲-۱ موجوديها :

  مسئله مالي اصلي، تعيين سطح مناسب سرمايه گذاري در موجوديها و تصميم گيري در اين مورد است كه در هر دوره چه مقدار موجودي بايد نگهداري شود .ابتدا انواع موجودي را بررسي مي كنيم .

اسلاید ۴ :

   انواع موجوديها :

  مواد خام : كالاهاي خريداري شده براي ساخت محصول هستند .

  كار در جريان ساخت : كالاهايي هستند كه در فرايند توليد كامل نشده اند .

كالاهاي ساخته شده : كالاهايي هستند كه آماده براي فروش اند .

اسلاید ۵ :

۱-۲-۳ تصميم اصلي در مورد موجوديها :

موجوديها داراي دو ويژگي مشترك هستند :

(۱بدست آوردن موجودي مستلزم هزينه است .

نگهداري موجودي داراي هزينه است .

نرخ كاهش موجوديها بر اثر استفاده را نرخ استفاده مي خوانيم .

اسلاید ۶ :

 

  متوسط سرمايه گذاري  در اين قلم كالا مقدار وجه نقد مورد نياز براي خريد هر واحد (c) ضربدر متوسط مقدار موجودي در هر زمان مي باشد :

شكل (۱-۱)(مقدار موجودي در طي زمان با فرض ثابت بودن نرخ استفاده )

= متوسط سرمايه گذاري

اسلاید ۷ :

   هزينه ها :

 ۱- هزينه خريد كالا و تخفيف مقداري :

هزينه خريد ، پرداخت نقدي هر دوره براي بدست آوردن موجودي است .

C . S                       = هزينه خريد

(۱-۲)

هزينه خريد بدون توجه به تصميم گيري در مورد موجودي ، مقدار ثابتي است و هنگام اخذ تصميم مي توان آنرا ناديده گرفت .  

اسلاید ۸ :

هزينه نگهداري :

  اين هزينه ، هزينه نگاهداري موجودي ها در انبار است .معمولاٌ هزينه هاي نگاهداري بر حسب درصد متوسط سرمايه گذاري در موجودي ها محاسبه مي شوند .

متوسط سرمايه گذاري در موجودي * نرخ هزينه گذاري= هزينه نگاهداري

 (۱-۵)                                               =       h =

اسلاید ۹ :

   هزينه سرمايه :

حداقل بازده پولي ساليانه مورد انتظار پولي است كه صرف نگاهداري موجودي ها شده است . نرخ تنزيل K در مورد سرمايه گذاري موجوديها بكار گرفته مي شود ممكن است بر حسب مخاطره هرنوع سرمايه گذاري متفاوت باشد .

متوسط سرمايه گذاري در موجوديها * نرخ تنزيل = هزينه سرمايه

        (۱-۶)                                  =         k =

اسلاید ۱۰ :

هزينه كل

  حال مي توانيم هزينه كل موجوديها را با جمع كردن هزينه هاي مختلف با توجه به معادله هزينه كل به شكل زير بنويسيم :

هزينه سرمايه + (هزينه نگاهداري + هزينه سفارش+هزينه خريد )*( نرخ ماليات -۱) = هزينه كل

( ۱-۷)

        +        ) +                            = (۱-t)(cs+