لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مديريت پروژه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مديريت پروژه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مروري بر مفاهيم / تعريف پروژه

پروژه تلاشي است که در آن منابع انساني، ماشين آلات، مواد و پول به روشي بديع سازماندهي مي‌شوند تا مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي منحصر به فرد براي ايجاد تغييراتي سودآور با اهداف معين کمي ‌و کيفي – ضمن لحاظ کردن محدوديت در زمان و هزينه –  به انجام رسد.

تعريف استاندارد:

تلاشي است موقتي براي ايجاد محصول يا خدمتي منحصر به فرد. موقت به اين معنا که هر پروژه داراي انتها بوده و منحصر به فرد به اين معنا که محصول يا خدمتي متمايز از تمام محصولات و يا خدمات مشابه خواهد بود.

اسلاید ۲ :

مروري بر مفاهيم / نمونه‌هايي از پروژه‌ها

¨توسعه يك محصول يا خدمت جديد

¨اثربخش نمودن ساختارسازماني، نيروي انساني و شيوه كار سازمان

¨طراحي يك وسيله حمل و نقل جديد

¨ايجاد يا توسعه يك سيستم اطلاعاتي جديد

¨ساخت يك ساختمان يا يك تجهيز

¨انجام يك مبارزه انتخاباتي براي يك گروه سياسي

¨اجراي يك سياست تجاري جديد

اسلاید ۳ :

مروري بر مفاهيم / برنامه چيست؟

¨برنامه مجموعه‌اي است از پروژه‌ها كه هماهنگ با يكديگر مديريت مي‌شوند تا منافعي را بدست آورند كه با مديريت مستقل آنها قابل دستيابي نمي‌باشند.

¨

¨برنامه متشکل از پروژه‌هاي مستقل ولي مکمل است.

اسلاید ۴ :

مروري بر مفاهيم / سبد پروژه‌ها چيست؟

¨سبد پروژه (Portfolio) به مجموعه اي از پروژه‌ها در يک واحد اقتصادي که تحت اهداف و استراتژي يکسان و منابع مشترک در حال ادامه فعاليت هستند گفته مي‌شود.

¨

¨برنامه (Program)، مجموعه‌اي از پروژه‌هاي به هم مرتبط که جهت دستيابي به منافع به صورت گروهي مديريت مي‌شوند.

¨

¨طرح ها و پروژه‌ها در يک سبد پروژه لزوما با هم مرتبط نيستند.

اسلاید ۵ :

مروري بر مفاهيم / چرا مديريت سبد پروژه‌ها؟

¨ماکزيمم کردن ارزش سبد از طريق بررسي دقيق طرح‌ها و پروژه‌هاي کانديدا براي ورود به سبد و حذف پروژه هايي که اهداف استراتژيک سازمان را تامين نمي‌کنند.

¨

¨ايجاد تعادل در Portfolio از طريق افزايش و کاهش سرمايه جهت استفاده صحيح از منابع

¨

¨مديريت سبد Portfolio))، مديريت متمرکز مجموعه پروژه‌هاي سازمان که از طريق شناسايي، اولويت بندي، انتخاب، مديريت و کنترل پروژه‌ها اعمال مي‌شود تا اهداف استراتژيک کسب و کار برآورده گردد.

اسلاید ۶ :

¨زيرپروژه‌ها اِفرازهاي قابل مديريت از يك پروژه هستند.

¨

¨معمولا زير پروژه‌ها از طريق واحدهاي خارج از سازمان پروژه انجام مي‌شوند.

اسلاید ۷ :

مروري بر مفاهيم / ذينفعان پروژه

¨ذينفعان پروژه، افراد حقيقي و حقوقي هستند كه در پروژه حضور دارند و يا اينكه علايق (منافع) آنها ممكن است در نتايج اجرايي پروژه يا تكميل موفقيت آميز آن تاثير گذارد. ذينفعان درجه تاثيرگذاري متفاوتي دارند.

¨مهمترين ذينفعان پروژه عبارتند از:

-پيشنهاددهنده پروژه

-مالک

-مديريت ارشد

-شخصيتهاي صاحب نفوذ در سازمان

-مديران عملياتي

-کارشناسان مرتبط با موضوع

-تيم پروژه

-مشتريان و بهره برداران

-تامين کنندگان و پيمانکاران

-سازمان هاي حامي ‌و پشتيبان

-قوانين و مقررات ملي و بين المللي

-سازمانهاي دولتي مرتبط با موضوع

-اتحاديه‌ها، اصناف و نهادها

-گروه‌ها و جناحهاي سياسي

-صاحبان رسانه

اسلاید ۸ :

مروري بر مفاهيم / تعريف مديريت پروژه

تعاريف کلاسيک:

¨برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل منابع در يك بازه زماني مشخص براي نيل به اهداف از پيش تعيين شده.

¨

¨فرايند يکپارچه سازي هر چه لازم است انجام شود تا پروژه براي تحقق اهداف خود در مسير چرخه عمر خود به پيش رود.

تعريف استاندارد:

¨كاربرد دانش، مهارتها، ابزارها و تكنيكها در اجراي فعاليت‌هاي پروژه براي تحقق نيازها وانتظارات ذينفعان آن پروژه.

اسلاید ۹ :

مديريت محدوده

¨شامل فرايندهاي لازم براي حصول اطمينان از اين است که پروژه فقط و فقط در بردارنده مجموعه فعاليت‌هاي لازم براي تکميل و تحقق اهداف ذينفعان است.

مديريت زمان

¨شامل فرايندهاي لازم براي حصول اطمينان از انجام و اتمام به موقع پروژه است.

مديريت هزينه

¨شامل فرايندهاي لازم براي حصول اطمينان از اين است که پروژه در چارچوب بودجه مصوب خود به اتمام مي‌رسد.

اسلاید ۱۰ :

مديريت كيفيت

¨شامل فرايندهاي لازم براي حصول اطمينان از اين است که پروژه در چارچوب نيازهايي که بدان منظور تعريف شده اجرا گردد.

مديريت يكپارچگي

¨شامل فرايندهاي لازم براي يکپارچه سازي سه فرايند اصلي مديريت پروژه يعني برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل است.

مديريت منابع انساني

¨شامل فرايندهاي لازم براي هرچه اثر بخش تر نمودن مشارکت نيروي انساني در پروژه است.