لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدفهای رفتاری

nانتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل بتوانید :

.۱ارائه تعریف جامعی از مدیریت کنید.

.۲ارائه تعاریف مختلف از مدیریت کنید.

.۳وظایف مدیران ورزشی را تعریف کنید.

.۴جنبه‌های مدیریت عمومی اجرای مسابقات را توضیح دهید.

اسلاید ۲ :

.۵دستورالعمل اجرایی مسابقات را تعریف کنید.

.۶دستورالعمل داوری مسابقات را تعریف کنید.

.۷دستورالعمل انضباطی مسابقات را تعریف کنید.

.۸اهداف کلی مسابقات داخلی و خارجی را توضیح دهید.

.۹کلیات مدیریت اجرایی سمینارها و جلسات ورزشی را بیان کنید.

 

اسلاید ۳ :

مدیریت

*مدیریت یعنی هنر انجام کارها توسط دیگران (ماری پارکر مالت، ۱۹۲۴)

*مدیریت عبارتست از استفاده مؤثر از منابع محدود در جهت رسیدن به هدفهای مطلوب

*مدیریت یعنی اتخاذ تصمیم مناسب برای پیشبرد امور (جی. فورستر، ۱۹۶۲)

اسلاید ۴ :

*مدیریت یعنی کنترل عناصر مسئول و زیردست (آرتانن بوم، ۱۹۶۱)

*مدیریت هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت رسیدن به هدفهای سازمان است (برونرویک و گاست، ۱۹۷۴).

 

اسلاید ۵ :


مدیریت ورزشی

*مدیریت ورزشی عبارتست از فرایند تأمین و به کارگیری مؤثر نیروی انسانی ماهر و کارآمد و ابزار لازم جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل به منظور دستیابی به اهداف تربیت بدنی و ورزش با توجه به نظام ارزشی.

اسلاید ۶ :

*مدیریت ورزشی علم و هنر بکارگیری امکانات و منابع انسانی، مادی و مالی در جهت اجرای مقاصد تربیت بدنی و ورزش است.

 

اسلاید ۷ :

وظایف مدیران تربیت بدنی و ورزش

۱- برنامه‌ریزی

   مدیر تربیت بدنی و ورزش نیز همانند سایر مدیران باید امور سازمانی خود را جهت اجرا برنامه‌ریزی کند و بدین وسیله نقش‌ عملیاتی را که با اجرای آن هدفهای سازمان در آینده برآورد می‌شود، ترسیم نماید.

اسلاید ۸ :

۲– سازماندهی

   سازماندهی تقسیم کارهای ضروری بین واحدها و تعیین وظایف مشخص افراد برای تحقق هدفهای معین و نیز ایجاد هماهنگی لازم برای اطمینان از هماهنگی واحدها و مشاغل است.

اسلاید ۹ :

   به عبارت دیگر،

   تقسیم کار افراد و تعیین وظایف آنان در یک تشکیلات، سازماندهی نامیده می‌شود.

 

اسلاید ۱۰ :

*نکات اساسی که در سازماندهی باید مورد توجه قرار گیرد:

   الف – پرهزینه نباشد.

   ب – شرح وظایف افراد واضح و مشخص باشد.