لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعریف

با سه کلمه زیر سر و کار داریم : TQM در تجزیه لغت

فراگیر: نشان دهنده همه گیر بودن آن است             

کیفیت: درجه تطابق کالای تولید شده یا خدمت ارایه شده با نیاز مشتری بیان می کند                               

مدیریت: فن –هنر- یا روش اداره کردن –کنترل کردن و…

است .                                                         

اسلاید ۲ :

هدف

lفراهم آوردن محصول با کیفیت برای مشتریان است که انجام این کار افزایش بهره وری و کاهش هزینه را در بر دارد

lبا کیفیت بالاتر محصول و قیمت کمتر آن موقعیت رقابتی در بازار بهبود می یابد

اسلاید ۳ :

تاریخچه

lدر سال ۱۹۲۴ شوهارت از شرکت آزمایشگاههای تلفن بل یک نمودارآماری برای کیفیت متغیرها ی محصولات ارایه شد. از این نمودار به عنوان نقطه شروعی برای کنترل SQC کیفیت آماری

نام برده میشود . در سال ۱۹۵۰ ادوارد دمینگ چند دوره سمینار در مورد روشهای آماری برای مهندسان زاپنی ارایه داد. زاپنی ها با استفاده از این مفاهیم استانداردهایی را برای کیفیت وضع کردند به هر حال رنسانس کیفیت  در مورد محصولات آمریکایی در حال  منتشر شدTQM اجرا بود در میانه دهه ۱۹۸۰ مفهوم

اسلاید ۴ :

اصول هشت گانه مديريت كيفيت

اصل ۱- تمركز بر مشتري

اصل ۲- رهبري

اصل ۳- مشاركت كاركنان

اصل ۴- رويكرد فرايندگرا

اصل ۵- رويكرد سيستمي

اصل ۶- بهبود مستمر

اصل ۷- تصميم گيري بر مبناي اطلاعات واقعي

   اصل ۸–  روابط با تامين كنندگان براساس منافع دوجانبه

l

اسلاید ۵ :

۱- رهبری

lنقش مدیر ارشد                                    

lکیفیت امری همگانی است و برای اجرای آن همگان مسوول هستند به ویزه مدیر ارشد ومدیر ارشد اجرایی

lشورای کیفیت                                        

lبرای اینکه بتوان کیفیت را به صورت فرهنگ در آوردنیاز به انجمنی داریم که رهبری وهدایت رابر عهده گیردشورای کیفیت به منزله موتور محرک  خواهد بود

اسلاید ۶ :

بیانیه های کیفیت

lبیانیه بینش سازمان                                    

lمنظور آن است که در طول ۵ یا ۱۰ سال آینده می خواهیم سازمان چگونه به نظر آید

lبیانیه ماموریت سازمان                                

lما که هستیم؟ مشتریان ما که هستند؟ ماچه کاری انجام میدهیم؟                                                 

اسلاید ۷ :

۲- تمرکز بر مشتری

lدرک مشتریان از مفهوم کیفیت

lجامعه کنترل کیفیت آمریکا بر روی مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر مشتریان در انتخاب کالا تحقیق کرده وآن را بدست آورده است:

۱-عملکرد کالا                                                    ۲- ویژ گیهای کالا                                              

۳-خدمات مربوط به کالا

۴-ضمانت کالا

۵-قیمت کالا

۶-اعتبار موسسه تولید کننده کالاا

اسلاید ۸ :

عملکرد کالا

lدر دسترس بودن کالا

lقابلیت اطمینان کالا

lقابلیت نگهداری کالا

l

l

اسلاید ۹ :

وی ژگیهای کالا

lبه طور معمول خصوصیات یک کالا و یا خدمات به ساختار و فن آوری و یا به مسایل اخلاقی و روانشناختی آن بر میگردد

اسلاید ۱۰ :

خدمات مربوط به کالا

lتاکید هر چه بیشتر بر خدمت دهی به مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که می تواند جایگاه سازمان را در نگاه مشتری بهبود بخشد