لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت Quallity Managment توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت Quallity Managment قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

دوران سنگی

تولید : وجود ندارد

ارتباط : خانوادگي

خلاقيت : وجود ندارد

نوآوري : وجود ندارد

کشف : بسيار ابتدایی

مبادله کالا : وجود ندارد

اسلاید ۲ :

دوران سنتي

: تولید کشاورزي ودامداري (سنتي )

ارتباط  : خانوادگي

خلاقيت : درحد کم

نوآوري : در حد کم

کشف    : رابط علي ومعلولي ابتداي

مبادله کالا : وجود ندارد

اسلاید ۳ :

دوران حرفه اي

تولید     : حرفه اي تقسيم کار

ارتباط   : خانوادگي

خلاقيت  : ابزار توليد

نوآوري : ابزار توليد

کشف    : گسترش نسبت هب دوران قبلي

اسلاید ۴ :

دوران انقلاب صنعتي

توليد : صنعتي مکانيزاسيون

ارتباط : سازماني

خلاقيت : ماشين بخار

نوآوري : وسايل ارتباطي وتوليدي

کشف : گسترش بافت

اسلاید ۵ :

دوران يکپارچگي

توليد : CIM

ارتباط : اينترنت

خلاقيت : شبکه جهاني اينترنت

نوآوري : انجام خدمات اينترنتي

کشف : گسترش بافت

اسلاید ۶ :

تغييرات نظام يافته در طول تاریخ

۱- تغيير تکنولوژي

۲- سطح مهارت نيروي انساني

۳- مديريت

۴- رقابت

۵- سازمانها

۶- نوآوری و خلاقیت

اسلاید ۷ :

تغييرات نظام يافته در طول تاریخ

۷- سلیقه مصرف کنندگان

۸- سیکل عمر محصول

۹- سرعت اطلاعات و ارتباطات

۱۰- امکان صادرات و واردات

۱۱-روابط اجتماعی و سازمانی

 

اسلاید ۸ :

سير مراحل مديريت کيفيت

  ۱۸۰۰              عصر کيفيت کارگري

  ۱۹۱۸              عصر کيفيت سرپرستي

  ۱۹۳۷              عصر کيفيت بازرسي

  ۱۹۶۰              عصر کيفيت  آماري

  ۱۹۸۰              عصر کيفيت  جامع

اسلاید ۹ :

انديشمندان مديريت کيفيت

ادوارد دمينگ

ژوزف جوران

فليپ کراس بي

بيل کانوي

l

آرماند فيگنبام

کااوراايشي کاوا

کن ايچي تاکوچي

واترمازينگ

اسلاید ۱۰ :

ارائه ۱۴ اصل براي استقرار سيستم مديريت کيفيت

l1- ايجاد و انتشار اهداف و مقاصد براي سازمان .

l2- بکارگيري فلسفه جديد .

l3- درک هدف بازرسي .

l4- پايان دادن به پاداشهاي بازاريابي صرفا بر اساس قيمت

l5- بهبود مستمر و مداوم سيستم .

l