لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

پاسخ به سؤالات متعددی در مورد چرایی و علت رفتارهای متفاوت کارکنان ، مدیران و کل سازمان و نیز دلایل کسب نتایج متفاوت ، ماهیت و اساس این علم می باشد .

عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می د هند.

 

اسلاید ۲ :

 

üپویایی گروه: فراگردهایی که طی آن منابع به نتایج تبدیل می شود و می تواند باز ، بسته و سازنده و مخرب باشد .

üارتباطات(Relationship): انتقال و درک مقصود بین افراد .   

üقدرت : توان بسیج منابع انسانی ، اطلاعاتی و مادی برای انجام کار است .

üرفتار بین گروهی: در نتیجه استمرار روابط و تعامل افراد با یکدیگر در طول زمان مابین گروه ها نوعی همبستگی و پیوند مشترک ایجاد می شو د که سبب دستیابی به هدف مشترک و توافق گروه ها می شود.

üتئوری سازمان رسمی: منظور از رسمی بودن درجه یا میزان استاندارد بودن کارهای سازمان است .

üسلسله مراتب اداری (بروکراسی):سازمان بر مبنای قدرت و اختیار و در قالب سلسله مراتب است .

üتکنولوژی سازمانی: موجب تغییر و تحول سازمانها شده است .در این موضوع اثرات تکنولوژی در فرایند کار و مدیریت بررسی می شود.

üتحول سازمانی: حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب (کرت لوین)

üفرهنگ سازمانی: درک و ستنباط مشتركی است كه اعضاء نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي‌شود

اسلاید ۳ :

سنجش ، توجیه ، برشمردن علت و گاهی در صدد تغییر رفتار بر میآید . (روان شناسان رفتار فردی را مورد مطالعه قرار میدهند و می کوشند تا آن را درک کنند).

سیستم اجتماعی را که فرد در آن نقشهایی ایفا می نماید ، مورد توجه قرار می دهند .(یعنی افراد در رابطه با همکاران مورد مطالعه قرار می گیرند).

 

اسلاید ۴ :

مطالعه و تحقیق درباره علومی که می توان بدان وسیله درباره افراد انسانی و فعالیت های آنان مطالبی آموخت.

در آن دو رشته علمی روانشناسی و جامعه شناسی در هم آمیخته می شوند . در این رشته علمی به اعمال نفوذ افراد بر یکدیگر توجه می شود .

عبارت است از مطالعه ی رفتار فرد و گروه در یک محیط سیاسی.

اسلاید ۵ :

 • فرآیندی است که مدیران از طریق تطابق عملیات انجام شده را با فعالیت های برنامه ریزی شده می سنجند .
 • از این رو در برنامه ریزی فعالیت های یک سازمان برای نیل به اهداف اساسی فرآیند کنترل به کار می رود و میزان پیشرفت در جهت اهداف و توان مدیریت در تشخیص طرح و اصلاح برنامه را قبل از آن که در شود نشان می دهد .

اسلاید ۶ :

هنگامی که در صدد بر می آییم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا افراد یا گروهی ، کاری را انجام دادند ، در واقع به دنبال بیان یا توجیه هدف هستیم.

هدف از پیش بینی توجه به رویدادهای اینده است. مدیریت در صدد برمی آید تا مشخص کند که نتیجه یک اقدام خاص چه خواهد بود.

اسلاید ۷ :

بهبود کیفیت و بازدهی (مدیریت کیفیت جامع):

 1. توجه زیاد به مشتری
 2. توجه به بهبود مستمر
 3. بهبود کیفیت همه ی کارهایی که سازمان انجام می دهد .
 4. سنجش یا اندازه گیری های دقیق
 5. تفویض اختیار

اسلاید ۸ :

به مهارت هایی که افراد می توانند در سازمان و به هنگام کار مورد استفاده قرار دهند توجه دقیق می کنیم و در صدد بهبود و افزایش مهارت انها اقدام می نماییم.

سازمان ها مجبورند افرادی را استخدام کنند که از نظر جنس ، نژاد و قومیت تفاوت های زیادی با یکدیگر داشته باشند . بنابراین ایشان از نظر هنجار ها متفاوت هستند.

اسلاید ۹ :

 • مدیران به نوبه ی خود باید بتوانند با افراد متعلق به فرهنگ های مختلف کار کنند.
 1. ممکن است مدیر پست هایی را در خارج بپذیرد که در آنجا با نیروی کاری سروکار خواهد داشت که از نظر نیاز ، نگرش و تشویق و ترغیب با افراد بومی متفاوت است
 2. در داخل کشور هم مدیر با نیروی کاری روبرو می شود که در فرهنگ های گوناگون پرورش یافته اند.

اسلاید ۱۰ :

 • کنترل کامل امور به دست کارکنان.
 • وجودگروه های متخصص و خودگردان که می توانند بدون وجود رییس و سرپرست کارهای خود را اداره کنند.