لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مذاكرات تجاري و سازماني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مذاكرات تجاري و سازماني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

برنده شدن به هر ترتیب

 • موضع گيري وپافشاري برمواضع

vعلائم موضع گيري

امتناع ازمذاكره

طرح درخواستهاي افراطي

خواسته هاي فزاينده

نمايش غيرقابل تغييروانعطاف

شريك سرسخت

تاخيرحساب شده

يابپذيريا رد كن(روشن ياخاموش)

معامله به هر ترتيب

 • مسالمت جويي ونرمش

vعلائم مسالمت

اصرارو گاهي التماس برمذاكره

عدم طرح هرگونه درخواست

گذشت فرساينده ازدرخواستها

ارائه شخصيتي قابل انعطاف

رضايت شركايم بامن

حضورزودترازموقع ومراجعه بيش ازحد

هرراه حلي بدهيد مي پذيرم

 

اسلاید ۲ :

 • برقراري ارتباط براي رسيدن به توافق براساس راه حلها وراهكارهايي كه برمعيارها وموازين قابل قبول استوار بوده ومنافع طرفين رامنصفانه تامين نمايد.

 

اسلاید ۳ :

 

۱– اشخاص راازموضوع جداكنيم.

۲- روي منافع تمركزكنيم نه روي مواضع.

۳- براي تامين منافع متقابل راههاي مختلفي بيانديشيم.

۴- براستفاده ازمعيارها وموازين اصراربورزيم.

اسلاید ۴ :

اول : اگرطرف مقابل قوي تربود چه؟

دوم: اگرطرف مقابل واردبازي (مذاكره)نشود چه؟

سوم: اگرطرف مقابل مذاكره غيراصولي كرد چه؟

چهارم: اگرطرف مقابل دست به ترفندبزند چه؟

اسلاید ۵ :

 • مفاهيم كلمات درفرهنگهاي مختلف (مثل شير=شجاع)(مثل پلنگ= درنده خو)(مثل گربه=نمك نشناس)(مثل اسب =نجيب)
 • آداب ورسوم (تاثير دررفتاراجتماعي : تقديم گل دادن هديه )
 • رفتارها درمحيطهاي مختلف ( خنديدن غذاخوردن استراحت كردن نشستن )
 • علائق اجتماعي (به گروههاي خاص اجتماعي يا موضوعات خاص : تيم خاص ورزش خاص شخصيت خاص حزب خاص ……….)
 • تعلقات صنفي گروهي و طبقاتي ( دانشجويان اساتيد كارگران توليد كنندگان توزيع كنندگان …………….. )

اسلاید ۶ :

 • چيني ها : معمولا با مترجم هستند بوروكراتيك عمل مي كنند و وقت زيادي مي گيرند.
 • ژاپني ها : تيمي وسازماندهي شده با تخصص هاي مختلف اقدام مي كنند. درپايان صورتجلسه اي را باانصاف تهيه وآنچه درمذاكره گذشته مي آورند. رونوشت اين صورتجلسه را براي اطلاع مدير خويش ازروند موفقيت يا شكست مذاكرات ارسال مي نمايند.
 • آلماني ها : منطقي هستند.نمايندگان شركتهاي كوچك وخانوادگي به راحتي قابل كارهستند اما شركتهاي بزرگي مانند AEG وكروپ وزيمنس و….. اهل بوروكراسي هستند.
 • انگليسي ها : سيّاس واهل فريبند.
 • آمريكايي ها : سيستماتيك كار مي كنند ولارژ هستند.
 • ايتاليايي ها : پيشنهادات غيرمتعارف وپنهاني دارند. بايست ازخويشتن بيشتر مراقبت كنيم.
 • فرانسوي ها : نرمش ندارند ومارا جهان سومي مي دانند.
 • فنلاندي ها : راحتند راحت مذاكره و معامله مي كنند.
 • سوئدي ها وسوئيسي ها : منظم وخوش قولند.
 • هلندي ها : حرفه اي ترين مذاكره كنندگان

اسلاید ۷ :

 • انتخاب محل مذاكره

درزمين خويش

درزمين حريف

درزمين ثالث(ميزبان كيست؟)

 • شرايط فيزيكي مكان مذاكره

جلوه  = (عدم تمركز)

نورشديد = (ناآرامي)

حرارت  = (كلافگي)

دستشويي

 • پذيرايي

نوعي لطف واحسان است.

معمولاميزبان تعيين كننده ترازمهمان است.

 • هديه

نوعي لطف واحسان است.

گيرنده را مرهون وازنظررواني مجبوربه جبران مي كند.

گيرنده هديه خودبه خوددرمرتبه اي پايين ترازهديه دهنده قرارمي گيرد.

اسلاید ۸ :

 • روانشناسي عمومي

Øانواع شخصيتهاازنظرروحي

Øانواع شخصيتهاازنظرحسي

 • روانشناسي خط وشخصيت

Øارتباط خط وشخصيت

Øارتباط امضا وشخصيت

اقتدارگرايان(اندازه امضا)

تفويض گرايان

افراد رمانتيك(احساساتي)

افراد پررازورمز

 • روانشناسي بازرگاني
  • روانشناسي رنگها(معني گلها)(روانشناسي كودك)
  • قرمز: پرحرارت-خشمگين-متخاصم-سرشارازنشاط وعشق
  • آبي: سرد-آرام-خوشايند-مطمئن-مهربان
  • زرد:هيجان انگيز- بشاش-سرحال-شنگول-الكي خوش
  • نارنجي: هيجان انگيز- نگران-پريشان-آشفته
  • سبز:آرام-مطبوع-خوشايند-دركنترل
  • سياه:غمگين-جدي-مضطرب-نوميد-ناراحت-مرموز-تسخيرناپذير
  • سفيد:مسرور-شاد-سرد-آرام-پاك-يكرنگ
  • قهوه اي:پركار-فعال-جدي-باانگيزه

اسلاید ۹ :

 • خوب سوال كردن

طرح سوال باز

طرح سوال غيرمستقيم

يادداشت وخلاصه برداري

طرح استنباط واحساس درموقع مناسب

سكوت

 • خوب شنيدن
 • گوش سپردن
 • حواس ديگرخودرامشغول نكردن
 • گوينده رانگاه كردن
 • ذهن راروي صحبت گوينده متمركزكردن
 • صبروسكوت كردن

اسلاید ۱۰ :

آشنايي با هنر سخنوري
سخنوري چيست؟

 • برقراري ارتباط براي اقناع وترغيب مخاطب يامخاطبان

شيوا سخن گفتن اولين توانايي لازم براي مذاكره است.

خوش بياني (خونگرمي) طرح بحث خاص(نقل حكايت مثال ياشعر)

نظم افكار وترتيب رشته سخن