لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مراحل اجرای ساختمانهای بتنی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مراحل اجرای ساختمانهای بتنی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مراحل اجرای ساختمانهای بتنی :

۱- پی

۲- ستونها

۳- تير های اصلی

۴- سقف

اسلاید ۲ :

نکات اصلی در آرماتور بندی :

۱- تعيين قطر و تعداد ميلگردها

۲- کارگاه آرماتور بندی

۳- خم کردن آرماتورها

۴- وصل کردن آرماتورها

اسلاید ۳ :

خم کردن آرماتور :

تا قطر ۱۲ ميليمتر با دست

بزرگتر از ۱۲ ميليمتر با دستگاه

مکانيکی مجهز به فلکه

اسلاید ۴ :

وصل کردن آرماتور :

 اتصال برای آرماتورهای تا نمره ۳۲ طول روی هم آوردن

 دو قطعه بايد ۴۰ برابر قطر ميلگرد باشد و

 بايد به صورت پوششی بوده روی هم آوردن

 دو قطعه انجام شود

اسلاید ۵ :

قالب بندی :

۱- پی

۲- ستون

۳- تير اصلی

۴- سقف

اسلاید ۶ :

قالب پی :

۱- استفاده از آجر

۲- قالبهای فلزی

۳- قالبهای چوبی

اسلاید ۷ :

پس از خاک برداری و اجرای قالب آرماتور بندی مرحله بتن ريزی پی آغاز می شود چنانچه قالب بندی آجری باشد قبل از اجرای پی داخل آن را با يک ورقه پلاستيک  می پوشانيم و اگر قالب بندی چوبی و فلزی باشد داخل آن را با روغن چرب می نماييم.

نکته : اين کار برای جلوگيری از کشيده شدن شيره بتن استفاده می شود.

اسلاید ۸ :

اولين بتن ريزی در پی ريختن بتن مگر است:

فاصله شبکه از بتن مگر بايد ۳ سانتيمتر باشد اگر بتن مگر نداشته باشيم حداقل اين فاصله ۶ سانتيمتر می باشد.

اسلاید ۹ :

اولين بتن ريزی در پی ريختن بتن مگر است:

فاصله شبکه از بتن مگر بايد ۳ سانتيمتر باشد اگر بتن مگر نداشته باشيم حداقل اين فاصله ۶ سانتيمتر می باشد.

اسلاید ۱۰ :

اولين بتن ريزی در پی ريختن بتن مگر است:

فاصله شبکه از بتن مگر بايد ۳ سانتيمتر باشد اگر بتن مگر نداشته باشيم حداقل اين فاصله ۶ سانتيمتر می باشد.

ستون :

بعد از بتن ريزی پی قفسه آرماتور های ستون که قبل بافته و آماده شده است به آرماتور های ريشه متصل می نماييم اين کار بايد حداقل ۳-۴ روز بعد از بتن ريزی پی انجام شود.قالب بندی ستون ها ، اندازه گيری بالا تا پايين ستون ،  اقدام به بتن های ريزی با عيار ۴۵۰ کيلو سيمان در متر مکعب.