لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مراحل پیاده سازی راه حل برنامه ریزی منابع سازمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مراحل پیاده سازی راه حل برنامه ریزی منابع سازمان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 تعريف ERP( برنامه ریزی منابع سازمان)

ERP یک بسته نرم افزاري کاربردي  درون سازمانی ، جامع و سازمان نگر ، ماژولار ، استاندارد وشامل  یک مجموعه((SUIT از ماژولهاي يکپارچه، آماده راه اندازي، از پيش طراحي شده و از پيش مهندسي شده  ولی قابل تنظیم و پیکربندی بر اساس نیازهای پویای سازمانها می باشد. این راه حل(Solution) کاملا” انعطاف پذیر ، فرآیندگرا و اطلاعات محور می باشد و شامل کلیه فعالیتها و فرآیندهای اصلی و مؤثر در ایجاد ارزش افزوده سازمان می باشد.فرایندهای از پیش تعریف شده در سیستم بر اساس بهروشها (Best Practice) استخراج شده اند.

اسلاید ۲ :

How To Manage ERP??

چگونه به سمت بهره برداری از یک راه حلERPمناسب،  گام برداریم؟ 

lقبل از انتخاب راه حل:

lبه طور کلی برای  شروع فعالیت درخصوص ERPدر هر سازمانی می بایست قبل از انعقاد قرارداد، فعالیتهای ذیل انجام شود.

تهیه برنامه (plan) پروزه (تا  مرحله انعقاد قرارداد)

تامین  نیروی انسانی وآموزش تیم درگیر در پروژه با مفاهیم کلی وفازهای اجرایی یک پروژه  ERP

شناخت وضع موجودكسب و كار(AS IS ) 

تهیه فهرست مقتضيات (TO  BE)

تعیین  (برآورد) منابع   وزیر ساختهای مورد نیاز پروژه(سخت افزار، شبکه ،……)

امكان سنجي وانتخاب Vendor (از طریق متدولوژیهای معتبر در دنیا)  با توجه به موارد فوق

اسلاید ۳ :

How To Manage ERP??

پس از انتخاب مناسبترین تامین کننده برای  راه حل  ERP :

  • انعقا د قرارداد License
  • انعقاد قرارداد پیاده سازی (Implementation)
  • انعقاد قرارداد پشتیبانی ونگهداری (Support)
  • انعقاد قرارداد نظارت براجرا

* ممکن است بسته به تامین کننده انتخاب شده بعضی از فازهای فوق در یک قرارداد درج شوند.

پس از انعقاد قرارداد پیاده سازی ،مراحل (فازهای پیاده سازی) توسط Implementor  (شرکت متولی پیاده سازی ) با مشارکت شرکت متقاضی طی خواهد گردید.

اسلاید ۴ :

نیاز سازمانها چیست؟

نیازهای سازمانهای بزرگ جهت ایجاد تغییرات اساسی در عملکرد  و رویکرد خود به منظور تطبیق با نیازهای متغیر و درحال توسعه مشتریان و حفظ موقعیت برتر در بازار مصرف:

   الف –   یک رویکرد کاملاً یکپارچه از چهار جنبه :

۱- استراتژی

 ۲- فرآیند

 ۳- نیروی انسانی

 ۴- زیرساخت (تکنولوژی)

  ب –   تبیین  یک هدف واحد در نحوه دستیابی به منافع تجاری و تبیین نحوه حصول به آن

  جسازماندهی ومدیریت به صورت همگرا ، همزمان و همراستا در جهت دستیابی به اهداف برنامه ای تعیین شده برای نیل به نیازهای کسب و کار جنبه های چهارگانه فوق

اسلاید ۵ :

نیازسازمانهادرحوزه راه حل برنامه ریزی منابع سازمان

در جهت حصول به سیستم و راه حل مناسب برنامه ریزی منابع سازمان  ،هرشرکت می بایست چهارجنبه ذکر شده را مدنظر داشته و بهبود و اصلاح را در هر چهار بعد ذکر شده و با در نظر گرفتن شرایط و محدودیتهای موجود اعمال نماید.

اسلاید ۶ :

تاثیر ابعادچهارگانه در  پیاده سازی راه حل برنامه ریزی منابع سازمانی

    استراتژی :  

lاطمینان  صاحبان و مدیران ارشد شرکت از اینکه  استراتژی لحاظ شده در راه حل منتخب آنها می تواند نیازهای کسب و کار را بر اساس ملاحظات قانونی ، استانداردهای مدنظر ، خروجیهای مطلوب و سایر نیازهای عملیاتی و اطلاعاتی مجتمع تأمین نماید.

    فرآیند :

lبرآورده ساختن نیازهای کسب و کارتوسط  فرآیندهای لحاظ شده در راه حل به نحو احسن و تضمین خروجیهای مورد انتظار کسب و کار

lفراهم نمودن منابع مورد نیاز  برای فرآیندهای جدید طراحی شده یا بازنگری شده و لحاظ شده در راه حل برنامه ریزی منابع سازمان

lفعالیت صاحبان فرآیند بعنوان نیروهای متخصص در کنار تیم پروژه پیاده سازی ERP و تعیین نیازمندیهای هر فرآیند

lمشارکت کاربران اصلی در آزمون پذیرش کاربر و آموزش دهی به کاربران نهایی و همچنین پشتیبانی کاربران پس از پیاده سازی راه حل

اسلاید ۷ :

تاثیر ابعادچهارگانه در  پیاده سازی راه حل برنامه ریزی منابع سازمانی

نیروی انسانی :

lموارد لازم جهت اثربخشی انتقال به یک محیط جدید سیستمی و دستیابی به منافع تجاری مورد نظر

lوجود نیروی انسانی توانمند و با قابلیت جهت انجام فرآیندها و فعالیتهای طراحی شده

lدرک نقشها و مسئولیتها توسط نیروی انسانی

   فعالیتهای لازم برای مدیریت تغییر:

۱- رهبری و هدایت                                                   

۲- تغییرات سازمانی و نقشهای شغلی

۳- ارتباطات 

۴- آموزش

 تکنولوژی (زیرساخت) :

lارائه پیشنهادات و رهنمودهای لازم در خصوص طراحی راه حل تکنولوژیکی و زیرساخت در کل واحدهای سازمانی به منظور آماده سازی بستر لازم برای پیاده سازی و بهره برداری از راه حل برنامه ریزی منابع سازمان توسط تیم پیمانکار پروژه

lفراهم نمودن منابع و امکانات لازم در جهت تحقق موارد فوق توسط شرکت متقاضی

اسلاید ۸ :

دلایل بهره گیری از متدولوژی استاندارد پیاده سازی

 :ERP فواید متدولوژیهای استاندارد و تجربه شده در دنیا  جهت پیاده سازی

v  افزایش کارآیی فرآیند پیاده سازی

v  کاهش هزینه های پیاده سازی

v  کاهش ریسکهای پیاده سازی

v  ارائه بهروشهای کسب و کار

 

اسلاید ۹ :

فازهاي پيادهسازي پروژه ERP:

 فازاول:آماده سازی پروژه (Project Preparation)

)Project Charter تهیه منشور پروژه (

  ايجاد ساختار و سازمان پروژه

بازبيني و تصحيح طرح و استراتژي پياده سازی اجرای راه حل            

  ايجاد تيم‌هاي کاري پروژه و تخصيص وظايف  

  تهيه طرح و برنامه عملياتي پروژه به صورت تفصيلي

)Technical Requirement تعریف نیازمندیهای فنی (

  تعريف استانداردها و رويه‌هاي مديريت و کنترل پروژه

 تعريف استانداردها و رويه‌هاي پياده سازی و اجرای پروژه

  برگزاري جلسات آغازين جهت شروع پروژه

  تعيين و بازبيني  خط‌مشي‌ها، اهداف و مسئوليت‌هاي كيفي مديريت کيفيت پروژه   

  تعيين استراتژي مستندسازي فعاليت‌هاي پروژه

  تعريف استراتژي آموزش کاربران نهايي

در شرکتERP   ارائه طرح يا برنامه هاي آموزشي مناسب براي جاری سازی

  تعيين استراتژي به روزرساني و شرايط گذار از وضع موجود به وضع مطلوب

اسلاید ۱۰ :

فازهاي پيادهسازي پروژه ERP:

 فازاول:آماده سازی پروژه (Project Preparation)

  ارائه راه حل درخصوص چگونگي شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات پايه

  ارائه راه حل درخصوص محيط نرم‌افزاري

افزاري و بستر مخابراتي و ارتباطي مورد نياز براي پياده ارائه نيازمندي‌ها و توصيه‌ها درخصوص زيرساخت‌هاي سخت

 (به صورت کلان)     سازي طرح نهايي

  ( این امر  به طور تفضیلی پس از فاز بلوپرینت ومشخص شدن مدل کلی سیستم قابل حصول می باشد.)

IT   ارائه راهكار براي تقويت و توسعه ساختار سازماني واحد فناوري اطلاعات

بهبود خدمات مديريتي در شركت متقاضی ارائه پيشنهاد درخصوص انجام طرح های  

شناسايي مدل لازم براي انجام فرايند شناخت ، مدلسازی و تحليل نيازمندي ها