لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مرروي بر تجربيات پياده‎سازي سيستم‌هاي برنامه‎ريزي منابع سازمان (ERP) در ايران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مرروي بر تجربيات پياده‎سازي سيستم‌هاي برنامه‎ريزي منابع سازمان (ERP) در ايران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اهداف

۱ – ايجاد يک تشکل علمي – تخصصي در حول محور ERP

۲ – برگزاري سمينارهاي دورهاي تخصصي

۳ – شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال و علاقمند در اين حوزه

۴ – ايجاد همافزايي از طريق برگزاري جلسات بحث و گفتگوي گروهي

۵ – همسو نمودن فعاليت شرکتهاي انفورماتيکي با شرکتهاي خدمات مديريتي و موسسات آموزشي

۶ – اطلاعرساني عمومي به اعضاء گروه تخصصي ERP

۷ – ارتقاء سطح کمي و کيفي پيادهسازي سيستمهاي برنامهريزي منابع سازمان (ERP)، با حمايت علمي و توسعهاي از ظرفيتهاي ملي و داخلي، در کنار مهياسازي يک بستر رقابتي براي ورود محصولات بينالمللي به بازار ايران

اسلاید ۲ :

مخاطبين گروه تخصصي ERP

۱ – مديران و کارشناسان کليه شرکتهاي توليدکننده، تطبيق دهنده، مجري، مشاور و ناظر و انتخاب کننده انواع محصولات (ايراني و غيرايراني) برنامهريزي منابع سازمان

۲ – مديران و کارشناسان کليه سازمانها، نهادها، واحدهاي بزرگ صنعتي و … که سيستمهاي برنامهريزي منابع سازمان را بکار گرفتهاند و يا ميخواهند بکار گيرند

۳ – مديران و کارشناسان شرکتهاي خدمات مديريتي که همسو با طرحهاي بهبود خدمات مديريتي، بهرهگيري اثربخش از فناوري اطلاعات را توصيه مينمايند.

۴ – کليه کارشناسان و علاقمندان به پژوهش در حوزه برنامهريزي منابع سازمان

اسلاید ۳ :

امروزه دستيابی به يک تعريف استاندارد قابل قبول از ERP، به يکی از مهمترين دغدغه‌های نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی انفورماتيکی در ايران تبديل شده است

اسلاید ۴ :

ERP سيستمی است در رابطه با برنامه‌ريزی منابع سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

ERP يک نظام نرم‌افزاری يکپارچه است. اما ويژگی مهم آن، يکپارچه‌سازی فرايندها در کل سازمان است.

دکتر اعتماد مقدم – عضو هيئت علمی سازمان مديريت صنعتی

اسلاید ۵ :

نرم افزارهای ERP در نتيجه اين فکر به وجود آمده‌اند که فرايندهای کسب و کار همراه با يک سيستم رايانه‌ای يکپارچه که دارای پايگاه اطلاعاتی مرکزی است، انجام می‌گيرد.

دكتر اقدسی – ايران خودرو

اسلاید ۶ :

سيستم برنامه‌ريزی منابع سازمان(ERP) يک سيستم اطلاعاتی يکپارچه از فرايندهای اصلی هر سازمان است که در هم آميختگی عمليات و اطلاعات را فراهم نموده و در ارتقاء کارايی سازمان مؤثر است.

مهندس امامی – داده سيستم‌های ايران

اسلاید ۷ :

سيستم‌های برنامه‌ريزی منابع سازمان يک بسته نرم‌افزاری استاندارد مشتمل بر چندين ماژول مرتبط و يکپارچه است که کليه فرايندهای تجاری يک سازمان را اعم از توليد، منابع انسانی، مالی، بازاريابی و فروش پشتيبانی می‌کند.

دکتر جلالی – عضو هيئت علمی دانشگاه علم و صنعت

اسلاید ۸ :

ERP يا برنامه‌ريزی جامع سازمانی مجموعه‌ای يکپارچه از برنامه‌های کاربردی است که قابليت برنامه‌ريزی تمام منابع يک سازمان را داشته باشد.

اين قابليت برنامه‌ريزی به اضافه تجارب برتر يا Best Practices نهادينه شده در ERP امکان بهينه‌سازی فرايندها را فراهم می آورد.

دکتر حائری يزدی – مگفا

اسلاید ۹ :

ERP مجموعه‌ای از سيستم‌های مکانيزه است که راه حل جامعی برای عملکرد اتوماتيک يک سازمان

(از توليد يا خدماتی) است.

مهندس ذولفقاريان – ثنارای

اسلاید ۱۰ :

ERP يک راهکار است که شامل دانش فنی و تجربه ناشی از چگونگی پياده‌سازی و جا انداختن يک محصول در يک محيط، در جهت استراتژی فناوری اطلاعات سازمان متقاضی می‌باشد.

مهندس رحمتی – رايورز